WPs UWAktualności

Zapraszamy na kursy specjalistyczne z zakresu psychologii.
Pierwsze dwa kursy skierowane są do psychologów transportu:
Metodyka badań kierowców - termin: 13-14.09.2014
MMPI-2 w badaniach kierowców - termin: 4-5.10.2014
ZAPISY TRWAJĄ!

Kolejne tematy już przygotowaniu - w ofercie pojawią się w październiku 2014!

Zapraszamy na nowe studia podyplomowe
Psychologia w wychowaniu i nauczaniu dziecka
- skierowane do wychowawców, nauczycieli, opiekunów i rodziców! Więcej informacji.

Promocja dla absolwentów Psychologii Transportu na oprogramowanie do badań! Więcej informacji

W przygotowaniu NOWY KIERUNEK STUDIÓW!

  • Trener rozwoju osobistego: psychologia pozytywna w praktyce

Psychologia Transportu - zmiany w Rozporządzeniu

W Ministerstwie Zdrowia kończą się właśnie konsultacje nad nowym Rozporządzeniem w sprawie badań kierowców. Wykładowcy naszych Studiów Podyplomowych Psychologia Transportu brali aktywny udział w pracach zespołu opiniującego Projekt. Studiując u nas słuchacze uzyskują informacje z pierwszej ręki.

Zmienia się bardzo wiele - zakres badań, dokumentacja, wymagania co do metod testowych, aparatury i pracowni. Zastanawiając się nad rozpoczęciem działalności w tym obszarze warto zapoznać się z przepisami, które będą obowiązywać już od lipca bieżącego roku (lub wcześniej). Pozwoli to uniknąć zbędnych kosztów i formalności.

Już od bieżącej edycji na naszych Studiach Podyplomowych prowadzimy zajęcia dostosowane do wymagań nowych przepisów.

  • Omawiamy formalne wymagania wobec pracowni psychologii transportu.
  • Wykłady teoretyczne koncentrują się na obszarach wchodzących w zakres badań (sprawność intelektualna, osobowość, psychomotoryka).
  • Prezentujemy metody badawcze spełniające nowe standardy.
  • Omawiamy procedurę starań o wpis do rejestru psychologów transportu.

Rejestracja na kolejną edycję już trwa. Zapraszamy!