Psychologia ekonomiczna

Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Psychologia ekonomiczna.
Czyli interaktywny wykład wzbogacony symulacjami o tym, jak być świadomym konsumentem i jak mądrze zarządzać swoimi finansami.

W dzisiejszych czasach niemal na każdym kroku doświadczamy działania mechanizmów mających na celu skłonienie nas do kupienia wszelkiego rodzaju dóbr i usług. Producenci prześcigają się w tworzeniu reklam swoich produktów pokazujących, że nasze szczęście zależy wyłącznie od tego co i w jakiej ilości kupimy. Sklepy „ułatwiają” nam dostęp do tego szczęścia ogłaszając coraz to nowe akcje promocyjne. W konsekwencji nasze torby z zakupami po wyjściu ze sklepu są wyraźnie pełniejsze niż planowaliśmy, a nasze budżety domowe coraz trudniej się zamykają. Co zrobić by było inaczej? Jak nie wpaść w pułapki promocji i reklamy? Jak utrzymać wydatki w ryzach i mądrze planować budżet domowy? Na te i inne pytania z obszaru świadomej konsumpcji, oszczędzania, planowania budżetu domowego i podejmowania ryzykownych wyborów finansowych poszukamy odpowiedzi podczas interaktywnego wykładu przeplatanego dyskusją i symulacją sytuacji konsumenckich.

Dla kogo?
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które dostrzegają wagę świadomej konsumpcji i chciałyby poświęcić kilka chwil w wakacje przyjrzeniu się pułapkom decyzyjnym, w które zdarza się im wpadać podczas dokonywania wyborów konsumenckich/ finansowych.

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych tematem, niezależnie od wykształcenia.

O kursie
Wykład obejmuje 8 godzin dydaktycznych, podczas których prezentacje wykładowcy będą przeplatane dyskusją z uczestnikami i symulacjami sytuacji konsumenckich.

Warunki ukończenia kursu
Minimum 80% obecności.
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu Psychologia ekonomiczna.
Prowadzący
dr Katarzyna Sekścińska (Wydział Psychologii UW) – doktor psychologii, ukończyła Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menadżerskie, ekonomistka, zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Psychologii Społecznej (Zespół organizacji i pracy) na Wydziale Psychologii UW, certyfikowany coach MLC (Multi-Level Coaching Certificate). Jej zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim wokół zagadnień psychologii ekonomicznej, psychologii pracy, psychologicznych determinant podejmowania decyzji (w tym również decyzji ryzykownych). Wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii wykorzystuje w praktyce, prowadząc warsztaty i treningi, m.in. zakresu komunikacji, prowadzenia i pracy w grupie, kontroli i zarządzania emocjami, podstawowych umiejętności psychologicznych i zarządzania sobą w czasie. Jest autorką kilkunastu publikacji naukowych w krajowych i międzynarodowych czasopismach oraz kilkudziesięciu wystąpień konferencyjnych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Członkini 6 międzynarodowych towarzystw naukowych (m.in. International Association of Applied Psychology, International Association for Research in Economic Psychology, Society for Personality and Social Psychology).

Termin kursu: 4 sierpnia 2017 roku
Zapisy: 23 lipca 2017 przez formularz internetowy
Prowadzący: dr Katarzyna Sekścińska
Miejsce: Wydział Psychologii UW

Cena: 320 zł
Należność za kurs należy uiścić po otrzymaniu informacji mailowej dotyczącej otwarcia grupy.
Wpłaty

Konto:
Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii (25)
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
numer konta: 44 1160 2202 0000 0000 6084 9470
W tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko oraz tytuł kursu

Faktury
Faktury zwykłe
1. Uczestnik może otrzymać fakturę za kurs.
2. Prośbę o wystawienie faktury uczestnik zgłasza do sekretariatu składając wniosek o wystawienie faktury (pobierz).
3. Faktury wystawiane są zawsze na uczestnika.

Faktury PRO-FORMA
1. Istnieje możliwość wystawienia faktury PRO-FORMA na firmę, która opłaca należność za uczestnika. W tym przypadku konieczne jest złożenie wniosku o wystawienie faktury proforma (pobierz).
2. Po wpłacie należności na podstawie pro-formy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dowód wpłaty do sekretariatu i zgłosić prośbę o wystawienie faktury.

Podczas wykładów sformułowane zostaną odpowiedzi na szereg ważnych pytań związanych ze świadomą konsumpcją:

    – Jak zapanować nad budżetem domowym? Jak zaplanować wydatki, by budżet domowy się spinał? Jak zaplanować budżet domowy, by zrealizować dalsze plany?
    – Jak być świadomym konsumentem? Jak nie wpaść w pułapki promocji i reklamy? Co sprawia, że kupujemy więcej niż byśmy chcieli i jak tego uniknąć?
    – Jak nie wydać wszystkiego? Co sprzyja zachowaniom oszczędnościowym?
    – Jak świadomie szacować ryzyko finansowe? W jakie pułapki możemy wpaść szacując ryzyko?
    – Jakie znaczenie mają dla nas pieniądze i jakie funkcje pełnią? W jaki sposób to jak traktujemy pieniądze wpływa na inne sfery naszego życia?