Żyj Pozytywniej! Psychologia szczęścia i emocji pozytywnych

<b>Żyj Pozytywniej! Psychologia szczęścia i emocji pozytywnych</b>
Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu badań psychologii pozytywnej (w szczególności metod podnoszenia dobrostanu oraz zwiększania częstotliwości doświadczania emocji pozytywnych) oraz rozwinięcie umiejętności jej praktycznego zastosowania w życiu codziennym.

Dla kogo?
Warunki ukończenia kursu
Prowadzący

Zapisy: formularz
Najbliższy termin kursu: termin zostanie ustalony w najbliższym czasie i podany na stronie <–>
Cena: 490 zł
Miejsce: Wydział Psychologii UW
Liczba miejsc ograniczona! (max. 24 osoby)

Aby zgłosić się na kurs należy wypełnić formularz, a następnie przesłać mailem (kursy@psych.uw.edu.pl) skan dyplomu ukończenia studiów magisterskich.
Pierwszego dnia kursu uczestnicy przedstawiają w sekretariacie oryginały tych dokumentów.

Wpłaty
Faktury

Poszczególne zagadnienia będą omawiane teoretycznie oraz ćwiczone w formie warsztatowej:

  • Wprowadzenie – historycznie o szczęściu, psychologia pozytywna i obszar jej badań, korelaty szczęścia, konsekwencje pozytywnego stanu emocjonalnego i długotrwałego dobrostanu;
  • Programy zwiększania poczucia szczęścia oparte na badaniach naukowychskąd czerpać szczęście, szczęście a osobowość, dwa filary szczęścia: pozytywne emocje i sens życia (ćwiczenie: koło życia, „diagnozujące” poziom szczęścia w kilku obszarach życia uczestników oraz pozwalające zastanowić się, w jakim obszarze chcieliby podnieść ten poziom i jak);
  • Emocje pozytywne jako jeden ze składników poczucia szczęścia – jakie są emocje pozytywne i ich funkcje, praca nad ich uświadamianiem, częstszym doświadczaniem (w formie ćwiczeń w małych grupkach), wyrażanie emocji pozytywnych (ćwiczenie w parach na przykładach z życia codziennego uczestników);
  • Jak odnaleźć sens w życiu – odkrywanie własnych wartości (ćwiczenie indywidualne oparte mające na celu uświadomienie sobie własnych wartości) i celów sprzyjających szczęściu (ćwiczenie na tzw. spójne cele)
  • Regulacja emocji – teoria oraz praktyczne zastosowanie strategii regulacji w sytuacjach, kiedy emocje panują nad nami (wykład, demonstracja różnych konsekwencji strategii regulacji emocji w formie mini-eksperymentu, ćwiczenie w podgrupach) )
  • Odkrywanie mocnych stron i dlaczego to ważne – teoria cnót Seligmana oraz samopoznanie z wykorzystaniem uproszczonej wersji skali Values in Action
  • Optymizm/pesymizm i ich przełożenie na automotywację – psychologiczne podstawy optymizmu i pesymizmu, style wyjaśniania, ćwiczenia polegające na zmianie pesymistycznego sposobu wyjaśniania porażek i sukcesów w optymistyczny
  • Na koniec – podsumowanie zajęć przez prowadzącą, pozytywna informacja zwrotna (ćwiczenie w całej grupie), podsumowanie oraz ocena zajęć przez uczestników)