Szkolenie w psychoterapii: praktyka psychoterapeutyczna pod superwizją

Szkolenie w psychoterapii: praktyka psychoterapeutyczna pod superwizją
Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu
Szkolenie przeznaczone jest dla osób będących w pełnym szkoleniu z zakresu psychoterapii.

Łączymy praktykę psychologiczną z superwizją, zapewniając:

  • możliwość prowadzenia psychoterapii pacjentów Akademickiego Ośrodka Psychoterapii;
  • wsparcie superwizora przy zawieraniu kontraktu psychoterapeutycznego z pacjentem;
  • superwizję grupową prowadzoną przez superwizorów w nurcie analitycznym, posiadających certyfikaty superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz uprawnienia superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej;
  • możliwość indywidualnej konsultacji z superwizorem w trudnych sytuacjach.

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły – w miarę zwalnianych miejsc będą przyjmowane nowe osoby na szkolenie.

Dla kogo?
O kursie
Warunki ukończenia kursu
Prowadzący

Zajęcia już trwają! Zapisz się przez formularz internetowy

Decyzja o zakwalifikowaniu na szkolenie podejmowana jest po odbyciu przez kandydata rozmowy kwalifikacyjnej z superwizorem.

Kurs rozpoczyna się po zebraniu się grupy 4 uczestników. Jedna z dwóch grup już rozpoczęła zajęcia.

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły – jeśli w grupie są wolne miejsca, przyjmujemy nowe osoby na szkolenie.

Miejsce szkolenia: Akademicki Ośrodek Psychoterapii Wydziału Psychologii UW (ul. Smyczkowa 11 A, Warszawa)

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy (kursy@psych.uw.edu.pl)

Cena:

  • 450 zł miesięcznie (1  godzina terapii + 1 spotkanie superwizyjne w tygodniu)
  • 490 zł miesięcznie (2  godziny terapii + 1  spotkanie superwizyjne w tygodniu)
Wpłaty
Faktury
1) Prowadzenie indywidualnej psychoterapii pacjenta w AOP – 1-2 godziny w tygodniu.
Pacjentami AOPu są głównie młodzi dorośli (w wieku 18-28 lat), którzy nie najlepiej radzą sobie ze stresem w życiu czy na uczelni, np. cierpią na stany lękowe, nerwicę, zaburzenia nastroju, nie radzą sobie ze stresem, nie potrafią nawiązywać kontaktów, mają trudności z zapamiętywaniem i koncentracją.

Psychoterapeuta (uczestnik kursu) prowadzi zapisy sesji z pacjentem, które są podstawą do pracy podczas spotkań superwizyjnych. Psychoterapeuta przyjmuje pacjenta w czasie pracy innych psychoterapeutów z zespołu ośrodka, którzy udzielają pomocy w razie trudnej sytuacji podczas terapii np. gdy pacjent zgłasza myśli samobójcze. Termin pracy z pacjentem ustalany jest indywidualnie.

2) Grupowa superwizja pracy klinicznej w AOP – 3 godziny superwizyjne (3×50 minut) raz w tygodniu.
Superwizja grupowa odbywa się raz w tygodniu i jest podzielona na 3 części. Każda część trwa 50 min i jest przeznaczona na omówienie jednego pacjenta. Na bazie zapisów sesji prowadzonych przez psychoterapeutów omawiana jest psychopatologia pacjenta, stosowane przez niego mechanizmy obronne, specyfika relacji przeniesieniowo-przeciwprzeniesieniowej, interwencje terapeuty i przebieg procesu terapeutycznego.