Osiąganie celów i motywacja

Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Osiąganie celów i motywacja.
Czyli jak sprawić by się chciało i jak przekuć chęć w działanie.

Zajęcia dostarczają wiedzę na temat uwarunkowań przedsiębiorczości oraz stawiania i realizowania celów oraz umiejętności skutecznego formułowania celów, planowania ich realizacji, pracy nad przekonaniami związanymi z celami. Ponadto podczas warsztatu wiedza dotycząca źródeł motywacji zostanie przełożona na świadomość indywidualnej motywacji oraz umiejętność automotywowania się do konkretnych celów, a także uruchamiania własnych mocnych stron i zasobów.

Dla kogo?
O kursie
Warunki ukończenia kursu
Prowadzący

Termin kursu: 1-2 września 2017 roku (w piątek zajęcia od g. 17:00)
Zapisy: do 20 sierpnia 2017 przez formularz internetowy
Prowadzący: dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik
Miejsce: Wydział Psychologii UW

Cena: 640 zł
Należność za kurs należy uiścić po otrzymaniu informacji mailowej dotyczącej otwarcia grupy.
Wpłaty
Faktury

Zakres tematyczny warsztatu będzie obejmował poniżej wymienione zagadnienia:

– Co to znaczy być przedsiębiorczym?
– Co sprawia, że skutecznie realizujemy cele?
– Czym różni się wizja od celu?
– Różne sposoby formułowania celów a konteksty ich wykorzystywania.
– Różne sposoby formułowania celów a skutki dla emocji.
– Realizacja celu.
– Jak identyfikować bariery na drodze do celu i jak z nimi pracować?
– Znaczenie roli przekonań w realizacji celów.
– Co wpływa na poziom motywacji w pracy?
– Indywidualna, wewnętrzna motywacja – jakie są jej źródła?
– Jak radzić sobie z porażkami i czerpać z nich inspirację?
– Jak uruchamia mocne strony i inne zasoby, by osiągać swoje cele?