Psychologia społeczna

Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Psychologia społeczna.
Czyli opowieść o tym, jak inni ludzie oddziałują na nas i jak kształtują się nasze przekonania.

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami uwarunkowań społecznego funkcjonowania (tak automatycznego jak i refleksyjnego) jednostki w grupie, relacji międzygrupowych, a także poznanie reguł rządzących spostrzeganiem społecznym oraz mechanizmów stojących za zmianą i modyfikacją postaw oraz relacji międzygrupowych. Omawiane zagadnienia będą dyskutowane zarówno z poziomu teorii psychologicznej, jak i w kontekście potencjalnych zastosowań w kontekście funkcjonowania w miejscu pracy oraz kierowania zespołem i organizacją.

Dla kogo?
O kursie
Warunki ukończenia kursu
Prowadzący

Termin kursu: rok akademicki 2017/18
Zapisy: od 10 lipca 2017 przez formularz internetowy
Prowadzący: dr Maciej Stolarski
Miejsce: Wydział Psychologii UW

Cena: podamy wkrótce
Po wypełnieniu formularza należy uiścić przedpłatę w wysokości 150 zł, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

Wpłaty
Faktury

W ramach zajęć omówione zostaną niżej podane zagadnienia:

– Psychologia małych grup: procesy grupowe, fazy rozwoju grupy, role grupowe.
– Zjawisko wpływu społecznego.
– Poznanie społeczne.
– Postawy i zmiana postaw: nabywanie przekonań, wpływ społeczny, perswazja.
– Psychologia atrybucji.
– Tożsamość społeczna.
– Stereotypy i uprzedzenia.
– Mechanizmy komunikacji interpersonalnej.