Osiąganie celów i motywacja

Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Osiąganie celów i motywacja.
Czyli jak sprawić by się chciało i jak przekuć chęć w działanie.

Zajęcia dostarczają wiedzę na temat uwarunkowań przedsiębiorczości oraz stawiania i realizowania celów oraz umiejętności skutecznego formułowania celów, planowania ich realizacji, pracy nad przekonaniami związanymi z celami. Ponadto podczas warsztatu wiedza dotycząca źródeł motywacji zostanie przełożona na świadomość indywidualnej motywacji oraz umiejętność automotywowania się do konkretnych celów, a także uruchamiania własnych mocnych stron i zasobów.

Dla kogo?
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych tematem, niezależnie od wykształcenia.

O kursie
Kurs trwa 2 dni, łącznie 12 godzin dydaktycznych.

Warunki ukończenia kursu
Obecność, aktywność na zajęciach, poprawność wykonania zadań podczas zajęć.
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu Osiąganie celów i motywacja.
Prowadzący
dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik (Wydział Psychologii UW) – doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie psychologii, pracownik Wydziału Psychologii UW, dyrektor Centrum Zastosowań Psychologii UW. Autorka badań i artykułów z zakresu psychologii społecznej, poznawczej, klinicznej i osobowości, a także dotyczących coachingu. Senior Coach i superwizor The European Coaching Federation (EuCF), a także członek Komisji ds. Standardów Szkolenia w tym Stowarzyszeniu oraz przedstawiciel (mentor) tego Stowarzyszenia na Polskę. Akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu. Członek prezydium Izby Coachingu. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor (The European Certificate of Psychotherapy, ECP; Polska Federacja Psychoterapii, PFP). Kierownik studiów podyplomowych Wydziału Psychologii UW „Coaching w organizacji”, także autorka kompleksowej metody usług dla firm Multi-Level Concept oraz Szkoły Coachingu MLC. W Uniwersytecie Warszawskim prowadziła ponadto zajęcia na studiach podyplomowych Wydziału Psychologii „Psychologia zarządzania personelem”, „Psychologia zachowań rynkowych”, „Psychologiczne podstawy komunikacji medialnej”, „Psychologia dla liderów” oraz w Wydziale Zarządzania „Doradztwo zawodowe”. W SWPS prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych „Psychologia klienta w marketingu usług”, „Praktyczna psychologia społeczna”, „Metodyka i psychologia zarządzania projektami”, a na UMCS w ramach studiów „Coaching i mentoring”. Prowadziła także zajęcia w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN na studiach „Executive Doktor of Business Administration Program”. Pracuje z Zarządami firm oraz kluczowymi menedżerami w organizacjach, prowadząc szkolenia oraz coaching indywidualny i zespołowy. Zajmuje się także konsultacjami dla firm.

Termin kursu: 1-2 września 2017 roku (w piątek zajęcia od g. 17:00)
Zapisy: do 20 sierpnia 2017 przez formularz internetowy
Prowadzący: dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik
Miejsce: Wydział Psychologii UW

Cena: 640 zł
Należność za kurs należy uiścić po otrzymaniu informacji mailowej dotyczącej otwarcia grupy.
Wpłaty

Konto:
Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii (25)
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
numer konta: 44 1160 2202 0000 0000 6084 9470
W tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko oraz tytuł kursu

Faktury
Faktury zwykłe
1. Uczestnik może otrzymać fakturę za kurs.
2. Prośbę o wystawienie faktury uczestnik zgłasza do sekretariatu składając wniosek o wystawienie faktury (pobierz).
3. Faktury wystawiane są zawsze na uczestnika.

Faktury PRO-FORMA
1. Istnieje możliwość wystawienia faktury PRO-FORMA na firmę, która opłaca należność za uczestnika. W tym przypadku konieczne jest złożenie wniosku o wystawienie faktury proforma (pobierz).
2. Po wpłacie należności na podstawie pro-formy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dowód wpłaty do sekretariatu i zgłosić prośbę o wystawienie faktury.

Zakres tematyczny warsztatu będzie obejmował poniżej wymienione zagadnienia:

– Co to znaczy być przedsiębiorczym?
– Co sprawia, że skutecznie realizujemy cele?
– Czym różni się wizja od celu?
– Różne sposoby formułowania celów a konteksty ich wykorzystywania.
– Różne sposoby formułowania celów a skutki dla emocji.
– Realizacja celu.
– Jak identyfikować bariery na drodze do celu i jak z nimi pracować?
– Znaczenie roli przekonań w realizacji celów.
– Co wpływa na poziom motywacji w pracy?
– Indywidualna, wewnętrzna motywacja – jakie są jej źródła?
– Jak radzić sobie z porażkami i czerpać z nich inspirację?
– Jak uruchamia mocne strony i inne zasoby, by osiągać swoje cele?