O nas

<b>O nas</b>

W ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego oprócz studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów doktoranckich ważne miejsce zajmują studia podyplomowe, które z założenia wpisują się w ideę kształcenia przez całe życie (lifelong learning).
Podczas przygotowywania programów tych studiów brane są pod uwagę potrzeby współczesnego rynku pracy, jak i oczekiwania kandydatów, którym najczęściej zależy na doskonaleniu swojej wiedzy i umiejętności zawodowych, zyskaniu zupełnie nowych kwalifikacji czy też rozwinięciu zainteresowań.

Wydział Psychologii od roku 1998 prowadzi i rozszerza swoją ofertę studiów podyplomowych. W ofercie znajdują się kierunki tylko dla psychologów, jak i dla osób z wykształceniem zdobytym na różnych polach, które potrzebują lub chcą rozszerzyć swoją wiedzę o wiedzę psychologiczną.

Nową ideą są wprowadzone od roku akademickiego 2015/16 kursy specjalistyczne, koncentrujące się na wybranym aspekcie wiedzy na poziomie akademickim z naciskiem położonym na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.

Studia podyplomowe i kursy są skierowane do osób, które ukończyły co najmniej studia pierwszego stopnia.