Kontakt

<b>Kontakt</b>

Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00 oraz w soboty (w trakcie zjazdów) w godzinach 9:00-15:30.
Informujemy, że od 30.06.2018 do 9.09.2018 r. sekretariat będzie w soboty nieczynny.

Adres:

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa

(KLIKNIJ, ABY ZOBACZYĆ MAPĘ)

Sekretariat Studiów Podyplomowych – pokój nr 4 (parter)

Telefon: (22) 55-49-708
Każdy kierunek studiów ma osobny adres e-mail. Ułatwia nam to korespondencję z Państwem:

 

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Psychologii UW ds. studiów podyplomowych – mgr Agnieszka Słupecka agnieszka.slupecka@psych.uw.edu.pl