Psychologia organizacji

Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Psychologia organizacji.
Czyli opowieść o człowieku w różnorodnym środowisku pracy.

Celem wykładu jest przegląd zagadnień psychologii organizacji i pracy, tworzący ramę i wprowadzenie do wykładów i warsztatów skoncentrowanych na specyficznych wyzwaniach funkcjonowania ludzi w organizacjach i umiejętnościach przydatnych w zwiększaniu efektywności i dobrostanu pracowników, zespołów, organizacji.

Dla kogo?
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych tematem, niezależnie od wykształcenia.

O kursie
Wykład obejmuje 8 godzin dydaktycznych.

Warunki ukończenia kursu
Minimum 80% obecności.
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu Psychologia organizacji.
Prowadzący
dr Rafał Stefański – doktor psychologii. Jako pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1988-1998 prowadził badania i zajęcia dydaktyczne w obszarach neuropsychologii społecznej, psychologii społecznej oraz psychologii organizacji i pracy. Od roku 1990 trener umiejętności miękkich (m.in. negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, rozwiązywanie problemów, praca zespołowa, kierowanie i przywództwo). Jako konsultant wspiera organizacje w tworzeniu, wdrażaniu i rekonstrukcji systemów zarządzania zasobami ludzkimi. Pracuje jako coach, a także facylitator (sesji strategicznych, procesu rozwiązywania problemów, sesji kreatywności, budowania scenariuszy strategicznych a także debat i konsultacji społecznych). Jest autorem dydaktycznych gier symulacyjnych (negocjacje, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, praca zespołowa). Prowadzi wykłady i ćwiczenia na Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Warszawskiej i Akademii Leona Koźmińskiego.

Termin kursu: rok akademicki 2017/18
Zapisy: od 10 lipca 2017 przez formularz internetowy
Prowadzący: dr Rafał Stefański
Miejsce: Wydział Psychologii UW

Cena: podamy wkrótce
Po wypełnieniu formularza należy uiścić przedpłatę w wysokości 150 zł, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

Wpłaty

Konto:
Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii (25)
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
numer konta: 44 1160 2202 0000 0000 6084 9470
W tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko oraz tytuł kursu

Faktury
Faktury zwykłe
1. Uczestnik może otrzymać fakturę za kurs.
2. Prośbę o wystawienie faktury uczestnik zgłasza do sekretariatu składając wniosek o wystawienie faktury (pobierz).
3. Faktury wystawiane są zawsze na płatnika – jeżeli należność opłaca uczestnik, faktura zostanie wystawiona na uczestnika, jeżeli czesne za uczestnika opłaca firma, faktura zostanie wystawiona na firmę. W tytule podane jest nazwisko uczestnika i nazwa kursu.

Faktury PRO-FORMA
1. Istnieje możliwość wystawienia faktury PRO-FORMA na firmę, która opłaca należność za uczestnika. W tym przypadku konieczne jest złożenie wniosku o wystawienie faktury proforma (pobierz).
2. Po wpłacie należności na podstawie pro-formy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dowód wpłaty do sekretariatu i zgłosić prośbę o wystawienie faktury.

W ramach zajęć omówione zostaną niżej podane zagadnienia:

– Sytuacja człowieka w pracy i w organizacji – punkty widzenia, wiedza i idee, role i wykorzystanie… (najkrótsza historia teorii i praktyk).
– Ludzie jako zasoby – od rekrutacji, poprzez ocenę, motywowanie i rozwój do … (składowe systemów zarządzania personelem).
– Nad-ludzie, opiekunowie, opiekunowie, inspiratorzy (teorie przywództwa).
– Od kohort do zespołów (koncepcje budowania i kierowania zespołami).
– Ekosystem człowieka w organizacji (definicja, rola i modele kultury organizacyjnej).
– Kiedy wszystko się zmienia (koncepcje zarządzania zmianą organizacyjną i wspomagania „ludzi w zmianie”).