Szkolenie w psychoterapii: praktyka psychoterapeutyczna pod superwizją

Szkolenie w psychoterapii: praktyka psychoterapeutyczna pod superwizją
Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Dodatkowa rekrutacja będzie trwała 16.08-26.08 2022 roku! Obowiązują zapisy przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów.

(Zostało jedno wolne miejsce w grupie czwartkowej i pięć wolnych miejsc w grupie piątkowej)

 

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających wykształcenie wyższe i będących w pełnym szkoleniu z zakresu psychoterapii.

W procesie dydaktycznym łączymy praktykę psychologiczną z superwizją, zapewniając:

  • możliwość prowadzenia psychoterapii pacjentów Akademickiego Ośrodka Psychoterapii;
  • superwizję grupową prowadzoną przez superwizorów w nurcie analitycznym, posiadających certyfikaty superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz uprawnienia superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej;
  • możliwość indywidualnej konsultacji z superwizorem w trudnych sytuacjach.
Dla kogo?
Kurs dla osób posiadających wykształcenie wyższe i będących w pełnym szkoleniu z zakresu psychoterapii.
O kursie
Kurs trwa dwa semestry: luty-czerwiec oraz wrzesień-styczeń.
Każdy semestr to 20 spotkań superwizyjnych po 3 godziny (łącznie 60 godzin zegarowych).
Istnieje możliwość przedłużania stażu na kolejny semestr.

Warunki ukończenia kursu
Staż kończy się wydaniem zaświadczenia o liczbie odbytych godzin superwizji. Dodatkowo można uzyskać świadectwo ukończenia szkolenia, co wymaga uczestnictwa w minimum 80% zaplanowanych superwizji grupowych oraz pozytywnej opinii wydanej przez prowadzącego superwizora.
Istnieje również możliwość uzyskania rekomendacji do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Prowadzący
mgr Krystyna Łukasiak (Akademicki Ośrodek Psychoterapii WPs UW) – psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – specjalizacja psychologia kliniczna człowieka dorosłego. Od 2002 r. certyfikowany terapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, od 1999 r. psychoanalityk Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Wieloletnie doświadczenie kliniczne z osobami dorosłymi (Szpital Psychiatryczny „Drewnica”, Ośrodek Terapeutyczny „Synapsis”, gabinet prywatny). Wieloletnie doświadczenie szkoleniowe, superwizyjne, seminaryjne itp. Od 2007 r. pracownik Akademickiego Ośrodka Psychoterapii przy Katedrze Psychopatologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii UW, gdzie prowadzi terapię indywidualną i zajęcia dydaktyczne – ćwiczenia z psychoterapii.

Superwizja z Krystyną Łukasiak odbywa się w piątki w godz. 13.00-16.00 (zostało 5 wolnych miejsc w tej grupie)

mgr Alicja Kubiak (Akademicki Ośrodek Psychoterapii WPs UW) – psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – specjalizacja: psychologia kliniczna człowieka dorosłego. Psychoterapeuta szkoleniowy i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, posiada również certyfikat psychoterapeuty i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
W latach 2007 – 2015 zajmowała się szkoleniem psychoterapeutów psychoanalitycznych w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii, którego w latach 2007-2013 była prezesem. Obecnie członek Rady Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.
Od 2007 pracuje w Akademickim Ośrodku Psychoterapii należącym do Katedry Psychopatologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii UW. W ramach pracy w AOP oprócz psychoterapii prowadzi zajęcia dydaktyczne – ćwiczenia z psychoterapii. Prowadzi także praktykę prywatną (psychoterapia indywidualna osób dorosłych).

Superwizja z Alicją Kubiak odbywa się w czwartki w godz. 8.00-11.00 (zostało 1 wolne miejsce w tej grupie)

Rekrutacja na kurs rusza 1 lipca przez system IRK! 

Decyzja o zakwalifikowaniu na szkolenie podejmowana jest po odbyciu przez kandydata rozmowy kwalifikacyjnej z superwizorem.

Miejsce odbywania kursu: Centrum Pomocy Psychologicznej UW, ul. Pasteura 7, Warszawa (dawny budynek Wydziału Fizyki UW, wejście od ul. Banacha, I piętro))

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy (kursy@psych.uw.edu.pl)

Cena:

  • 650 zł miesięcznie (1  godzina terapii + 1 spotkanie superwizyjne w tygodniu)
Wpłaty

Wpłat należy dokonywać po zakwalifikowaniu na kurs na konto:

Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
numer konta: 44 1160 2202 0000 0000 6084 9470
W tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko oraz tytuł kursu

Faktury

1. Uczestnik może otrzymać fakturę za kurs.
2. Prośbę o wystawienie faktury uczestnik zgłasza do sekretariatu składając wniosek (pobierz).

(1) Prowadzenie indywidualnej psychoterapii pacjenta w AOP – 2 godziny w tygodniu; uczestnik kursu w roli psychoterapeuty prowadzi zapisy sesji z pacjentem, które są podstawą do pracy podczas spotkań superwizyjnych; termin pracy z pacjentem do ustalenia indywidualnie.

(2) Grupowa superwizja pracy klinicznej w AOP – 3 godziny w tygodniu; superwizja grupowa odbywa się raz w tygodniu i zwykle jest podzielona na 3 części. Każda część jest przeznaczona na omówienie jednego pacjenta; na bazie zapisów sesji prowadzonych przez uczestników kursu omawiana jest psychopatologia pacjenta, stosowane przez niego mechanizmy obronne, specyfika relacji przeniesieniowo-przeciwprzeniesieniowej, interwencje psychoterapeuty i przebieg procesu terapeutycznego

Superwizja z Alicją Kubiak odbywa się w czwartki w godz. 8.00-11.00
Superwizja z Krystyną Łukasiak odbywa się w piątki w godz. 13.00-16.00