O nas

<b>O nas</b>

,,Podaruj sobie kolejny cel”

– Sarah Robb O’Hagan, Flywheel Sports CEO

 

Studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim zostały powołane, by umożliwić osobom z wyższym wykształceniem realizację idei Lifelong Learning (kształcenia przez całe życie).

Podczas przygotowywania programów naszych studiów brane są pod uwagę potrzeby współczesnego rynku pracy, jak i oczekiwania kandydatów. Z myślą o nich tworzymy przestrzeń do doskonalenia wiedzy i umiejętności zawodowych. Zupełnie nowe kwalifikacje i doświadczenia otwierają przed słuchaczami drogę do rozwoju w życiu zawodowym i osobistym.

Tradycja studiów podyplomowych na Wydziale Psychologii sięgająca roku 1998 oraz stale powiększające się grono absolwentów, to dla nas inspiracja do poszerzania oferty o nowe, autorskie programy studiów. Nie tylko dla psychologów, ale również dla osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu psychologii.

Nową ideą są wprowadzone od roku akademickiego 2015/16 kursy specjalistyczne, koncentrujące się na wybranym aspekcie wiedzy na poziomie akademickim z naciskiem położonym na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.