Metodyka badań kierowców

<b>Metodyka badań kierowców</b>
Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Proponowane szkolenie ma na celu zaznajomienie psychologów wykonujących badania kierowców (w zakresie psychologii transportu i psychologii pracy) z zasadami prowadzenia badań i dokumentacji oraz zmianami w organizacji pracowni psychologicznych po wejściu w życie rozporządzeń związanych z Ustawą o kierujących pojazdami.

Dla kogo?
O kursie
Warunki ukończenia kursu

Termin kursu:
Zapisy:
Prowadzący: dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW
Miejsce: Wydział Psychologii UW
Liczba miejsc ograniczona! (max. 30 osób)

Aby zgłosić się na kurs należy wypełnić formularz, a następnie przesłać mailem (kursy@psych.uw.edu.pl) skan świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Psychologii Transportu lub zaświadczenia o wpisie do rejestru psychologów transportu w Urzędzie Marszałkowskim (ewentualnie linku do strony, na której widnieje nazwisko kandydata, jako osoby uprawnionej do badania kierowców).
Pierwszego dnia kursu uczestnicy przedstawiają w sekretariacie oryginał świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Psychologii Transportu lub zaświadczenia o wpisie do rejestru psychologów transportu w Urzędzie Marszałkowskim.

Cena: 690 zł
Po wypełnieniu formularza należy uiścić przedpłatę w wysokości 150 zł na konto, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

Wpłaty
Faktury

W programie znajdą się najistotniejsze zmiany ujęte w najnowszym rozporządzeniu, dotyczącym badań psychologicznych kierowców:

 • zmiana wymagań co do pracowni psychologicznych (warunki lokalowe, prowadzenie
  i przechowywanie dokumentacji);
 • zmiana wymagań co do metod testowych i aparaturowych (konieczność wykazania trafności rzetelności, standaryzacji, normalizacji i obiektywizmu);
 • zmiana wzorów dokumentów- skierowań, orzeczeń i kart badania;
 • zmiana metodyki badań- badanie spostrzegania, uwagi, rozumienia, antycypacji, rozumienia norm, samokontroli, przystosowania, radzenia sobie w sytuacjach stresowych, zrównoważenia emocjonalnego i ryzyka dezorganizacji zachowania oraz szybkości i adekwatności reakcji i koordynacji za pomocą technik standardowych i swobodnych metod diagnostycznych;
 • nowe grupy badanych – uczestnicy wypadków drogowych (a nie jak dotąd jedynie sprawcy), osoby prowadzące pojazd po użyciu alkoholu (a nie jak dotąd „pod wpływem”), od 2016 r. osoby które popełniły dwa wykroczenia w okresie próbnym.

Szkolenie składa się z dwóch bloków:

 • Blok I
  Wykłady dotyczące najważniejszych kwestii związanych z przepisami prawnymi, wymaganiami wobec testów i teoretycznego kontekstu badań.
 • Blok II
  Warsztat ćwiczący umiejętności:
  – pracy z nowymi wzorami dokumentów,
  – prowadzenia badań, wyciągania wniosków i formułowania orzeczeń na podstawie różnych metod badawczych (zestaw tradycyjny, Wiedeński System Testów, platforma Test2Drive).