Najczęściej zadawane pytania

Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Po kliknięciu na pytanie, pojawi się odpowiedź.
Jeśli nie znaleźli Państwo poszukiwanej odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu.

 

Praca sekretariatu w związku z COVID-19

W jakich godzinach pracuje sekretariat studiów podyplomowych?
Godziny pracy sekretariatu studiów podyplomowych nie uległy zmianie w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną. Sekretariat pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16 oraz w zależności od potrzeb w wybrane weekendy w trakcie trwania zajęć online. Pracownicy sekretariatu do odwołania pracują przede wszystkim zdalnie. Sekretariat nie jest jeszcze w pełni otwarty dla wizyt interesantów (więcej informacji poniżej).
Jak mogę skontaktować się z sekretariatem studiów podyplomowych?
Pracownicy sekretariatu pracują przede wszystkim w trybie zdalnym i są dostępni pod adresem mailowym podyplomowe@psych.uw.edu.pl w godzinach 10-16 od poniedziałku do piątku. Kontakt mailowy jest preferowaną formą kontaktu. Jest to spowodowane ograniczeniami sprzętowymi oraz potencjalnym brakiem dostępu do pełnej dokumentacji. Niewykluczone, że podczas rozmowy telefonicznej nie będziemy w stanie udzielić Państwu natychmiastowej odpowiedzi i w ostateczności sprawa zostanie rozwiązana drogą mailową. Niemniej wciąż możliwy jest kontakt telefoniczny z sekretariatem pod numerem (22) 55-49-708 w godzinach 10-16 od poniedziałku do piątku.
Czy mogę przyjść do sekretariatu studiów podyplomowych?
Administracja Wydziału Psychologii UW wciąż pracuje przede wszystkim w trybie zdalnym. Wizyta w sekretariacie studiów podyplomowych jest możliwa po wcześniejszym umówieniu dokładnego terminu i godziny spotkania. Osobiste stawienie się na Wydziale powinno odbyć się jedynie w przypadku, kiedy niemożliwe jest załatwienie sprawy przez kontakt mailowy i telefoniczny. Zachęcamy do komunikacji przez nasz adres mailowy podyplomowe@psych.uw.edu.pl oraz do przekazywania oryginałów dokumentów pocztą na adres: Sekretariat Studiów Podyplomowych, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa.
Jak należy zgłosić potrzebę osobistego stawienia się w sekretariacie?
Osobista wizyta się na Wydziale powinna odbyć się jedynie w przypadku, kiedy niemożliwe jest załatwienie sprawy przez kontakt mailowy i telefoniczny. Jeśli sytuacja tego wymaga, możliwe jest osobiste przybycie do sekretariatu studiów podyplomowych po wcześniejszym umówieniu się na konkretny termin i godzinę. Wszystkie osoby przybywające na Wydział muszą otrzymać upoważnienie i zostać wpisane na listę odwiedzających. Aby umówić wizytę w sekretariacie prosimy o wiadomość na nasz adres mailowy: podyplomowe@psych.uw.edu.pl . Należy dokładnie przedstawić powód wizyty oraz proponowaną datę odbycia spotkania (w godzinach pracy sekretariatu).
Jak należy przygotować się do osobistej wizyty na Wydziale Psychologii?
Na Wydział należy przybyć wyposażonym we własną maseczkę zasłaniającą usta i nos oraz jednorazowe rękawiczki (w przypadku posługiwania się dokumentami w postaci papierowej). W kontakcie z pracownikami Wydziału należy zachować odstęp co najmniej 2 metrów odległości. W sekretariacie studiów podyplomowych może przebywać max. jeden interesant na raz. Na Wydziale dostępne są środki do dezynfekcji rąk i powierzchni – zachęcamy do korzystania z nich wszystkie osoby przychodzące na Wydział z zewnątrz.
Jeśli sekretariat pracuje normalnie, dlaczego nie ma jeszcze odpowiedzi na moją wiadomość/ dlaczego nie mogę się dodzwonić?
Dokładamy wszelkich starań, aby w tym trudnym dla nas wszystkich czasie praca sekretariatu odbywała się w sposób płynny, a Państwa sprawy były rozwiązywane w najszybszy możliwy sposób. Niestety, praca zdalna wszystkich pracowników administracji oraz pracowników dydaktycznych Wydziału Psychologii UW wiąże się z wieloma utrudnieniami. W wyniku ograniczeń sprzętowych czy komunikacyjnych nieraz nie jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi tak szybko, jak w czasie sprzed epidemii. Zwracamy się z prośbą o cierpliwość oraz wyrozumiałość w przypadku ewentualnych opóźnień.
Gdzie znajdę informację odnośnie zajęć prowadzonych on-line?
Na bieżąco informujemy mailowo wszystkich słuchaczy o harmonogramie zajęć on-line, jeśli taka forma realizacji zajęć została wyznaczona przez kierownika studiów. Słuchacze powinni zalogować się na zajęcia on-line za pośrednictwem uniwersyteckiego adresu e-mail. Na uniwersytecki adres e-mail przychodzić będą również wszystkie komunikaty informujące o nadchodzących zajęciach on-line. W celu uzyskania informacji o tym jak założyć uniwersytecki adres mailowy należy skontaktować się z sekretariatem.
W jaki sposób będzie przebiegać rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022?
Na chwilę obecną nie mamy informacji o zmianie harmonogramu czy przebiegu rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2020/2021. Pierwszy etap rekrutacji może odbyć się w sposób całkowicie bezkontaktowy. Przystąpienie do rekrutacji należy rozpocząć od rejestracji na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów UW (IRK UW). W następnej kolejności należy przekazać do na sekretariatu studiów podyplomowych wydrukowane z systemu IRK dokumenty rekrutacyjne:

– podanie o przyjęcie na studia
– życiorys zawodowy
– dyplom ukończenia studiów

Zachęcamy do przesyłania dokumentów rekrutacyjnych pocztą na adres: Sekretariat Studiów Podyplomowych, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest osobiste dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych osobiście – po wcześniejszym umówieniu wizyty na Wydziale.

Decyzje odnośnie formy przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych jeszcze nie zapadły – jak tylko otrzymamy wytyczne w tej sprawie zamieszczone zostaną odpowiednie informacje na naszej stronie internetowej.

Rekrutacja na studia podyplomowe startuje 1 czerwca 2021 r.

Czy zajęcia na studiach podyplomowych w roku akademickim 2021/2022 będą odbywać się zdalnie czy stacjonarnie?
Niestety nie jesteśmy w stanie aktualnie udzielić odpowiedzi na to pytanie. Przygotowania do kolejnego roku akademickiego przewidują prowadzenie zajęć stacjonarnie, jednak w związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną założenia te mogą ulec zmianie. O wszelkich zmianach będziemy informować na naszej stronie internetowej.
Gdzie znajdę więcej informacji odnośnie funkcjonowania Wydziału w związku z COVID-19?
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronie Wydziału.

Dla kandydatów

Kiedy rozpoczyna się rekrutacja na studia podyplomowe?
Rekrutacja na większość kierunków studiów podyplomowych odbywa się w terminie od czerwca do października/ listopada. Niektóre nasze kierunki otwieramy dwa razy w roku, w związku z czym rekrutacja prowadzona jest również na przełomie grudnia i stycznia. Na naszej stronie zawsze zamieszczamy komunikat o rozpoczęciu rekrutacji. Dodatkowo na podstronach poszczególnych kierunków studiów w zakładce Rekrutacja podane są dokładne daty procesu rekrutacyjnego dla każdego kierunku. Na kierunki trzysemestralne można zapisywać się co dwa lata.
W jaki sposób mogę przystąpić do rekrutacji na studia?
Pierwszy etap rekrutacji na studia podyplomowe przebiega poprzez stronę Internetowej Rejestracji Kandydatów UW (IRK UW). Należy zarejestrować się w systemie IRK lub zalogować na istniejące konto. Podczas zakładania konta należy uzupełnić wszystkie dane personalne oraz dotyczące dotychczasowej edukacji. Następnie należy wybrać kierunek i wypełnić w systemie dodatkowe formularze oraz załączyć zdjęcie w formie elektronicznej.
Jakie dokumenty należy złożyć?
Po założeniu konta w systemie IRK, zapisaniu się na wybrany kierunek oraz uzupełnieniu wszystkich wymaganych formularzy (formularze osobowe, życiorys zawodowy) należy wydrukować z systemu IRK:

– podanie o przyjęcie na studia
– życiorys zawodowy
– dyplom ukończenia studiów

Wydrukowane dokumenty wraz z dyplomem ukończenia studiów następnie należy złożyć w sekretariacie studiów podyplomowych. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby trzeciej lub przesłać listem poleconym na adres sekretariatu. Uwaga! Osobiste dostarczenie dokumentów do sekretariatu studiów podyplomowych możliwe jest jedynie po wcześniejszym umówieniu wizyty na Wydziale. Więcej informacji powyżej w sekcji FAQ „Praca sekretariatu w związku z COVID-19”.

Kiedy należy przynieść dyplom?
Dyplom należy złożyć po zapisaniu się na wybrany kierunek studiów razem z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi. W przypadku kandydatów, którzy wciąż oczekują na wydanie dyplomu, wraz z dokumentami rekrutacyjnymi należy złożyć zaświadczenie informujące o dacie odbytej obrony oraz uzyskanej ocenie.
Ile wynosi opłata manipulacyjna/ rekrutacyjna?
Nie pobieramy żadnej opłaty manipulacyjnej ani rekrutacyjnej.
Jak dowiem się o rozmowie kwalifikacyjnej?
Z każdym kandydatem kontaktujemy się telefonicznie i umawiamy dokładny dzień oraz godzinę rozmowy rekrutacyjnej. Terminy rozmów kwalifikacyjnych podane zostaną z odpowiednim wyprzedzeniem w zakładce Rekrutacja na podstronie każdego kierunku.
Jak dowiem się o przyjęciu/ nieprzyjęciu na studia?
Każdy kandydat dostaje pisemne potwierdzenie wyniku rekrutacji pocztą. Informacja o przyjęciu/ nieprzyjęciu jest również wysyłana drogą mailową.
Czy studia są tylko dla psychologów?
To zależy od kierunku. Zapraszamy do zapoznania się z opisami programów studiów.
Czy po studiach będę psychologiem?
Nie. Żaden z oferowanych przez nas kierunków nie kończy się uzyskaniem tytułu magistra psychologii i prawa do wykonywania zawodu. Aby zostać psychologiem i pracować w zawodzie, należy ukończyć studia magisterskie z psychologii.

Dla słuchaczy

Do kiedy trzeba wpłacić czesne?
Na podstronach poszczególnych kierunków w zakładce Czesne można znaleźć dokładny harmonogram opłat za studia.
Czy mogę otrzymać fakturę za wpłatę czesnego?
Tak, oczywiście. Dokładne informacje na ten temat znajdują się w zakładce Czesne każdego kierunku studiów.
Jakie są warunki zaliczenia przedmiotów?
Na każdym kierunku obowiązują trochę inne zasady zaliczenia przedmiotów, ustalane przez prowadzących w porozumieniu z kierownikami studiów. Zaliczenie przedmiotu uzyskiwane jest zazwyczaj na podstawie obecności, aktywności na zajęciach, poprzez projekty i prace zaliczeniowe oraz w wyniku uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie semestralnym/ rocznym.
Co mam zrobić, jeśli nie mogę uczestniczyć w zajęciach w danym terminie?
Obecność na niektórych zajęciach jest obowiązkowa i stanowi podstawę do zaliczenia przedmiotu, a nawet całego toku studiów. Informację o nieobecności należy niezwłocznie przekazać prowadzącemu zajęcia. Jednocześnie należy poprosić wykładowcę o wyznaczenie dodatkowego zadania do wykonania w domu pozwalającego taką nieobecność ”odrobić” (Uwaga! Ze względu na charakter niektórych zajęć takie rozwiązanie nie zawsze będzie możliwe do zastosowania). O ustaleniach ws. uzyskania zaliczenia poczynionych z wykładowcą należy poinformować sekretariat studiów podyplomowych drogą mailową.
Jak zalogować się do systemu USOS?
Słuchacze, którzy nie studiowali wcześniej na UW, zalogują się do systemu USOS za pomocą tego samego loginu i hasła jak podczas logowania do systemu IRK (loginem jest numer pesel, hasło takie samo jak to ustanowione podczas rejestracji na rekrutację w systemie IRK). W razie problemów z logowaniem zachęcamy do zresetowania hasła za pośrednictwem opcji widocznej w panelu logowania. Słuchacze, którzy są absolwentami UW i posiadali wcześniej konto w USOSie, muszą zalogować się do systemu tak samo jak dotychczas. W razie problemów z logowaniem również prosimy o próbę zresetowania hasła – wiadomość przyjdzie na adres mailowy podany w systemie USOS.
Gdzie znajdę numer konta na który wpłacam czesne?
Słuchacze, którzy samodzielnie opłacają studia dokonują wpłat na indywidualny numer konta generowany dla każdego słuchacza. Numer rachunku widoczny jest w USOSie po zalogowaniu się do systemu. Aby znaleźć numer konta do wpłat należy przejść kolejno do modułów: dla studentów > płatności FK > konta bankowe uczelni.

Słuchacze, którzy studia mają opłacane przez firmę, pracodawcę, instytucję lub płacące w imieniu własnej działalności gospodarczej zamiast na indywidualny numer konta z systemu USOS wpłat dokonują na konto główne Wydziału Psychologii:

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
WYDZIAŁ PSYCHOLOGII
00-927 WARSZAWA
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
NIP: 525-001-12-66
KONTO: BANK MILLENNIUM
44116022020000000060849470

Jak mogę skontaktować się z prowadzącym zajęcia?
Z wykładowcami zatrudnionymi na stałe na Wydziale Psychologii UW słuchacze mogą bezpośrednio skontaktować się drogą mailową, korzystając z adresów mailowych podanych na stronie Wydziału. Z wykładowcami niezatrudnionymi na stałe na Wydziale Psychologii UW słuchacze powinni kontaktować się za pośrednictwem sekretariatu – prośbę lub pytanie należy przesłać drogą mailową na adres sekretariatu, skąd zostanie ona przekazana do wskazanego wykładowcy. Odpowiedź prześlemy niezwłocznie po jej otrzymaniu.
Jak mogę zrezygnować ze studiów?
Informację o rezygnacji ze studiów należy przekazać do sekretariatu studiów podyplomowych za pośrednictwem podania zaadresowanego do kierownika studiów. Podanie można złożyć osobiście, przesłać drogą elektroniczną (czytelny skan) lub pocztą.

Dla absolwentów

Kiedy mogę odebrać świadectwo ukończenia studiów?
W przypadku ukończenia studiów podyplomowych w terminie oraz uzyskania przez słuchacza wszystkich zaliczeń, świadectwo powinno być gotowe do odbioru w terminie ok. 2-4 tygodni od daty zakończenia zajęć. O możliwości odbioru świadectwa słuchacz informowany jest drogą mailową. Możliwe jest również otrzymanie świadectwa przez słuchacza za pośrednictwem poczty. W przypadku ukończenia studiów w innym terminie okres oczekiwania na świadectwo może ulec przedłużeniu i będzie ustalany indywidualnie.
Jak mogę otrzymać duplikat świadectwa?
Duplikat świadectwa wystawiany jest w przypadku zgubienia lub zniszczenia oryginalnie wystawionego dokumentu. Potrzebę otrzymania duplikatu świadectwa należy zgłosić drogą mailową do sekretariatu studiów podyplomowych. Wystawienie duplikatu świadectwa wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 45 zł. Informacje o tym, jak dokonać płatności zostaną przesłane w odpowiedzi na wiadomość mailową w tej sprawie przesłaną do sekretariatu.
Jak mogę wznowić swoje uczestnictwo w studiach podyplomowych?
Wznowienie uczestnictwa w studiach podyplomowych możliwe jest, jeśli w danym okresie prowadzone są zajęcia w ramach wybranego kierunku. W celu wznowienia uczestnictwa w studiach należy przekazać do sekretariatu studiów podyplomowych podanie w tej sprawie zaadresowane do kierownika danego kierunku.