Dwudniowy Kurs „MMPI-2 w diagnostyce psychologicznej”

<b>Dwudniowy Kurs „MMPI-2 w diagnostyce psychologicznej”</b>
Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Proponowany kurs ma na celu zaznajomienie psychologów z narzędziem diagnostycznym MMPI-2, posiadającym światową renomę w zakresie diagnozy osobowości- szczególnie w sytuacjach związanych z nieprzystosowaniem.
MMPI-2 jest legalnym narzędziem, dystrybuowanym przez PTP i autoryzowanym przez amerykańskiego wydawcę, toteż (w przeciwieństwie do dotychczasowych wersji) nie można zakwestionować formalnych podstaw wykorzystania tego testu jako właściwej podstawy orzeczenia.

Dla kogo?
O kursie
Warunki ukończenia kursu
Prowadzący

Termin kursu: zostanie podany wkrótce
Zapisy: poprzez formularz internetowy
Prowadzący: dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW
Miejsce: Wydział Psychologii UW

Cena: 470 zł
Po wypełnieniu formularza należy uiścić przedpłatę w wysokości 150 zł na konto, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

Wpłaty
Faktury

Kurs składa się z dwóch bloków.

Blok I: 8 godzin
Przedstawione zostaną teoretyczne podstawy i historia testu, różnice między MMPI a MMPI-2, specyfika rozwiązań psychometrycznych, zasady stosowania MMPI-2, administracji testu, oceny wiarygodności wyników, interpretacji poszczególnych skal oraz całościowej interpretacji profilowej.

Blok II: 6 godzin
Obejmować będzie omówienie najistotniejszych typów nieprzystosowania. Uczestnicy będą mieli możliwość samodzielnej analizy przypadków, które następnie będą omawiane w grupie.

Materiały, udostępniane bezpłatnie uczestnikom dotyczą problematyki poruszanej podczas kursu. Organizator szkolenia nie dystrybuuje żadnych materiałów wydanych przez PTP. Wszystkim uczestnikom rekomenduje się zakup oficjalnego podręcznika testowego i autoryzowanych materiałów w Pracowni Testów Psychologicznych PTP.