Psychologia pozytywna w praktyce – trener umiejętności psychospołecznych

<b>Psychologia pozytywna w praktyce – trener umiejętności psychospołecznych</b>
O studiachRekrutacjaCzesneProgram studiówPlan zjazdówWykładowcy

 

„Wiele badań wskazuje, że zależność przyczynowo-skutkowa pomiędzy szczęściem a tym co się dzieje w naszym życiu jest czasami inna, niż nam się wydaje. Szczęście to nie tylko końcowy produkt naszych dążeń – szczęście to dopiero początek.”

maciej stolarski zdjęcie

 

dr hab. Maciej Stolarski, prof. ucz.
kierownik studiów

 

Rekrutacja rusza już 13 maja 2024

 

Psychologowie, pedagodzy, filozofowie i ekonomiści nieustannie powracają do pytania o to, co tak naprawdę sprawia, że człowiek może powiedzieć o sobie: jestem szczęśliwy. W sposób szczególny nad tym zagadnieniem pochyla się psychologia pozytywna – dziedzina zajmująca się uwarunkowaniami i konsekwencjami dobrostanu, szczęścia i satysfakcjonującego życia. Chcąc być doskonałym trenerem warto poświęcić nieco czasu na zdobycie nowych praktycznych umiejętności, które zapewnia kierunek Psychologia pozytywna w praktyce.

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu psychologii pozytywnej, a nade wszystko rozwój praktycznych kompetencji trenerskich, pozwalających na wykorzystanie owej wiedzy w praktyce. W trakcie zajęć najlepsi specjaliści w dziedzinie przekażą nie tylko niezbędną wiedzę, ale także pokażą, jak przełożyć ją na praktyczne i skuteczne działanie, które trener będzie mógł przełożyć na realną pomoc ludziom poszukującym kreatywnych sposobów na zwiększenie swojego potencjału i podniesienie jakości życia. 

Dla kogo?

Studia dedykowane są osobom posiadającym wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie; absolwentom kierunków związanych z szeroko pojętą pracą z ludźmi, a także osobom, które są w stanie udokumentować doświadczenie w tym zakresie (np. praca w dziale HR, edukacja, trenerzy) – niezależnie od ukończonego kierunku studiów.

Studia przeznaczone są dla tych osób, które pracują z ludźmi i pragną wspierać ich dążenia do optymalnego wykorzystania własnego potencjału oraz przyczyniać się do zwiększenia jakości życia.

Program studiów spełnia kryteria szkolenia podstawowego potrzebnego do uzyskania rekomendacji I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (trener warsztatu umiejętności psychospołecznych). Po ich ukończeniu i samodzielnym przeprowadzeniu wymaganej liczby treningów (w tym dwóch pod superwizją) uczestnik może uzyskać licencję trenera umiejętności psychospołecznych PTP (jeśli jest absolwentem studiów psychologicznych na poziomie magisterskim i członkiem PTP).

O studiach w skrócie

 • 2 semestry
 • 268 godzin dydaktycznych
 • zjazdy średnio co 2 tygodnie
 • zajęcia w soboty i niedziele (oprócz treningu interpersonalnego, który trwa 4 dni)
 • absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na UW

Czym jest psychologia pozytywna? Posłuchaj wywiadów z kierownikiem studiów dr. hab. Maciejem Stolarskim, prof. ucz. w Radio RDC!

_______________________________________

 

 

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE NA ROK AKADEMICKI 2024/25 ROZPOCZNIE SIĘ NA WIOSNĘ 2024 R.

Na studia zapraszamy osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie; absolwenci kierunków związanych z szeroko pojętą pracą z ludźmi, a także osoby, które są w stanie udokumentować doświadczenie w tym zakresie (np. praca w dziale HR, edukacja, trenerzy) – niezależnie od ukończonego kierunku studiów.

Limit miejsc
Limit miejsc: 32 osoby
O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
Rozmowa kwalifikacyjna
O przyjęciu kandydata na studia decyduje wynik rozmowy rekrutacyjnej.

Rozmowa to szansa dla nas, by lepiej poznać naszych kandydatów i zadbać o powstanie grupy inspirujących siebie nawzajem jednostek. Chcemy skonfrontować się z Państwa oczekiwaniami i potrzebami, by móc jak najlepiej towarzyszyć Państwu podczas trwania studiów.

Zaproszone osoby zapytamy o motywację, kompetencje i ewentualne staże oraz doświadczenia zawodowe w zakresie pracy z jednostkami i grupami. Rozmowa będzie punktowana na skali od -10 do 20. Ocena będzie dokonywana niezależnie przez wszystkich członków komisji; na podstawie zsumowanych ocen tworzona będzie lista rankingowa, stanowiąca podstawę wyboru kandydatów.

Terminy
 • Termin rekrutacji: 13.05.2024 29.08.2024 r.
 • Rozmowy kwalifikacyjne:  3-4.09.2024 (Rozmowy w sytuacjach wyjątkowych mogą odbywać się w formie zdalnej)
 • Rozpoczęcie studiów: 28-29.09.2024
Jak się zarejestrować?

Czesne w roku akademickim 2024/2025

a) jednorazowo za cały rok akademicki:
10 900 PLN – płatność do 12.09.2024 r.

b) w dwóch ratach:
I rata:  5 700 PLN – płatność do 12.09.2024 r.
II rata: 5 700 PLN – płatność do 31.01.2025 r.
Łącznie: 11 400 PLN

c) w czterech ratach:
I rata: 2 975 PLN – płatność do 12.09.2024 r.
II rata: 2 975 PLN – płatność do 30.11.2024 r.
III rata: 2 975 PLN – płatność do 31.03.2025 r.
IV rata: 2 975 PLN – płatność do 30.05.2025 r.
Łącznie: 11 900 PLN

Prosimy o wpłaty w wyznaczonych datach, najlepiej kilka dni przed upływającym terminem. System finansowy UW potrzebuje kilku dni na zaksięgowanie wpłaty.  Jako instytucja publiczna jesteśmy zobligowani do naliczania odsetek za nieterminowe wpłaty.

Faktury
Regulamin umów o warunkach odpłatności za studia podyplomowe oraz wystawiania Faktur VAT za czesne na studiach podyplomowych na Wydziale Psychologii UW

1. Umowa dwustronna o warunkach odpłatności za studia podyplomowe przy samodzielnym opłacaniu studiów przez Słuchacza oraz FV na dane Słuchacza:

 • Umowa podpisywana między Słuchaczem oraz Uniwersytetem Warszawskim, figurującym w umowie jako „Uczelnia”, reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Psychologii UW.
 • Umowa w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jednym dla Słuchacza, jednym dla Uczelni), podpisywana jest przez Słuchacza i dostarczana do sekretariatu wraz z dokumentami rekrutacyjnymi.
 • Po podpisaniu umowy dwustronnej, Słuchacz może otrzymać fakturę za naukę na studiach podyplomowych wystawioną na dane Słuchacza. Prośbę o wystawienie faktury Słuchacz zgłasza każdorazowo (mailowo lub osobiście) do Sekretariatu studiów podyplomowych wypełniając wniosek o wystawienie faktury. Faktury wystawiane są zawsze na dane słuchacza.
 • Po podpisaniu umowy dwustronnej nie ma możliwości otrzymania FV na dane firmy/ pracodawcy/ instytucji/ własnej działalności gospodarczej.

2. Umowa trójstronna o warunkach odpłatności za studia podyplomowe przy całościowym lub częściowym opłacaniu studiów przez Podmiot finansujący oraz FV na dane Słuchacza z  Podmiotem finansującym jako płatnikiem:

 • Umowa podpisywana między Słuchaczem, Podmiotem finansującym oraz Uniwersytetem Warszawskim, figurującym w umowie jako „Uczelnia”, reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Psychologii UW.
 • W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, Słuchacz podpisuje Umowę w imieniu własnym oraz właściciela działalności.
 • Umowa w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, (jednym dla Słuchacza, jednym dla Podmiotu finansującego oraz jednym dla Uczelni), podpisywana jest przez Słuchacza i dostarczana do sekretariatu wraz z dokumentami rekrutacyjnymi.
 • Faktury VAT na dane Słuchacza z danymi Podmiotu finansującego jako płatnika podane w umowie trójstronnej wystawiane będą po zgłoszeniu tego przez  Słuchacza, który uzupełnia odpowiedni wniosek i przesyła go do sekretariatu. Konieczne jest każdorazowe zgłoszenie zapotrzebowania na fakturę, najlepiej od razu po wpłacie.  
 • Faktury wystawiane są zawsze na dane Słuchacza z danymi Podmiotu finansującego wskazanego jako płatnika.

Wniosek o fakturę (kliknij by pobrać)

Studia liczą 268 godzin dydaktycznych, w tym 80 godzin zajęć teoretycznych (wykłady i seminaria) oraz 188 godzin ćwiczeń i warsztatów.

Program studiow, PP, od 2023-2024

Efekty kształcenia, PP, od roku 2023-2024

 

Zasady ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych przez słuchacza jest zaliczenie wszystkich zajęć, uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch testów oraz zaliczenie na ocenę przedmiotu „Psychologia pozytywna w treningach umiejętności psychospołecznych”. Ocena końcowa ustalana będzie na podstawie średniej ważonej z rezultatów uzyskanych w dwóch egzaminach oraz z pracy zaliczeniowej z ww. przedmiotu.

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu zajęć z powodu nieprzewidzianych okoliczności (np. nagłej choroby wykładowcy).

Rok akademicki 2023/2024

Harmonogram zjazdów na rok akademicki 2023/24 (kliknij niżej, aby pobrać)

PP9 2023-24 - Obie grupy, oba semestry

Kierownik studiów podyplomowych:

maciej stolarski zdjęcie

dr hab. Maciej Stolarski, prof. ucz.

Psycholog, członek Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych na Wydziale Psychologii UW.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim wokół zagadnień inteligencji emocjonalnej, orientacji temporalnej oraz pogranicza sfer osobowości i intelektu. Współpracuje z wybitnymi umysłami światowej psychologii, m.in. Philipem G. Zimbardo czy Gerladem Matthewsem.

Wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii wykorzystuje w praktyce, prowadząc warsztaty i treningi, m.in. zakresu inteligencji emocjonalnej, diagnostyki psychologicznej, komunikacji, a także szybkiego czytania. Jest autorem licznych publikacji naukowych, m.in. w prestiżowych czasopismach o zasięgu światowym, takich jak Journal of Happiness Studies, Intelligence, Personality and Individual Differences, PLoS One czy Time & Society. Współautor monografii Temperament i poznanie: energetyczne i czasowe zaplecze umysłu (2013, Scholar); redaktor tomu Time Perspective Theory: Review, Research, Application (2014, Springer).

Zastępczyni kierownika studiów podyplomowych: dr Małgorzata Styśko-Kunkowska
małgorzata styśko-kunkowska zdjęcie Doktor psychologii, pracuje na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego od 1999 roku. Prowadzi kursy specjalizacyjne i szkolenia na studiach magisterskich, podyplomowych, doktoranckich i dla biznesu, przede wszystkim o badaniach jakościowych, o warsztatach umiejętności społecznych oraz – w ramach projektów naukowych, seminariów magisterskich i seminariów rocznych – dotyczące psychologicznego znaczenia marek konsumenckich i marek pracodawców i ich roli w funkcjonowaniu jednostki.

Od 1999 roku jest też niezależnym konsultantem badań marketingowych i społecznych, specjalizującym się w badaniach jakościowych, współpracując z różnymi instytutami badań marketingowych i firmami doradczymi.

Autorka i współautorka publikacji w języku polskim i angielskim, w tym prac dotyczących psychologii stosowanej np. oddziaływania przekazów reklamowych, marek pracodawców i marek konsumenckich oraz warsztatów umiejętności psychospołecznych.
Posiada umiejętności dotyczące prowadzenia szkoleń w zakresie miękkich umiejętności potwierdzone licencją trenera warsztatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej i European Association of Social Psychology.

dr hab. Anna Cierpka
anna cierpka zdjęciePsycholog, doktor habilitowana, adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik studiów doktoranckich.

W pracy naukowej interesuje się rodziną jako środowiskiem rozwoju i wychowania oraz tematyką narracji.
W praktyce psychologicznej prowadzonej w Centrum Pomocy Profesjonalnej w Warszawie wykorzystuje założenia terapii systemowej, pracując z dorosłymi i młodzieżą. Zajmuje się także terapią rodzinną i terapią par w ujęciu systemowym. W swojej praktyce wykorzystuje m.in. Metodę Ekologicznej Systemowej Terapii Rodziny w/g modelu prof. Danuty Mostwin.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, szkoleń i staży praktycznych w zakresu podstawowych umiejętności psychologicznych i wychowawczych, metod diagnozowania systemów rodzinnych oraz terapii rodzinnej.

dr Dorota Jasielska
dorota jasielska zdjęcie Doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii (Uniwersytet Warszawski), trenerka w zakresie umiejętności interpersonalnych, budowania dobrostanu oraz odkrywania potencjału zawodowego rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Adiunkt w Instytucie Psychologii APS. Współpracuje z różnymi organizacjami jako konsultantka w zakresie diagnozy, budowania i rozwoju kompetencji oraz odkrywania mocnych stron.

Aktywna popularyzatorka wiedzy z zakresu psychologii pozytywnej w mediach. Za skuteczne łączenie teorii z praktyką w pracy została uhonorowana stypendium Samorządu Województwa Mazowieckiego „Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza”. Autorka artykułów naukowych i popularno-naukowych oraz książki z zakresu psychologii pozytywnej.

dr Dorota Kobylińska
dorota kobylińska zdjęcieOd roku 2003 adiunkt na Wydziale Psychologii UW (absolwentka tego wydziału oraz Zarządzania i Marketingu na SGH). Wykładowca, trener oraz coach biznesu.
Prowadzi zajęcia z zakresu psychologii osobowości, emocji i motywacji oraz pracy z grupą. Jej zainteresowania naukowe dotyczą głównie psychologii emocji (w tym: emocji nieświadomych oraz mózgowych mechanizmów emocji), regulacji emocji, wspierania rozwoju osobowości.

Brała udział w ponad trzydziestu psychologicznych konferencjach międzynarodowych i krajowych. Członek European Association of Social Psychology, Society of Personality and Social Psychology oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Specjalizuje się w szkoleniach z komunikacji interpersonalnej, inteligencji emocjonalnej oraz motywacji.

dr Alicja Gniewek

Doktorka nauk społecznych w dziedzinie psychologii (WPs UW), trenerka umiejętności miękkich, certyfikowana i akredytowana coachka Izby Coachingu. Prowadzi warsztaty i zajęcia dla studentów, pracowników administracji, teamliderów oraz nauczycieli.  Specjalizuje się przede wszystkim w tematyce zarządzania zespołem i komunikacji.

Prowadzi coaching osobisty, ścieżki kariery oraz coaching dla liderów. Wiele lat była związana z Izbą Coachingu – organizowała superwizje i warsztaty dla środowiska coachingowego w Polsce oraz współtworzyła Oddział Mazowiecki Izby Coachingu.

mgr Monika Gregorczuk
monika gregorczuk zdjęcie Psycholog, psychoterapeuta, trener posiadający rekomendację trenerską I stopnia PTP (trener warsztatu umiejętności psychospołecznych) oraz II stopnia PTP (trener treningu interpersonalnego). Ukończyła liczne kursy trenerskie, szkolenie dla mediatorów oraz szkolenia terapeutyczne.

Posiada 15-letnie doświadczenie szkoleniowe i 10-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej. Autorka wielu projektów i programów szkoleniowych dla organizacji pozarządowych, instytucji publicznych (szkoły, urzędy, ośrodki kultury, ośrodki pomocy społecznej), małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji.

Ekspert w dziedzinie komunikacji interpersonalnej oraz asertywności. Prowadzi treningi interpersonalne i asertywności, warsztaty z komunikacji, umiejętności radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów oraz szkolenia z obsługi klienta i zarządzania zespołem. Zajmuje się edukacją oraz superwizją trenerów i zespołów trenerskich. Prowadzi terapię indywidualną i grupową.

Współzałożycielka i członek Stowarzyszenia „Q Zmianom” zajmującego się pomocą i edukacją psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz rozwijaniem umiejętności zawodowych młodych profesjonalistów. Wolontariuszka w projektach realizowanych w Ugandzie i Salwadorze.

mgr Dominika Pruszczak

Doktorantka na Wydziale Psychologii UW, trenerka umiejętności psychospołecznych, coach. Specjalizuje się w treningach radzenia sobie ze stresem, treningach relaksacji oraz mindfulness.