Negocjacje

Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Negocjacje. Czyli jak osiągnąć rozwiązanie możliwie optymalne dla wszystkich stron.

Celem warsztatu jest doskonalenie umiejętności negocjacyjnych, w szczególności jako umiejętności rozwiązywania konfliktów i budowania współpracy wewnątrz i między organizacjami, zespołami, społecznościami. Podstawowymi metodami dydaktycznymi są gry symulacyjne. Przygotowania (analiza sytuacji), rozgrywka i dyskusja przyjętych celów i stosowanych technik umożliwiają uczestnikom refleksję nad celami, jakie chcą osiągać w negocjacjach (szerzej w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych), adekwatności wybieranej strategii i własnych zachowań w trakcie negocjacji. Ramy teoretyczne (prezentowane w wykładach wprowadzających i podsumowujących ćwiczenia) wyznaczają założenia i rekomendacje Harvardzkiego Projektu Negocjacyjnego (Fisher i Ury), Modelu Negocjacji 3D (Lax i Sebenius) i analizy konfliktów (Deutch, Moore).

Dla kogo?
O kursie
Warunki ukończenia kursu
Prowadzący

Termin kursu: 15-16 września 2017 roku (w piątek zajęcia od g. 17:00)
Zapisy: do 3 września 2017 roku przez formularz internetowy
Prowadzący: dr Rafał Stefański
Miejsce: Wydział Psychologii UW

Cena: 640 zł
Należność za kurs należy uiścić po otrzymaniu informacji mailowej dotyczącej otwarcia grupy.

Wpłaty
Faktury

Zakres tematyczny warsztatu będzie obejmował poniżej wymienione zagadnienia:

– Struktura negocjacji.
– Przygotowanie do negocjacji.
– Konfrontacyjna strategia negocjacji – cele, wybrane techniki i niezbędne postawy/umiejętności.
– Techniki wpływu, presji i sposoby radzenia sobie z nimi.
– Strategia negocjacji oparta o interesy cele, wybrane techniki i niezbędne postawy/umiejętności.
– Negocjacje zespołowe.
– Planowanie i budowanie procedury negocjacji.
– Negocjacje wielostronne – przygotowanie, restrukturyzacja układu interesów i potencjalnych koalicji.