Narracyjna terapia więzi, czyli o kłopotach z bliskością

<b>Narracyjna terapia więzi, czyli o kłopotach z bliskością</b>
Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Kurs poświęcony jest prezentacji głównych założeń narracyjnej terapii więzi oraz nabyciu podstawowych kompetencji w jej prowadzeniu. Twórcami narracyjnej terapii więzi są prof. Arlene Vetere oraz prof. Rudi Dallos, którzy prezentowali to podejście w publikacjach książkowych oraz artykułach naukowych. Kurs opiera się na ich założeniach i wytycznych w prowadzeniu terapii w oparciu o tę właśnie metodę.

Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom zarówno wiedzy teoretycznej, jaki i wybranych praktycznych umiejętności, dotyczących prowadzenia narracyjnej terapii więzi. Uczestnicy kursu zapoznają się również z informacjami dotyczącymi zaburzeń bliskości w parze/rodzinie i ich konsekwencjami. Główne cele to:
• zapoznanie się z podstawowymi założeniami narracyjnej terapii więzi,
• ćwiczenie wybranych umiejętności prowadzenia tej formy terapii,
• poznanie wybranych zagadnień dotyczących zaburzeń funkcjonowania, rodziny/pary w świetle teorii więzi i teorii systemowej.

Dla kogo?
O kursie
Warunki ukończenia kursu
Prowadzący

Termin kursu: 30 września 2017 roku
Zapisy: do 17 września 2017 r. poprzez formularz internetowy
Prowadzący: dr Szymon Chrząstowski
Miejsce: Wydział Psychologii UW

Cena: 670 zł
Po wypełnieniu formularza należy uiścić przedpłatę w wysokości 150 zł na konto, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

Wpłaty
Faktury

Narracyjna terapia więzi jest podejściem terapeutycznym, u podstaw którego leży teza, że problemy pojawiające się w parze lub rodzinie mają swoje źródło w dysfunkcjonalnych sposobach realizacji potrzeb przywiązaniowych w bliskich relacjach. Twórcy narracyjnej terapii więzi starają się integrować wybrane elementy terapii systemowej, terapii narracyjnej oraz teorii więzi.
Narracyjna terapia więzi odwołuje się do wyników badań naukowych, chociaż jednocześnie „pozostawia przestrzeń” na swobodę działań terapeuty.

Warsztaty będą składały się zarówno z wykładów, dyskusji, jak i aktywnego ćwiczenia nowych umiejętności.

Zagadnienia omawiane w trakcie kursu:
• Różne ujęcia bliskości w parze i rodzinie.
• Bliskość w świetle teorii więzi.
• Podstawowe założenia podejścia systemowego i terapii narracyjnej.
• Zalety i ograniczenia wyżej wymienionych podejść.
• Główne założenia narracyjnej terapii więzi:
– procesy emocjonalne zachodzące w rodzinie,
– zranienia więzi.
• Stawianie wstępnych hipotez.
• Etapy narracyjnej terapii więzi:
– budowanie bezpiecznej bazy,
– badanie narracji więzi,
– rozważanie alternatyw,
– integracja i podtrzymywanie zmian.
• Metody badania stylów więzi:
– dostępne metody kwestionariuszowe,
– badanie stylów więzi za pomocą wywiadu.
• Techniki terapeutyczne wykorzystywane w narracyjnej terapii więzi.
• Analiza studiów przypadków.
• Superwizja wybranych przypadków z perspektywy narracyjnej terapii więzi.