Profilowanie kryminalne nieznanych sprawców czynów zabronionych

<b>Profilowanie kryminalne nieznanych sprawców czynów zabronionych</b>
Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z metodyką profilowania kryminalnego nieznanego sprawcy. Zostaną szczegółowo omówienie procedury techniczne oraz terminologia i strategia rozwiązywania problemów. Uczestnicy w czasie zajęć praktycznych przećwiczą kluczowe obszarów profilowania i krytycznych momenty rozwiązywania łamigłówek śledczych.

Dla kogo?
Kurs dedykowany jest osobom zajmującym się wykrywaniem przestępstw i sprawców, ekspertom niebędącym psychologami a opiniującym w sprawach karnych. Adresatami kursu będą przede wszystkim: funkcjonariusze dochodzeniowi i kryminalni, technicy kryminalistyki, lekarze medycyny sądowej, antropolodzy, kryminolodzy, prokuratorzy, analitycy kryminalni, detektywi, pracownicy organizacji zajmujących się bezpieczeństwem osób oraz eksperci ds. bezpieczeństwa korporacji i spraw kontroli.
O kursie
Kurs trwa 2 weekendy (4 dni), łącznie 30 godzin dydaktycznych (wykład 12 g. + ćwiczenia 18 g.).
Warunki ukończenia kursu
100% obecność podczas całego kursu (4 dni), aktywny udział w zajęciach.
Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu Profilowanie kryminalne nieznanych sprawców czynów zabronionych w Uniwersytecie Warszawskim.
Prowadzący
mgr Urszula Cur – mgr psychologii, od 1997 r. służy w Policji, aktualnie w Centralnym Biurze Śledczym Policji. Jest absolwentką Podyplomowego Studium Oficerskiego o profilu kryminalnym oraz licznych szkoleń specjalistycznych wewnętrznych i zewnętrznych. Od 16 lat opiniuje w sprawach zabójstw, niewyjaśnionych zgonów, przestępstw seksualnych i zaginięć. Od 20 lat prowadzi szkolenia dla Policji i innych służb mundurowych, a od kilku lat jest wykładowcą na studiach podyplomowych „Psychologia Sądowa” na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a także Centrum Nauk Sądowych UW i Uniwersytetu SWPS.
Podinspektor Urszula Cur proponuje autorskie podejście do profilowania ze szczególnym zwróceniem uwagi na podstawy naukowe diagnozy nietestowej nieznanej osoby oraz metodykę diagnozowania i fenomen śladu psychologicznego. Nieustannie bada i ulepsza możliwości naukowego, efektywnego i etycznego korzystania z profilowania nieznanych sprawców a także wywiadu psychologicznego i obserwacji na użytek śledztwa.

Uwaga! Aktualnie nie prowadzimy naboru na kurs.

Termin kursu:
Zapisy: przez formularz elektroniczny
Prowadzący: mgr Urszula Cur (psycholog śledczy, profiler, Komenda Główna Policji)
Koordynator kursu: dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Miejsce: Wydział Psychologii UW, ul. Stawki 5/7, Warszawa
Liczba miejsc: min. 10, maks. 15 osób

Aby zgłosić się na kurs należy wypełnić formularz
Najpóźniej pierwszego dnia kursu należy przedstawić dyplom ukończenia studiów magisterskich.
Przed rozpoczęciem kursu należy przesłać skan zaświadczenia zatrudnienia na adres: kursy@psych.uw.edu.pl

Cena: 1450 zł
Po wypełnieniu formularza należy uiścić przedpłatę w wysokości 150 zł na konto, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

Wpłaty

Konto:
Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
numer konta: 44 1160 2202 0000 0000 6084 9470
W tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko oraz tytuł kursu

Faktury
Faktury zwykłe
1. Słuchacz może otrzymać fakturę za naukę na studiach podyplomowych.
2. Faktury wystawiane są do 7 dni po wpłacie. Po tym terminie wystawienie faktury nie będzie możliwe.
3. Prośbę o wystawienie faktury słuchacz zgłasza każdorazowo do sekretariatu studiów składając wniosek o wystawienie faktury (ppobierz).
4. Faktury wystawiane są zawsze na płatnika – jeżeli opłaca słuchacz, faktura zostanie wystawiona na słuchacza, jeżeli czesne za słuchacza opłaca firma, faktura zostanie wystawiona na firmę. W tytule podane jest nazwisko słuchacza i nazwa studiów.

Faktury PRO-FORMA
1. Istnieje możliwość wystawienia faktury PRO-FORMA na firmę, która opłaca czesne za słuchacza. W tym przypadku konieczne jest złożenie wniosku o wystawienie faktury proforma (pobierz).
2. Po wpłacie należności na podstawie pro-formy słuchacz zobowiązany jest dostarczyć dowód wpłaty do sekretariatu i zgłosić prośbę o wystawienie faktury.

1. Profilowanie przednaukowe i naukowe nieznanego sprawcy

  • Profilowanie – terminologia, procedury i prawa profilowania (wykład)
  • Podobieństwa i różnice w potocznym i naukowym wyjaśnianiu zdarzeń (wykład)
  • Rozumowanie dedukcyjne, indukcyjne i abdukcyjne w pracy śledczego (wykład)

2. Wybrane zagadnienia psychologii śledczej

  • Podstawy psychologii różnic indywidualnych – temperament, inteligencja i style poznawcze (wykład)
  • Ciemna Triada Osobowości: makiawelizm, narcyzm, psychopatia (wykład + analiza przypadku)
  • Czytanie śladów materialnych i psychologicznych z miejsca zdarzenia (wykład + ćwiczenie)

3. Metodyka profilowania kryminalnego – związki miejsca zbrodni ze sprawcą

  • Rekonstruowanie przebiegu wydarzeń (ćwiczenie)
  • Rozpoznawanie motywacji sprawcy (wykład + ćwiczenie)
  • Jak sprawca popełnia i jak przeżywa przestępstwo (wykład + ćwiczenie).

Literatura:
Aronson, E., Tavris, C. (2008). Błądzą wszyscy (ale nie ja). Warszawa: Smak Słowa.
Całkiewicz, M. (2010). Modus operandi sprawców zabójstw. Warszawa: Wyd. Poltext sp. z o. o.
– Pojęcie modus operandi, s. 19 – 55.
Craig, E. (2010).Tajemnice wydarte zmarłym. Kraków: Wydawnictwo Znak.
Gradoń, K. (2010). Zabójstwo wielokrotne. Profilowanie kryminalne. Warszawa: Wyd. Wolters Kluwer.
– Profilowanie kryminalne – przegląd współcześnie wykorzystywanych metod, s. 157 – 218.
Konieczny, J., Szostak, M. (red.) (2011). Profilowanie kryminalne. Warszawa: Wyd. Wolters Kluwer.
– Cur U. Znaczenie śladu psychologicznego w procesie wykrywania sprawców zabójstwa, s. 133 – 155.
Lilienfeld, S. O. i in. (2011). 50 wielkich mitów psychologii popularnej. Warszawa: Wyd. CiS.
– Psychoza na Sali sądowej. Mity o psychologii i prawie, s. 335 – 351.