Negocjacje

Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Negocjacje. Czyli jak osiągnąć rozwiązanie możliwie optymalne dla wszystkich stron.

Celem warsztatu jest doskonalenie umiejętności negocjacyjnych, w szczególności jako umiejętności rozwiązywania konfliktów i budowania współpracy wewnątrz i między organizacjami, zespołami, społecznościami. Podstawowymi metodami dydaktycznymi są gry symulacyjne. Przygotowania (analiza sytuacji), rozgrywka i dyskusja przyjętych celów i stosowanych technik umożliwiają uczestnikom refleksję nad celami, jakie chcą osiągać w negocjacjach (szerzej w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych), adekwatności wybieranej strategii i własnych zachowań w trakcie negocjacji. Ramy teoretyczne (prezentowane w wykładach wprowadzających i podsumowujących ćwiczenia) wyznaczają założenia i rekomendacje Harvardzkiego Projektu Negocjacyjnego (Fisher i Ury), Modelu Negocjacji 3D (Lax i Sebenius) i analizy konfliktów (Deutch, Moore).

Dla kogo?
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych tematem, niezależnie od wykształcenia.

O kursie
Kurs trwa 2 dni, łącznie 12 godzin dydaktycznych.

Warunki ukończenia kursu
Obecność, aktywność na zajęciach, poprawność wykonania zadań podczas zajęć.
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu Negocjacje.
Prowadzący
dr Rafał Stefański -doktor psychologii. Jako pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1988-1998 prowadził badania i zajęcia dydaktyczne w obszarach neuropsychologii społecznej, psychologii społecznej oraz psychologii organizacji i pracy. Od roku 1990 trener umiejętności miękkich (m.in. negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, rozwiązywanie problemów, praca zespołowa, kierowanie i przywództwo). Jako konsultant wspiera organizacje w tworzeniu, wdrażaniu i rekonstrukcji systemów zarządzania zasobami ludzkimi. Pracuje jako coach, a także facylitator (sesji strategicznych, procesu rozwiązywania problemów, sesji kreatywności, budowania scenariuszy strategicznych a także debat i konsultacji społecznych). Jest autorem dydaktycznych gier symulacyjnych (negocjacje, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, praca zespołowa). Prowadzi wykłady i ćwiczenia na Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Warszawskiej i Akademii Leona Koźmińskiego.

Termin kursu: 15-16 września 2017 roku (w piątek zajęcia od g. 17:00)
Zapisy: do 3 września 2017 roku przez formularz internetowy
Prowadzący: dr Rafał Stefański
Miejsce: Wydział Psychologii UW

Cena: 640 zł
Należność za kurs należy uiścić po otrzymaniu informacji mailowej dotyczącej otwarcia grupy.

Wpłaty

Konto:
Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii (25)
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
numer konta: 44 1160 2202 0000 0000 6084 9470
W tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko oraz tytuł kursu

Faktury
Faktury zwykłe
1. Uczestnik może otrzymać fakturę za kurs.
2. Prośbę o wystawienie faktury uczestnik zgłasza do sekretariatu składając wniosek o wystawienie faktury (pobierz).
3. Faktury wystawiane są zawsze na uczestnika.

Faktury PRO-FORMA
1. Istnieje możliwość wystawienia faktury PRO-FORMA na firmę, która opłaca należność za uczestnika. W tym przypadku konieczne jest złożenie wniosku o wystawienie faktury proforma (pobierz).
2. Po wpłacie należności na podstawie pro-formy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dowód wpłaty do sekretariatu i zgłosić prośbę o wystawienie faktury.

Zakres tematyczny warsztatu będzie obejmował poniżej wymienione zagadnienia:

– Struktura negocjacji.
– Przygotowanie do negocjacji.
– Konfrontacyjna strategia negocjacji – cele, wybrane techniki i niezbędne postawy/umiejętności.
– Techniki wpływu, presji i sposoby radzenia sobie z nimi.
– Strategia negocjacji oparta o interesy cele, wybrane techniki i niezbędne postawy/umiejętności.
– Negocjacje zespołowe.
– Planowanie i budowanie procedury negocjacji.
– Negocjacje wielostronne – przygotowanie, restrukturyzacja układu interesów i potencjalnych koalicji.