Kontakt

 


Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek – piątek 10:00-16:00

W dniach 15-19.07.24 sekretariat będzie czynny do 14.30.

sobota (w trakcie zjazdów) 9:00-15:00

Adres:

Sekretariat Studiów Podyplomowych – pokój nr 4 (parter) 

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa

Telefon:

(22) 55-49-708
Połączenia telefoniczne obsługiwane są od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00 oraz w soboty (w trakcie zjazdów) w godzinach 9:00-15:00.

E-mail:

podyplomowe@psych.uw.edu.pl

 

Każdy kierunek studiów ma także osobny, pomocniczy adres e-mail.

 

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Psychologii UW ds. studiów podyplomowych – dr Jerzy Wojciechowski jerzy.wojciechowski@psych.uw.edu.pl