Psychologia dla liderów

O studiachRekrutacjaProgram studiówPlan zjazdówWykładowcyMateriały dla słuchaczy

Studia dla pracowników Uniwersytetu Warszawskiego

O studiach w skrócie
Dla kogo?
Dlaczego nie dla psychologów?

Kierownik studiówdr hab. Joanna Czarnota-Bojarska

Na studia przyjmowane są osoby, które ukończyły studia magisterskie (z wyłączeniem magistrów psychologii).

Limit miejsc
Etap pierwszy (zgłoszenie)
Etap drugi (po przyjęciu na studia)

Przejdź do IRK

Program zajęć został zaplanowany w taki sposób, aby pokazać zastosowanie wiedzy psychologicznej w różnych, ważnych zadaniach, za które zazwyczaj odpowiedzialny jest dział personalny.

Psychologia organizacji (wykład z elementami ćwiczeń – 21 godzin, 4 ECTS)
Komunikacji interpersonalna (trening - 24 godziny, 4 ECTS)
Budowanie zespołu (warsztat - 24 godziny, 4 ECTS)
Podstawy psychologii (wykład - 10 godzin, 2 ECTS)
Procesy poznania społecznego (wykład z elementami ćwiczeń - 8 godzin, 2 ECTS)
Źródła różnic między ludźmi (wykład z elementami ćwiczeń – 10 godzin, 2 ECTS)
Procesy motywacyjne i emocje (wykład z elementami ćwiczeń – 15 godzin, 4 ECTS)
Grupy społeczne (wykład z elementami ćwiczeń - 12 godzin, 2 ECTS)
Mechanizmy wpływu społecznego (wykład z elementami ćwiczeń - 8 godzin, 2 ECTS)
Rozwiązywanie konfliktów (trening - 24 godzin, 4 ECTS)
Zasady ukończenia studiów

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu zajęć z powodu nieprzewidzianych okoliczności (np. nagłej choroby wykładowcy).

Rok akademicki 2017/18
15.09.2017 – inauguracja
22-23.09.2017
29-30.09.2017
20-21.10.2017
03-04.11.2017
17-18.11.2017
01-02.12.2017
15-16.12.2017
12-13.01.2018
26-27.01.2018
23-24.02.2018
09-10.03.2018
27-28.04.2018
11-12.05.2018

Prowadzący zajęcia są psychologami, wykładowcami Wydziału Psychologii UW, świadomymi trudności, jakie najczęściej napotykają pracownicy działów personalnych.
Orientują się dzięki temu, jakiego rodzaju wiedza i umiejętności niezbędne są osobom w nich zatrudnionym.

Kierownik studiów podyplomowych:

Screen Shot 2016-06-12 at 00.38.32

dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska

Wykładowcy:

  • dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz, prof. UW
  • dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska
  • dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik
  • dr hab. Kamil Imbir
  • dr Rafał Stefański
  • mgr Piotr Pawłowski