Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny

<b>Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny</b>
O studiachRekrutacjaCzesneProgram studiówPlan zjazdówWykładowcyMateriały dla słuchaczy

Treść i forma prowadzonych zajęć są tak zaplanowane, aby umożliwić doskonalenie umiejętności klinicznego myślenia podczas pracy z dzieckiem i rodziną. Szczególny nacisk jest położony na naukę stosowania klinicznych metod diagnozy oraz prawidłowego wnioskowania diagnostycznego w oparciu o współczesną wiedzę teoretyczną.

Cel studiów
Dla kogo?
O studiach w skrócie
Limit miejsc
Rozmowa kwalifikacyjna
Terminy
Etap pierwszy (rejestracja)
Etap drugi (decyzja Komisji Rekrutacyjnej)
Etap trzeci (po przyjęciu na studia)

Przejdź do IRK

Informacje dla osób niebędących obywatelami Polski

Czesne w roku akademickim 2017/2018
Faktury

Spis zajęć:

1. Teorie zaburzeń rozwoju dziecka
2. Teorie zaburzeń rodziny
3. Obserwacja psychologiczna dziecka
4. Rozmowa kliniczna
5. Metody diagnozy rodziny
6. Standaryzowane i eksperymentalne metody diagnozy dziecka
7. Swobodne metody diagnozy dziecka
8. Diagnoza dzieci wysokiego ryzyka zaburzeń rozwoju
9. Diagnoza dzieci z uszkodzeniami mózgu
10. Diagnoza dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
11. Diagnoza dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi i depresją
12. Diagnoza dzieci z ADHD
13. Diagnoza dzieci z zaburzeniami zachowania
14. Diagnoza dzieci z trudnościami w nauce szkolnej
15. Diagnoza psychologiczna dzieci chorych somatycznie
16. Diagnoza dzieci z zaburzeniami jedzenia
17. Diagnoza specyficznych konstelacji rodzinnych: Przemoc wobec dzieci i wykorzystanie seksualne dzieci w rodzinie
18. Diagnoza specyficznych konstelacji rodzinnych: Smutek w rodzinie - rola żałoby i depresji
19. Diagnoza specyficznych konstelacji rodzinnych: Problem alkoholowy w rodzinie
20. Diagnoza specyficznych konstelacji rodzinnych: Konflikty między małżonkami, nastawienia lękowe rodziców
21. Diagnoza w toku terapii dziecka
22. Diagnoza w procesie terapii rodzin
23. Etyka zawodowa
24. Superwizja procesu diagnostycznego

Zasady ukończenia studiów

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu zajęć z powodu nieprzewidzianych okoliczności (np. nagłej choroby wykładowcy).

Diagnoza Kliniczna Dziecka i Jego Rodziny – edycja 5 – rok akademicki 2017/18

Semestr I
21-22.10.2017 r.
4-5.11.2017 r.
18-19.11.2017 r.
2-3.12.2017 r.
16-17.12.2017 r.
20-21.01.2018 r.
3-4.02.2018 r.

17-18.02.2018 r.

Semestr II
3-4.03.2018 r.
17-18.03.2018 r.
14-15.04.2018 r.
28-29.04.2018 r.
12-13.05.2018 r.
19-20.05.2018 r.
02-03.06.2018 r.
16-17.06.2018 r

Prowadzący zajęcia są psychologami, wykładowcami i doktorantami Wydziału Psychologii UW oraz specjalistami spoza Wydziału.

Kierownik specjalizacji:

dr hab. Małgorzata Święcicka

Wykładowcy:

 • prof. dr hab. Katarzyna Schier
 • dr hab. Barbara Tryjarska
 • dr hab. Grażyna Kmita
 • dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. UW
 • dr Olga Kriegelewicz
 • dr Marta Porębiak
 • dr Diana Senator
 • dr Szymon Chrząstowski
 • dr n. med. Krystyna Szymańska
 • dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska
 • dr Marta Wąs
 • dr Małgorzata Woźniak-Prus
 • mgr Małgorzata Dąbrowska
 • mgr Maria Keller-Hamela
 • dr Eliza Kiepura
 • dr Magdalena Górska-Michałowska