Szkolenie w psychoterapii: praktyka psychoterapeutyczna pod superwizją

Szkolenie w psychoterapii: praktyka psychoterapeutyczna pod superwizją
Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu
Szkolenie przeznaczone jest dla osób będących w pełnym szkoleniu z zakresu psychoterapii.

Łączymy praktykę psychologiczną z superwizją, zapewniając:

  • możliwość prowadzenia psychoterapii pacjentów Akademickiego Ośrodka Psychoterapii;
  • wsparcie superwizora przy zawieraniu kontraktu psychoterapeutycznego z pacjentem;
  • superwizję grupową prowadzoną przez superwizorów w nurcie analitycznym, posiadających certyfikaty superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz uprawnienia superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej;
  • możliwość indywidualnej konsultacji z superwizorem w trudnych sytuacjach.

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły – w miarę zwalnianych miejsc będą przyjmowane nowe osoby na szkolenie.

Dla kogo?
Szkolenie dla osób posiadających wykształcenie wyższe i będących w pełnym szkoleniu z zakresu psychoterapii.
O kursie
Kurs trwa minimum 1 rok dla każdego uczestnika (z miesięczną przerwą wakacyjną), minimum 132 godziny superwizji.
Istnieje możliwość przedłużenia szkolenia na 2 lata.

Warunki ukończenia kursu
Staż kończy się wydaniem zaświadczenia o liczbie odbytych godzin superwizji. Dodatkowo można uzyskać świadectwo ukończenia szkolenia, co wymaga uczestnictwa w minimum 80% zaplanowanych superwizji grupowych oraz pozytywnej opinii wydanej przez prowadzącego superwizora.
Istnieje również możliwość uzyskania rekomendacji do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Prowadzący
mgr Krystyna Łukasiak (Akademicki Ośrodek Psychoterapii WPs UW) – psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – specjalizacja psychologia kliniczna człowieka dorosłego. Od 2002 r. certyfikowany terapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, od 1999 r. psychoanalityk Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Wieloletnie doświadczenie kliniczne z osobami dorosłymi (Szpital Psychiatryczny „Drewnica”, Ośrodek Terapeutyczny „Synapsis”, gabinet prywatny). Wieloletnie doświadczenie szkoleniowe, superwizyjne, seminaryjne itp. Od 2007 r. pracownik Akademickiego Ośrodka Psychoterapii przy Katedrze Psychopatologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii UW, gdzie prowadzi terapię indywidualną i zajęcia dydaktyczne – ćwiczenia z psychoterapii.

mgr Alicja Kubiak (Akademicki Ośrodek Psychoterapii WPs UW) – psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – specjalizacja: psychologia kliniczna człowieka dorosłego. Psychoterapeuta szkoleniowy i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, posiada również certyfikat psychoterapeuty i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
W latach 2007 – 2015 zajmowała się szkoleniem psychoterapeutów psychoanalitycznych w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii, którego w latach 2007-2013 była prezesem. Obecnie członek Rady Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.
Od 2007 pracuje w Akademickim Ośrodku Psychoterapii należącym do Katedry Psychopatologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii UW. W ramach pracy w AOP oprócz psychoterapii prowadzi zajęcia dydaktyczne – ćwiczenia z psychoterapii. Prowadzi także praktykę prywatną (psychoterapia indywidualna osób dorosłych).

Aktualnie brak wolnych miejsc! 

 

Zapisy przez formularz internetowy

Decyzja o zakwalifikowaniu na szkolenie podejmowana jest po odbyciu przez kandydata rozmowy kwalifikacyjnej z superwizorem.

Kurs rozpoczyna się po zebraniu się grupy 4 uczestników. Jedna z dwóch grup już rozpoczęła zajęcia.
Trwa również nabór do drugiej grupy, która rozpoczyna spotkania w pierwszy piątek października.

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły – jeśli w grupie są wolne miejsca, przyjmujemy nowe osoby na szkolenie.

Miejsce szkolenia: Centrum Pomocy Psychologicznej UW, ul. Pasteura 7, Warszawa (dawny budynek Wydziału Fizyki UW, wejście od ul. Banacha, I piętro))

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy (kursy@psych.uw.edu.pl)

Cena:

  • 450 zł miesięcznie (1  godzina terapii + 1 spotkanie superwizyjne w tygodniu)
  • 490 zł miesięcznie (2  godziny terapii + 1  spotkanie superwizyjne w tygodniu)
Wpłaty

Wpłat należy dokonywać po zakwalifikowaniu na kurs na konto:

Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
numer konta: 44 1160 2202 0000 0000 6084 9470
W tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko oraz tytuł kursu

Faktury

1. Uczestnik może otrzymać fakturę za kurs.
2. Prośbę o wystawienie faktury uczestnik zgłasza do sekretariatu składając wniosek (pobierz).

1) Prowadzenie indywidualnej psychoterapii pacjenta w AOP – 1-2 godziny w tygodniu.
Pacjentami AOPu są głównie młodzi dorośli (w wieku 18-28 lat), którzy nie najlepiej radzą sobie ze stresem w życiu czy na uczelni, np. cierpią na stany lękowe, nerwicę, zaburzenia nastroju, nie radzą sobie ze stresem, nie potrafią nawiązywać kontaktów, mają trudności z zapamiętywaniem i koncentracją.

Psychoterapeuta (uczestnik kursu) prowadzi zapisy sesji z pacjentem, które są podstawą do pracy podczas spotkań superwizyjnych. Psychoterapeuta przyjmuje pacjenta w czasie pracy innych psychoterapeutów z zespołu ośrodka, którzy udzielają pomocy w razie trudnej sytuacji podczas terapii np. gdy pacjent zgłasza myśli samobójcze. Termin pracy z pacjentem ustalany jest indywidualnie.

2) Grupowa superwizja pracy klinicznej w AOP – 3 godziny superwizyjne (3×50 minut) raz w tygodniu.
Superwizja grupowa odbywa się raz w tygodniu i jest podzielona na 3 części. Każda część trwa 50 min i jest przeznaczona na omówienie jednego pacjenta. Na bazie zapisów sesji prowadzonych przez psychoterapeutów omawiana jest psychopatologia pacjenta, stosowane przez niego mechanizmy obronne, specyfika relacji przeniesieniowo-przeciwprzeniesieniowej, interwencje terapeuty i przebieg procesu terapeutycznego.