Zarządzanie emocjami

Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Zarządzanie emocjami.
Czyli jak sprawić bym to ja rządził emocjami a nie one mną

Celem warsztatu jest nauczenie uczestników mechanizmów leżących u podłoża emocji, a zwłaszcza tych, które umożliwiają ich samokontrolę czy regulację.

Dla kogo?
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych tematem, niezależnie od wykształcenia.

O kursie
Kurs trwa 2 dni, łącznie 12 godzin dydaktycznych.

Warunki ukończenia kursu
Obecność, aktywność na zajęciach, poprawność wykonania zadań podczas zajęć.
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu Zarządzanie emocjami.
Prowadzący
mgr Piotr Pawłowski (Wydział Psychologii UW) – psycholog, pracownik Katedry Psychopatologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Trener, certyfikowany coach MLC (Multi-Level Coaching Certificate), akredytowany przy Izbie Coachingu (IC) coach i superwizor. Certyfikowany psychoterapeuta (European Association for Psychotherapy – EAP, Polska Federacja Psychoterapii – PFP). Od piętnastu lat prowadzi coaching zespołowy oraz menedżerski w organizacjach oraz indywidualny dla osób prywatnych (life coaching). Od wielu lat prowadzi i współprowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim z „Psychologii zarządzania personelem”, „Coachingu w organizacji”, „Komunikacji medialnej”, Psychologia dla liderów”. W organizacjach szkoli pracowników w zakresie przywództwa, budowania zespołów, komunikacji interpersonalnej, asertywności, rozwiązywania konfliktów, zarządzania emocjami. Wykładowca i superwizor Studium Coachingu MLC

Termin kursu: wakacje 2017 roku
Zapisy: wakacje 2017 przez formularz internetowy
Prowadzący: mgr Piotr Pawłowski
Miejsce: Wydział Psychologii UW

Cena: 640 zł
Należność za kurs należy uiścić po otrzymaniu informacji mailowej dotyczącej otwarcia grupy.

Wpłaty

Konto:
Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii (25)
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
numer konta: 44 1160 2202 0000 0000 6084 9470
W tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko oraz tytuł kursu

Faktury
Faktury zwykłe
1. Uczestnik może otrzymać fakturę za kurs.
2. Prośbę o wystawienie faktury uczestnik zgłasza do sekretariatu składając wniosek o wystawienie faktury (pobierz).
3. Faktury wystawiane są zawsze na płatnika – jeżeli należność opłaca uczestnik, faktura zostanie wystawiona na uczestnika, jeżeli czesne za uczestnika opłaca firma, faktura zostanie wystawiona na firmę. W tytule podane jest nazwisko uczestnika i nazwa kursu.

Faktury PRO-FORMA
1. Istnieje możliwość wystawienia faktury PRO-FORMA na firmę, która opłaca należność za uczestnika. W tym przypadku konieczne jest złożenie wniosku o wystawienie faktury proforma (pobierz).
2. Po wpłacie należności na podstawie pro-formy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dowód wpłaty do sekretariatu i zgłosić prośbę o wystawienie faktury.

Zakres tematyczny warsztatu będzie obejmował poniżej wymienione zagadnienia:

– Rola emocji w naszym w funkcjonowaniu osoby.
– Emocja jako ważne źródło informacji a mechanizmy samoregulacji.
– Inteligencja emocjonalna i jej rola w codziennym życiu.
– Perspektywa aktora i obserwatora, czyli asocjacja i czynniki dystansowania się.
– Jak wpływać na emocje: zapobiegać powstawaniu niepożądanych negatywnych emocji, modyfikować czy zmniejszać natężenie doświadczanych, czy odreagowywać?
– Jak uruchamiać pożądane pozytywne emocje?
– Rozpoznawanie emocji, samoświadomość w kontekście odczuwanych emocji.
– Mechanizmy kontrolowania emocji.
– Uczenie się przez warunkowanie a wpływ na emocje.
– Podejście systemowe, czyli cyrkularna przyczynowość w sytuacjach rozmów osób w konflikcie.
– Zmiana reprezentacji poznawczych (wspomnień, wyobrażeń) a zmiany w emocjach.
– Jak radzić sobie ze szczególnie przykrymi wspomnieniami?
– Wpływ przypisywania znaczeń (interpretacji) na emocje, schemat ABCDE.
– Rola humoru w regulowaniu emocji.
– Przeformułowanie jako sposób na zmianę emocji i uruchamianie kreatywności osoby.