Metody rozwiązywania konfliktów

Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Metody rozwiązywania konfliktów.
Czyli jak budować porozumienie w szczególnie trudnych sytuacjach.

Warsztat będzie obejmował tematykę konfliktu i metod jego rozwiązywania. Podczas zajęć omówiona zostanie dynamika konfliktu, typowe zachowania ludzi w sytuacji konfliktu.

Dla kogo?
O kursie
Warunki ukończenia kursu
Prowadzący

Termin kursu: wakacje 2017 roku
Zapisy: wakacje 2017 przez formularz internetowy
Prowadzący: mgr Piotr Pawłowski
Miejsce: Wydział Psychologii UW

Cena: podamy wkrótce
Należność za kurs należy uiścić po otrzymaniu informacji mailowej dotyczącej otwarcia grupy.

Wpłaty
Faktury

Zakres tematyczny warsztatu będzie obejmował poniżej wymienione zagadnienia:

– Różnica między kierowaniem konfliktami a ich rozwiązywaniem.
– Rodzaje konfliktów: ze względu na źródło ich powstawania, ze z względu na podmiot, ze względu na przebieg.
– Rodzaje konfliktów a sposoby postępowania.
– Zależność między rodzajem konfliktu i stylem zachowania.
– Mechanizmy wpływające na przebieg konfliktowych sytuacji.
– Prawidłowości postrzegania i zniekształcenia spostrzegania.
– Przygotowanie do poradzenia sobie z konfliktem.
– Sprawdzenie motywacji do radzenia sobie z konfliktem.
– Umiejętność odkrywania punktu widzenia drugiej strony w konflikcie. Dokładne widzenie konfliktu.
– Reguły komunikowania się w sytuacjach konfliktowych.
– Sposoby radzenie sobie z konfliktem wynikającym z niezrozumienia.
– Budowanie klimatu zaufania.
– Strategie rozwiązywania konfliktów.