Szkoła letnia psychoterapii par i rodzin

Szkoła letnia psychoterapii par i rodzin
Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursuEksperci

Kurs poświęcony jest zaprezentowaniu wybranych, współczesnych nurtów psychoterapii par i rodzin, takich jak:

 • podejście narracyjne do traumy,
 • terapia wielorodzinna,
 • gender w psychoterapii i badaniach,
 • narracyjna terapia więzi
 • terapia pary w oparciu o koncepcje stanów umysłu.

Stanowi uzupełnienie wiedzy zdobywanej przez terapeutów podczas całościowego szkolenia psychoterapeutycznego.

Kurs składa się zarówno z wykładów, dyskusji, jak i aktywnego ćwiczenia nowych umiejętności.

Jego unikalną cechą jest możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy podczas jednego pełnego szkolenia, bez konieczności uczestnictwa w kilku różnych warsztatach. Każdy uczestnik będzie miał wyjątkową możliwość uczenia się od wybitnych polskich psychoterapeutów, specjalistów w swoich dziedzinach, pracujących w różnych ośrodkach w Polsce. Każdy z wykładowców to osoba z dużym doświadczeniem praktycznym w terapii z parami i rodzinami.

Szkoła letnia jest stworzona na wzór kursów oferowanych w trakcie szkolenia psychoterapeutów brytyjskich. Prowadzenie jej w kontekście akademickim ma pomóc w zbliżaniu praktyki terapeutycznej oraz refleksji teoretycznej i badawczej.

Dla kogo?

Kurs skierowany jest do psychologów, psychoterapeutów oraz do lekarzy psychiatrów, zwłaszcza do osób już szkolących się w psychoterapii i pracujących w obszarze pomagania.

O kursie
Kurs trwa 5 dni (40 godzin dydaktycznych, 5 ECTS).

Celem zajęć jest dostarczenie uczestnikom zarówno wiedzy teoretycznej, jaki i praktycznych umiejętności z zakresu wybranych podejść do terapii par i rodzin. Słuchacze zostaną zaproszeni do refleksji nad tym jak  współczesne podejścia psychoterapeutyczne mogą wzbogacić ich własną praktykę.

Warunki ukończenia kursu
 • minimum 80% obecności na całym kursie
 • aktywne uczestnictwo
 • udział w co najmniej jednej scence w roli terapeuty

Uwaga! Aktualnie nie prowadzimy naboru na kurs.

Aby zgłosić się na kurs należy:
1) wypełnić formularz elektroniczny,
2) dla psychologów i psychiatrów – przestawić dyplom ukończenia studiów wyższych, dla psychoterapeutów – dyplom studiów wyższych oraz zaświadczenie rozpoczętej lub ukończonej szkole psychoterapii.

 

Cena:

 • 1950 zł

Wpłat należy dokonywać po zakwalifikowaniu na kurs na konto:

Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
numer konta: 44 1160 2202 0000 0000 6084 9470
W tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko oraz tytuł kursu

Faktury

1. Uczestnik może otrzymać fakturę za kurs.
2. Prośbę o wystawienie faktury uczestnik zgłasza do sekretariatu składając wniosek (pobierz).

Każdy dzień poświęcony jest na omówienie innego zagadnienia z zakresu terapii par i rodzin. Z jednej strony gwarantuje to możliwość zaprezentowania szerokiego wachlarza zagadnień, ale jednocześnie pozwala na głębsze omówienie poruszonych tematów. Klamrą spinającą poszczególne dni jest dyskusja nad współczesnymi kierunkami rozwoju psychoterapii par i rodzin i możliwym wykorzystaniu tej wiedzy we własnej praktyce terapeutycznej.

Do każdego dnia kursu zaproponowana jest wybrana pozycja z literatury, tak aby umożliwić dalsze, już samodzielne studiowanie interesującego zagadnienia.

 

Dzień 1: Łączenie kawałków życia na nowo – praca z traumą w podejściu narracyjnym – prowadzi Maria Kasprowicz

„Zabierzmy naszych klientów na brzeg rzeki”- omówienie głównych założeń psychoterapii traumy w podejściu narracyjnym.

Obszar bezpieczeństwa/preferowane historie – prezentacja i praktykowanie wybranych sposobów prowadzenia rozmów terapeutycznych (map), użytecznych w pracy z klientami, którzy doświadczyli traumy.

Zastosowanie idei ceremonii definiujących w terapii traumy – pomoc w odzyskaniu i utrzymaniu poczucia godności, ważności i związku z innymi.

Narracje, uczucia, ciało, relacja – użyteczność modelu narracyjnego w terapii traumy.

 • Polecana literatura:
  Morgan, A. (2011). Terapia Narracyjna. Wprowadzenie. Warszawa: Wydawnictwo PARADYGMAT
  D. Denborough (red.) (2006). Trauma. Narrative responses to traumatic experience. Adelaide: Dulwich Centre Publications

Dzień 2: Terapia wielorodzinna w praktyce psychoterapeutycznej – prowadzi Bartosz Treger

Celem zajęć jest przybliżenie modelu terapii wielorodzinnej (Multi-family therapy — MFT), która bazuje na terapii systemowej, psychodynamicznej terapii grupowej oraz teorii mentalizacji. Prowadzący ją terapeuci spotykają się z kilkoma rodzinami jednocześnie. Ten sposób pracy najczęściej stosuje się w powiązaniu z innymi metodami terapeutycznymi, ale może też stanowić samodzielną formę terapii.

Dzień 3: Po co nam ten „straszny gender” w psychoterapii? – prowadzi Barbara Józefik

Co właściwie oznacza gender i dlaczego ma być przedmiotem refleksji i badań? W środowisku polskich psychoterapeutów pytania te dopiero w ostatnich kilku latach zaczęły być formułowane, mimo iż analizy genderowe rozwijane są w naszym kraju w wielu dyscyplinach naukowych od lat 90tych ub. wieku. Płeć stanowi podstawowy wymiar tożsamości, stąd sposób definiowania przez psychoterapeutów kobiecości/męskości i powiązanych z nimi ról wydaje się być szczególnie ważny w ich praktyce zawodowej. Jest więc istotne czy i w jakim stopniu psychoterapeuta reflektuje swoje doświadczenia, szczególnie doświadczenia rodzinne i wzorce kulturowe związane z płcią i powiązanymi z nią rolami, które mogą współkonstruować relację terapeutyczną i wpływać na przebieg procesu psychoterapii.

W trakcie zajęć o charakterze wykładowo-warsztatowym będzie miejsce na przedstawienie wyników badań, materiału klinicznego oraz reflektowanie własnych doświadczeń uczestników szkolenia.

Dzień 4: Narracyjna terapia więzi – praktycy spotykają teoretyków – prowadzi Szymon Chrząstowski

Narracyjna terapia więzi jest podejściem terapeutycznym, u podstaw którego leży teza, że problemy pojawiające się w parze lub rodzinie mają swoje źródło w dysfunkcjonalnych sposobach realizacji potrzeb przywiązaniowych w bliskich relacjach. Twórcy narracyjnej terapii więzi starają się integrować wybrane elementy terapii systemowej, terapii narracyjnej oraz teorii więzi.

Przedstawione zostaną główne etapy terapii, tj.: 1) budowanie bezpiecznej bazy, 2) badanie narracji więzi, 3) rozważanie alternatyw, 4) integracja i podtrzymanie zmian. Omówiony zostanie podział rekomendowanych metod terapeutycznych w zależności od dominujących strategii przywiązaniowych.

 • Polecana literatura: 
  Chrząstowski, S. (2017). Narracyjna Terapia Więzi: Teoria więzi jako inspiracja dla rozwoju nowych podejść w terapii. W: K. Lubiewska (red.). Przywiązanie. Związki intymne, osobowość, problematyka kliniczno-terapeutyczna (117-130).

Dzień 5: STAN UMYSŁU PARY – czym jest? Co zawiera? Jak powstaje? – prowadzi Hanna Pinkowska-Zielińska

Warsztat przybliżający analityczną pracę z parami w oparciu o koncepcję STANU UMYSŁU PARY (Mary Morgan, 2010). Będziemy pracować korzystając z pojęć: impas projekcyjny, projekcja, wewnętrzny obserwator, sytuacja wykluczania i bycia wykluczanym, przestrzeń trójkątna, stan umysłu pary. Jednym z celów warsztatu jest nabycie umiejętności rozpoznawania wpływu indywidualnej organizacji self na charakter tworzonego przez parę związku oraz proces tworzenia stanu umysłu pary.

 • Polecana literatura:
  S. Ruszczynski (red.) (2012). Psychoterapia par. Teoria i praktyka w Instytucie Badań nad Małżeństwem Kliniki Tavistock. Warszawa : Oficyna Ingenium
prof. Barbara Józefik
barbara józefik zdjęcieSpecjalistka psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz certyfikowana psychoterapeutka European Association for Psychotherapy. Profesor w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM, Kierownik Pracowni Psychologii i Psychoterapii Systemowej Kliniki, kierownik Ambulatorium Terapii Rodzin OKDDiM Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
dr n. med. Bartosz Treger
bartosz treger zdjęcieDoktor nauk medycznych, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, specjalista terapii środowiskowej, aplikant superwizor oraz członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracownik Oddziału Klinicznego Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, asystent w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor artykułów, prac naukowych, referatów. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie szkolenia oraz dydaktyki w zakresie psychoterapii, psychiatrii oraz psychologii.
dr Szymon Chrząstowski
szymon chrząstowski zdjęciePsycholog, certyfikowany psychoterapeuta, starszy wykładowca na Wydziale Psychologii UW. Kierownik Centrum Pomocy Psychologicznej na UW.  Ukończył trzyletnie szkolenie w zakresie terapii rodzin w Krakowie i dwuletnie szkolenie poświęcone terapii poznawczo-behawioralnej. Uzyskał certyfikat terapeuty: Diploma in Applied Systemic Theory w renomowanym ośrodku Tavistock Clinic w Londynie. Ukończył również zaawansowany kurs terapii narracyjnej prowadzony w Wielkiej Brytanii.  Współpracuje też z Centre for Narrative Practice. Jest członkiem zarządu Naukowej Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
cpp logotyp
mgr Maria Kasprowicz
maria kasprowicz zdjęciePsycholog kliniczny, psychoterapeuta systemowy, nauczyciel terapii i superwizor Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej (WTTS). Jest także członkiem założycielem WTTS, członkiem Polskiej Federacji Psychoterapii i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W swej pracy łączy podejście systemowe i narracyjne.
mgr Hanna Pinkowska-Zielińska
hanna pinkowska-zielińska zdjęcieCertyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Przewodnicząca Naukowej Sekcji Terapii Rodzin. Prowadzi psychoterapię par, rodzin oraz indywidualną. Współprowadzi półotwartą grupę terapeutyczną. Zajmuje się także prowadzeniem superwizji indywidualnych i grupowych.