Skuteczne komunikowanie się

Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Skuteczne komunikowanie się.
Czyli jak mówić by nas słuchano i jak słuchać by dobrze zrozumieć.

Warsztat ma na celu doskonalenie umiejętności efektywnego komunikowania się, zarówno werbalnego, jak i niewerbalnego.

Dla kogo?
O kursie
Warunki ukończenia kursu
Prowadzący

Termin kursu: 25-27 sierpnia 2017 roku (w piątek zajęcia od 17:00)
Zapisy: do 15 sierpnia 2017 przez formularz internetowy
Prowadzący: dr Katarzyna Sekścińska
Miejsce: Wydział Psychologii UW

Cena: 1240 zł
Należność za kurs należy uiścić po otrzymaniu informacji mailowej dotyczącej otwarcia grupy.
Wpłaty
Faktury

Zakres tematyczny warsztatu będzie obejmował poniżej wymienione zagadnienia.

– Z czego wynika skuteczność w komunikowaniu się?
– Kanały komunikacji interpersonalnej – co mogę zobaczyć, usłyszeć, poczuć?
– Efektywna komunikacja werbalna (m.in. synchronizacja werbalna, parafraza, komunikacja jednostronna vs dwustronna, konsekwencje zadawania pytań otwartych, zamkniętych i sugerujących, pytania wprost i nie wprost, pytania uwikłane).
– Decentracja interpersonalna a zjawiska synchronizacji (mimikry, tzw. efekt kameleona).
– Na czym polega dobre komunikowanie się, budowanie relacji, w tym rozumienie drugiej osoby?
– Bariery zniekształcenia w komunikacji interpersonalnej.
– Aktywne słuchanie – parafraza, komunikaty ja vs komunikaty ty.
– Kiedy i jak zadawać pytania doprecyzowujące wypowiedź rozmówcy?
– Niespójności i niezgodności w komunikacji.
– Jak rozmawiać w sytuacji niezgody czy wątpliwości u rozmówcy, jak unikać konfliktu?
– Udzielanie efektywnych informacji zwrotnych.
– Indywidualne różnice w komunikowaniu się wynikające ze strategii przetwarzania informacji (czy stylów poznawczych): podobieństwa vs różnice, nastawienie na ogół vs nastawienie na szczegół.
– Indywidualne tendencje do zgadzania się lub niezgadzania z rozmówcą.
– Style słuchania i odpowiadania.