Szkolenie w psychoterapii: praktyka psychoterapeutyczna pod superwizją

Szkolenie w psychoterapii: praktyka psychoterapeutyczna pod superwizją
Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Rekrutacja na semestr zimowy 2023 zakończona!

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających wykształcenie wyższe i będących w pełnym szkoleniu z zakresu psychoterapii.

W procesie dydaktycznym łączymy praktykę psychologiczną z superwizją, zapewniając:

  • możliwość prowadzenia psychoterapii pacjentów Akademickiego Ośrodka Psychoterapii;
  • superwizję grupową prowadzoną przez superwizorów w nurcie analitycznym, posiadających certyfikaty superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz uprawnienia superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej;
  • możliwość indywidualnej konsultacji z superwizorem w trudnych sytuacjach.
Dla kogo?
Kurs dla osób posiadających wykształcenie wyższe i będących w pełnym szkoleniu z zakresu psychoterapii.
O kursie
Kurs trwa dwa semestry: luty-czerwiec oraz wrzesień-styczeń.
Każdy semestr to 20 spotkań superwizyjnych po 3 godziny (łącznie 60 godzin zegarowych).
Istnieje możliwość przedłużania stażu na kolejny semestr.

Warunki ukończenia kursu
Staż kończy się wydaniem zaświadczenia o liczbie odbytych godzin superwizji. Dodatkowo można uzyskać świadectwo ukończenia szkolenia, co wymaga uczestnictwa w minimum 80% zaplanowanych superwizji grupowych oraz pozytywnej opinii wydanej przez prowadzącego superwizora.
Istnieje również możliwość uzyskania rekomendacji do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Prowadzący
mgr Krystyna Łukasiak (Akademicki Ośrodek Psychoterapii WPs UW) – psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – specjalizacja psychologia kliniczna człowieka dorosłego. Od 2002 r. certyfikowany terapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, od 1999 r. psychoanalityk Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Wieloletnie doświadczenie kliniczne z osobami dorosłymi (Szpital Psychiatryczny „Drewnica”, Ośrodek Terapeutyczny „Synapsis”, gabinet prywatny). Wieloletnie doświadczenie szkoleniowe, superwizyjne, seminaryjne itp. Od 2007 r. pracownik Akademickiego Ośrodka Psychoterapii przy Katedrze Psychopatologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii UW, gdzie prowadzi terapię indywidualną i zajęcia dydaktyczne – ćwiczenia z psychoterapii.

Superwizja z Krystyną Łukasiak odbywa się w piątki w godz. 13.00-16.00

mgr Alicja Kubiak (Akademicki Ośrodek Psychoterapii WPs UW) – psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – specjalizacja: psychologia kliniczna człowieka dorosłego. Psychoterapeuta szkoleniowy i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, posiada również certyfikat psychoterapeuty i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
W latach 2007 – 2015 zajmowała się szkoleniem psychoterapeutów psychoanalitycznych w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii, którego w latach 2007-2013 była prezesem. Obecnie członek Rady Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.
Od 2007 pracuje w Akademickim Ośrodku Psychoterapii należącym do Katedry Psychopatologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii UW. W ramach pracy w AOP oprócz psychoterapii prowadzi zajęcia dydaktyczne – ćwiczenia z psychoterapii. Prowadzi także praktykę prywatną (psychoterapia indywidualna osób dorosłych).

Superwizja z Alicją Kubiak odbywa się w czwartki w godz. 8.00-11.00

 

Przejdź do INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW

Decyzja o zakwalifikowaniu na szkolenie podejmowana jest po odbyciu przez kandydata rozmowy kwalifikacyjnej z superwizorem.

Miejsce odbywania kursu: Wydział Psychologii UW, ul. Stawki 5/7, Warszawa

Harmonogram rekrutacji w roku 2023/2024

Termin rejestracji: 01.06.2023 r. – 15.08.2023 r.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 16.08.2023 r. do 31.08.2023 r.

Termin ogłoszenia wyników: 01.09.2023 r.

Przyjmowanie dokumentów: 01.09.2023 r. do 15.09.2023 r.

Zajęcia zaczynają się z początkiem września.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy (kursy@psych.uw.edu.pl)

Cena:

  • 650 zł x 10     (1  godzina terapii + 1 spotkanie superwizyjne w tygodniu)

termin płatności: do ostatniego dnia każdego miesiąca

  • 3250 zł x 2

terminy płatności: 30.09.2023 r., 28.02.2024 r.

  • 6500 zł (jednorazowo)

termin płatności: 30.09.2023 r.

Formalności

Uczestnik kursu po przyjęciu na kurs podpisuje umowę dwu-lub trójstronną z organizatorem, w której zobowiązuje się do wpłat na konto wskazane przez organizatora.

Umowa trójstronna podpisywana jest, gdy kurs finansowany jest przez podmiot trzeci (np. działalność gospodarczą). W przypadku umów trójstronnych możliwe jest otrzymanie faktury za udział w kursie, gdzie podmiot finansujący jest płatnikiem, a nabywcą uczestnik.

Prośbę o wystawienie faktury uczestnik zgłasza do sekretariatu składając wniosek (pobierz).

Faktury wystawia się maksymalnie do 3-miesięcy po wpłacie.

(1) Prowadzenie indywidualnej psychoterapii pacjenta – 2 godziny w tygodniu; uczestnik kursu w roli psychoterapeuty prowadzi zapisy sesji z pacjentem, które są podstawą do pracy podczas spotkań superwizyjnych; termin pracy z pacjentem do ustalenia indywidualnie.

(2) Grupowa superwizja pracy klinicznej – 3 godziny w tygodniu; superwizja grupowa odbywa się raz w tygodniu i zwykle jest podzielona na 3 części. Każda część jest przeznaczona na omówienie jednego pacjenta; na bazie zapisów sesji prowadzonych przez uczestników kursu omawiana jest psychopatologia pacjenta, stosowane przez niego mechanizmy obronne, specyfika relacji przeniesieniowo-przeciwprzeniesieniowej, interwencje psychoterapeuty i przebieg procesu terapeutycznego

Superwizja z Alicją Kubiak odbywa się w czwartki w godz. 8.00-11.00
Superwizja z Krystyną Łukasiak odbywa się w piątki w godz. 13.00-16.00 (minimalna liczba zgłoszeń, żeby grupa się otworzyła: 5)