Psychologia organizacji

Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Psychologia organizacji.
Czyli opowieść o człowieku w różnorodnym środowisku pracy.

Celem wykładu jest przegląd zagadnień psychologii organizacji i pracy, tworzący ramę i wprowadzenie do wykładów i warsztatów skoncentrowanych na specyficznych wyzwaniach funkcjonowania ludzi w organizacjach i umiejętnościach przydatnych w zwiększaniu efektywności i dobrostanu pracowników, zespołów, organizacji.

Dla kogo?
O kursie
Warunki ukończenia kursu
Prowadzący

Termin kursu: rok akademicki 2017/18
Zapisy: od 10 lipca 2017 przez formularz internetowy
Prowadzący: dr Rafał Stefański
Miejsce: Wydział Psychologii UW

Cena: podamy wkrótce
Po wypełnieniu formularza należy uiścić przedpłatę w wysokości 150 zł, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

Wpłaty
Faktury

W ramach zajęć omówione zostaną niżej podane zagadnienia:

– Sytuacja człowieka w pracy i w organizacji – punkty widzenia, wiedza i idee, role i wykorzystanie… (najkrótsza historia teorii i praktyk).
– Ludzie jako zasoby – od rekrutacji, poprzez ocenę, motywowanie i rozwój do … (składowe systemów zarządzania personelem).
– Nad-ludzie, opiekunowie, opiekunowie, inspiratorzy (teorie przywództwa).
– Od kohort do zespołów (koncepcje budowania i kierowania zespołami).
– Ekosystem człowieka w organizacji (definicja, rola i modele kultury organizacyjnej).
– Kiedy wszystko się zmienia (koncepcje zarządzania zmianą organizacyjną i wspomagania „ludzi w zmianie”).