Studia podyplomowe

KIERUNKI DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH

 

KIERUNKI DOSTĘPNE TYLKO DLA ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII

 

KIERUNKI DOSTĘPNE TYLKO DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

 

Regulamin studiów podyplomowych
Załącznik nr 2 – wzór umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe

Wszystkie akty prawne dotyczące studiów podyplomowych znajdują się na stronie Biura ds. Obsługi Kształcenia UW.