WPs UWAktualności

Już 1 czerwca 2014 r. rusza rejestracja na studia podyplomowe na rok akademicki 2014/15.
Serdecznie zapraszamy!

Uprzejmie informujemy, że w piątek, 18.04. sekretariat będzie czynny w godz. 10:00-12:00.

Psychologia Transportu - zmiany w Rozporządzeniu

W Ministerstwie Zdrowia kończą się właśnie konsultacje nad nowym Rozporządzeniem w sprawie badań kierowców. Wykładowcy naszych Studiów Podyplomowych Psychologia Transportu brali aktywny udział w pracach zespołu opiniującego Projekt. Studiując u nas słuchacze uzyskują informacje z pierwszej ręki.

Zmienia się bardzo wiele - zakres badań, dokumentacja, wymagania co do metod testowych, aparatury i pracowni. Zastanawiając się nad rozpoczęciem działalności w tym obszarze warto zapoznać się z przepisami, które będą obowiązywać już od lipca bieżącego roku (lub wcześniej). Pozwoli to uniknąć zbędnych kosztów i formalności.

Już od bieżącej edycji na naszych Studiach Podyplomowych prowadzimy zajęcia dostosowane do wymagań nowych przepisów.

  • Omawiamy formalne wymagania wobec pracowni psychologii transportu.
  • Wykłady teoretyczne koncentrują się na obszarach wchodzących w zakres badań (sprawność intelektualna, osobowość, psychomotoryka).
  • Prezentujemy metody badawcze spełniające nowe standardy.
  • Omawiamy procedurę starań o wpis do rejestru psychologów transportu.

Rejestracja na kolejną edycję już 1 czerwca 2014 r. Zapraszamy!

STUDIA PODYPLOMOWE -
bo rozwój nigdy się nie kończy!

  • Szansa na wzbogacenie wiedzy i zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych.
  • Studia spełniające najwyższe europejskie standardy.

"Studia podyplomowe prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim są propozycją dla osób, które chcą się doskonalić zawodowo, poszerzać horyzonty, aktualizować wiedzę, ale również dla tych, którzy planują zmianę profilu zawodowego lub przekwalifikowanie się. Dostosowanie do potrzeb kandydata w istotny sposób może przyczynić się do wzrostu jego kompetencji i zwiększyć możliwości na rynku pracy."
Prorektor dr hab. Małgorzata Gersdorf, prof. UW