Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny

<b>Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny</b>
O studiachRekrutacjaCzesneProgram studiówPlan zjazdówWykładowcyMateriały dla słuchaczy

Treść i forma prowadzonych zajęć są tak zaplanowane, aby umożliwić doskonalenie umiejętności klinicznego myślenia podczas pracy z dzieckiem i rodziną. Szczególny nacisk jest położony na naukę stosowania klinicznych metod diagnozy oraz prawidłowego wnioskowania diagnostycznego w oparciu o współczesną wiedzę teoretyczną.

Cel studiów
Dla kogo?
O studiach w skrócie
Limit miejsc
Rozmowa kwalifikacyjna
Terminy
Etap pierwszy (rejestracja)
Etap drugi (decyzja Komisji Rekrutacyjnej)
Etap trzeci (po przyjęciu na studia)

Przejdź do IRK

Informacje dla osób niebędących obywatelami Polski

Wysokość opłat za studia.

Czesne w roku akademickim 2017/2018
Faktury

Spis zajęć:

1. Teorie zaburzeń rozwoju dziecka
2. Teorie zaburzeń rodziny
3. Obserwacja psychologiczna dziecka
4. Rozmowa kliniczna
5. Metody diagnozy rodziny
6. Standaryzowane i eksperymentalne metody diagnozy dziecka
7. Swobodne metody diagnozy dziecka
8. Diagnoza dzieci wysokiego ryzyka zaburzeń rozwoju
9. Diagnoza dzieci z uszkodzeniami mózgu
10. Diagnoza dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
11. Diagnoza dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi i depresją
12. Diagnoza dzieci z ADHD
13. Diagnoza dzieci z zaburzeniami zachowania
14. Diagnoza dzieci z trudnościami w nauce szkolnej
15. Diagnoza psychologiczna dzieci chorych somatycznie
16. Diagnoza dzieci z zaburzeniami jedzenia
17. Diagnoza specyficznych konstelacji rodzinnych: Przemoc wobec dzieci i wykorzystanie seksualne dzieci w rodzinie
18. Diagnoza specyficznych konstelacji rodzinnych: Smutek w rodzinie - rola żałoby i depresji
19. Diagnoza specyficznych konstelacji rodzinnych: Problem alkoholowy w rodzinie
20. Diagnoza specyficznych konstelacji rodzinnych: Konflikty między małżonkami, nastawienia lękowe rodziców
21. Diagnoza w toku terapii dziecka
22. Diagnoza w procesie terapii rodzin
23. Etyka zawodowa
24. Superwizja procesu diagnostycznego

Zasady ukończenia studiów

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu zajęć z powodu nieprzewidzianych okoliczności (np. nagłej choroby wykładowcy).

Diagnoza Kliniczna Dziecka i Jego Rodziny – edycja 5 – rok akademicki 2017/18

Semestr I
21-22.10.2017 r.
4-5.11.2017 r.
18-19.11.2017 r.
2-3.12.2017 r.
16-17.12.2017 r.
20-21.01.2018 r.
3-4.02.2018 r.
Semestr II
3-4.03.2018 r.
17-18.03.2018 r.
14-15.04.2018 r.
28-29.04.2018 r.
5-6.05.2018 r.
19-20.05.2018 r.
2-3.06.2018 r.
16-17.06.2018 r.

Prowadzący zajęcia są psychologami, wykładowcami i doktorantami Wydziału Psychologii UW oraz specjalistami spoza Wydziału.

Kierownik specjalizacji:

dr hab. Małgorzata Święcicka

Wykładowcy:

 • prof. dr hab. Katarzyna Schier
 • dr hab. Barbara Tryjarska
 • dr hab. Grażyna Kmita
 • dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. UW
 • dr Olga Kriegelewicz
 • dr Marta Porębiak
 • dr Diana Senator
 • dr Szymon Chrząstowski
 • dr n. med. Krystyna Szymańska
 • dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska
 • dr Marta Wąs
 • dr Małgorzata Woźniak-Prus
 • mgr Małgorzata Dąbrowska
 • mgr Maria Keller-Hamela
 • dr Eliza Kiepura
 • dr Magdalena Górska-Michałowska