Psychologia różnic indywidualnych

Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Psychologia różnic indywidualnych.
Czyli krótka opowieść o temperamencie i stylach poznawczych i ich oddziaływaniu na nasze codzienne funkcjonowanie.

Przedmiotem wykładu będzie przedstawienie w zarysie historii oraz najnowszych ustaleń badawczych psychologii temperamentu oraz zagadnień związanych ze stylami poznawczymi. Przedstawiona zostanie również rola temperamentu i stylów poznawczych w codziennym funkcjonowaniu człowieka.

Dla kogo?
O kursie
Warunki ukończenia kursu
Prowadzący

Termin kursu: rok akademicki 2017/18
Zapisy: od 10 lipca 2017 przez formularz internetowy
Prowadzący: prof. dr hab. Bogdan Zawadzki
Miejsce: Wydział Psychologii UW

Cena: podamy wkrótce
Po wypełnieniu formularza należy uiścić przedpłatę w wysokości 150 zł, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu.
Wpłaty
Faktury

Zakres tematyczny wykładu będzie obejmował:

– paradygmat badawczy przyjęty w psychologii różnic indywidualnych oraz korzenie współczesnej psychologii temperamentu, zdolności umysłowych i stylów poznawczych,
– wczesne modele temperamentu: od koncepcji konstytucjonalnych poprzez pionierskie teorie Pawłowa i neopawłowistów, superczynników PEN Eysencka oraz model interakcyjny Thomasa i Chess,
– współczesne modele temperamentu – Regulacyjna Teoria Temperamentu Strelaua,
– wyniki badawcze dotyczące kryteriów wyodrębniania temperamentu w strukturze osobowości (np. dotyczące uniwersalności kulturowej czy uwarunkowań genetycznych) oraz rezultaty obrazujące funkcjonalne znaczenie temperamentu (np. powodzenie szkolne i zawodowe, rola w etiopatogenezie zaburzeń psychicznych, itp.),
– perspektywy badawcze psychologii temperamentu,
– znaczenie temperamentu i stylów poznawczych dla codziennego funkcjonowania.