Psychologia społeczna

Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Psychologia społeczna.
Czyli opowieść o tym, jak inni ludzie oddziałują na nas i jak kształtują się nasze przekonania.

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami uwarunkowań społecznego funkcjonowania (tak automatycznego jak i refleksyjnego) jednostki w grupie, relacji międzygrupowych, a także poznanie reguł rządzących spostrzeganiem społecznym oraz mechanizmów stojących za zmianą i modyfikacją postaw oraz relacji międzygrupowych. Omawiane zagadnienia będą dyskutowane zarówno z poziomu teorii psychologicznej, jak i w kontekście potencjalnych zastosowań w kontekście funkcjonowania w miejscu pracy oraz kierowania zespołem i organizacją.

Dla kogo?
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych tematem, niezależnie od wykształcenia.

O kursie
Wykład obejmuje 12 godzin dydaktycznych.

Warunki ukończenia kursu
Minimum 80% obecności.
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu Psychologia społeczna.
Prowadzący
dr Maciej Stolarski (Wydział Psychologii UW) – doktor psychologii, członek Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych na Wydziale Psychologii UW. Jego zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim wokół zagadnień inteligencji emocjonalnej, orientacji temporalnej oraz pogranicza sfer osobowości i intelektu. Współpracuje z wybitnymi umysłami światowej psychologii, m.in., Philipem G. Zimbardo czy Gerladem Matthewsem. Wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii wykorzystuje w praktyce, prowadząc warsztaty i treningi, m.in. zakresu inteligencji emocjonalnej, diagnostyki psychologicznej, komunikacji, a także szybkiego czytania. Jest autorem licznych publikacji naukowych, m.in. w prestiżowych czasopismach o zasięgu światowym, takich jak Journal of Happiness Studies, Intelligence, Personality and Individual Differences, PLoS One czy Time & Society. Współautor monografii Temperament i poznanie: energetyczne i czasowe zaplecze umysłu (2013, Scholar); redaktor tomu Time Perspective Theory: Review, Research, Application (2014, Springer).

Termin kursu: rok akademicki 2017/18
Zapisy: od 10 lipca 2017 przez formularz internetowy
Prowadzący: dr Maciej Stolarski
Miejsce: Wydział Psychologii UW

Cena: podamy wkrótce
Po wypełnieniu formularza należy uiścić przedpłatę w wysokości 150 zł, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

Wpłaty

Konto:
Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii (25)
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
numer konta: 44 1160 2202 0000 0000 6084 9470
W tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko oraz tytuł kursu

Faktury
Faktury zwykłe
1. Uczestnik może otrzymać fakturę za kurs.
2. Prośbę o wystawienie faktury uczestnik zgłasza do sekretariatu składając wniosek o wystawienie faktury (pobierz).
3. Faktury wystawiane są zawsze na płatnika – jeżeli należność opłaca uczestnik, faktura zostanie wystawiona na uczestnika, jeżeli czesne za uczestnika opłaca firma, faktura zostanie wystawiona na firmę. W tytule podane jest nazwisko uczestnika i nazwa kursu.

Faktury PRO-FORMA
1. Istnieje możliwość wystawienia faktury PRO-FORMA na firmę, która opłaca należność za uczestnika. W tym przypadku konieczne jest złożenie wniosku o wystawienie faktury proforma (pobierz).
2. Po wpłacie należności na podstawie pro-formy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dowód wpłaty do sekretariatu i zgłosić prośbę o wystawienie faktury.

W ramach zajęć omówione zostaną niżej podane zagadnienia:

– Psychologia małych grup: procesy grupowe, fazy rozwoju grupy, role grupowe.
– Zjawisko wpływu społecznego.
– Poznanie społeczne.
– Postawy i zmiana postaw: nabywanie przekonań, wpływ społeczny, perswazja.
– Psychologia atrybucji.
– Tożsamość społeczna.
– Stereotypy i uprzedzenia.
– Mechanizmy komunikacji interpersonalnej.