Efektywne zarządzanie sobą w czasie

Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Efektywne zarządzanie sobą w czasie.
Czyli jak zrealizować to co zaplanowałem na dziś zanim zerwę kartkę z kalendarza.

Warsztaty będą miały na celu doskonalenie umiejętności efektywnego zarządzania sobą w czasie. Zajęcia dostarczą narzędzi i technik pozwalających diagnozować przeszkody utrudniające zarządzanie sobą w czasie oraz usprawniać realizację zadań i celów w ograniczonym czasie.

Dla kogo?
O kursie
Warunki ukończenia kursu
Prowadzący

Termin kursu: 11-12 września 2017 roku
Zapisy: do 1 września 2017 przez formularz internetowy
Prowadzący: dr Katarzyna Sekścińska
Miejsce: Wydział Psychologii UW

Cena: 640 zł
Należność za kurs należy uiścić po otrzymaniu informacji mailowej dotyczącej otwarcia grupy.
Wpłaty
Faktury

Zakres tematyczny warsztatu będzie obejmował poniżej wymienione zagadnienia:

– Reprezentacja czasu i jego rola dla funkcjonowania jednostki.
– Trudności w kontroli i zarządzaniu czasem – indywidualne przeszkody wewnętrzne i zewnętrzne.
– Priorytetyzacja celów i zadań.
– Reguły skutecznego planowania.
– Zarządzanie informacją.
– Delegowanie.
– Efektywna organizacja dnia.
– Narzędzia efektywnego wykorzystania czasu (m.in. reguła Pareto, macierz Eisenhowera).