Zarządzanie emocjami

Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Zarządzanie emocjami.
Czyli jak sprawić bym to ja rządził emocjami a nie one mną

Celem warsztatu jest nauczenie uczestników mechanizmów leżących u podłoża emocji, a zwłaszcza tych, które umożliwiają ich samokontrolę czy regulację.

Dla kogo?
O kursie
Warunki ukończenia kursu
Prowadzący

Termin kursu: wakacje 2017 roku
Zapisy: wakacje 2017 przez formularz internetowy
Prowadzący: mgr Piotr Pawłowski
Miejsce: Wydział Psychologii UW

Cena: 640 zł
Należność za kurs należy uiścić po otrzymaniu informacji mailowej dotyczącej otwarcia grupy.

Wpłaty
Faktury

Zakres tematyczny warsztatu będzie obejmował poniżej wymienione zagadnienia:

– Rola emocji w naszym w funkcjonowaniu osoby.
– Emocja jako ważne źródło informacji a mechanizmy samoregulacji.
– Inteligencja emocjonalna i jej rola w codziennym życiu.
– Perspektywa aktora i obserwatora, czyli asocjacja i czynniki dystansowania się.
– Jak wpływać na emocje: zapobiegać powstawaniu niepożądanych negatywnych emocji, modyfikować czy zmniejszać natężenie doświadczanych, czy odreagowywać?
– Jak uruchamiać pożądane pozytywne emocje?
– Rozpoznawanie emocji, samoświadomość w kontekście odczuwanych emocji.
– Mechanizmy kontrolowania emocji.
– Uczenie się przez warunkowanie a wpływ na emocje.
– Podejście systemowe, czyli cyrkularna przyczynowość w sytuacjach rozmów osób w konflikcie.
– Zmiana reprezentacji poznawczych (wspomnień, wyobrażeń) a zmiany w emocjach.
– Jak radzić sobie ze szczególnie przykrymi wspomnieniami?
– Wpływ przypisywania znaczeń (interpretacji) na emocje, schemat ABCDE.
– Rola humoru w regulowaniu emocji.
– Przeformułowanie jako sposób na zmianę emocji i uruchamianie kreatywności osoby.