Psychologia różnic indywidualnych

Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Psychologia różnic indywidualnych.
Czyli krótka opowieść o temperamencie i stylach poznawczych i ich oddziaływaniu na nasze codzienne funkcjonowanie.

Przedmiotem wykładu będzie przedstawienie w zarysie historii oraz najnowszych ustaleń badawczych psychologii temperamentu oraz zagadnień związanych ze stylami poznawczymi. Przedstawiona zostanie również rola temperamentu i stylów poznawczych w codziennym funkcjonowaniu człowieka.

Dla kogo?
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych tematem, niezależnie od wykształcenia.

O kursie
Wykład obejmuje 4 godziny dydaktyczne.

Warunki ukończenia kursu
Minimum 80% obecności.
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu Psychologia różnic indywidualnych.
Prowadzący
prof. dr hab. Bogdan Zawadzki (Wydział Psychologii UW) – profesor doktor habilitowany, profesor zwyczajny Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikował prace z zakresu psychologii różnic indywidualnych, w tym psychologii temperamentu, diagnostyki psychologicznej, genetyki zachowania oraz psychologii traumatycznego stresu. Najnowsze badania dotyczą wpływu katastroficznych wydarzeń na zdrowie psychiczne osób poszkodowanych oraz terapii zaburzeń pourazowych.

Termin kursu: rok akademicki 2017/18
Zapisy: od 10 lipca 2017 przez formularz internetowy
Prowadzący: prof. dr hab. Bogdan Zawadzki
Miejsce: Wydział Psychologii UW

Cena: podamy wkrótce
Po wypełnieniu formularza należy uiścić przedpłatę w wysokości 150 zł, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu.
Wpłaty

Konto:
Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii (25)
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
numer konta: 44 1160 2202 0000 0000 6084 9470
W tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko oraz tytuł kursu

Faktury
Faktury zwykłe
1. Uczestnik może otrzymać fakturę za kurs.
2. Prośbę o wystawienie faktury uczestnik zgłasza do sekretariatu składając wniosek o wystawienie faktury (pobierz).
3. Faktury wystawiane są zawsze na płatnika – jeżeli należność opłaca uczestnik, faktura zostanie wystawiona na uczestnika, jeżeli czesne za uczestnika opłaca firma, faktura zostanie wystawiona na firmę. W tytule podane jest nazwisko uczestnika i nazwa kursu.

Faktury PRO-FORMA
1. Istnieje możliwość wystawienia faktury PRO-FORMA na firmę, która opłaca należność za uczestnika. W tym przypadku konieczne jest złożenie wniosku o wystawienie faktury proforma (pobierz).
2. Po wpłacie należności na podstawie pro-formy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dowód wpłaty do sekretariatu i zgłosić prośbę o wystawienie faktury.

Zakres tematyczny wykładu będzie obejmował:

– paradygmat badawczy przyjęty w psychologii różnic indywidualnych oraz korzenie współczesnej psychologii temperamentu, zdolności umysłowych i stylów poznawczych,
– wczesne modele temperamentu: od koncepcji konstytucjonalnych poprzez pionierskie teorie Pawłowa i neopawłowistów, superczynników PEN Eysencka oraz model interakcyjny Thomasa i Chess,
– współczesne modele temperamentu – Regulacyjna Teoria Temperamentu Strelaua,
– wyniki badawcze dotyczące kryteriów wyodrębniania temperamentu w strukturze osobowości (np. dotyczące uniwersalności kulturowej czy uwarunkowań genetycznych) oraz rezultaty obrazujące funkcjonalne znaczenie temperamentu (np. powodzenie szkolne i zawodowe, rola w etiopatogenezie zaburzeń psychicznych, itp.),
– perspektywy badawcze psychologii temperamentu,
– znaczenie temperamentu i stylów poznawczych dla codziennego funkcjonowania.