Metody rozwiązywania konfliktów

Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Metody rozwiązywania konfliktów.
Czyli jak budować porozumienie w szczególnie trudnych sytuacjach.

Warsztat będzie obejmował tematykę konfliktu i metod jego rozwiązywania. Podczas zajęć omówiona zostanie dynamika konfliktu, typowe zachowania ludzi w sytuacji konfliktu.

Dla kogo?
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych tematem, niezależnie od wykształcenia.

O kursie
Kurs trwa 2 dni, łącznie 12 godzin dydaktycznych.

Warunki ukończenia kursu
Obecność, aktywność na zajęciach, poprawność wykonania zadań podczas zajęć.
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu Metody rozwiązywania konfliktów.
Prowadzący
mgr Piotr Pawłowski (Wydział Psychologii UW) – psycholog, pracownik Katedry Psychopatologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Trener, certyfikowany coach MLC (Multi-Level Coaching Certificate), akredytowany przy Izbie Coachingu (IC) coach i superwizor. Certyfikowany psychoterapeuta (European Association for Psychotherapy – EAP, Polska Federacja Psychoterapii – PFP). Od piętnastu lat prowadzi coaching zespołowy oraz menedżerski w organizacjach oraz indywidualny dla osób prywatnych (life coaching). Od wielu lat prowadzi i współprowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim z „Psychologii zarządzania personelem”, „Coachingu w organizacji”, „Komunikacji medialnej”, Psychologia dla liderów”. W organizacjach szkoli pracowników w zakresie przywództwa, budowania zespołów, komunikacji interpersonalnej, asertywności, rozwiązywania konfliktów, zarządzania emocjami. Wykładowca i superwizor Studium Coachingu MLC

Termin kursu: wakacje 2017 roku
Zapisy: wakacje 2017 przez formularz internetowy
Prowadzący: mgr Piotr Pawłowski
Miejsce: Wydział Psychologii UW

Cena: podamy wkrótce
Należność za kurs należy uiścić po otrzymaniu informacji mailowej dotyczącej otwarcia grupy.

Wpłaty

Konto:
Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii (25)
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
numer konta: 44 1160 2202 0000 0000 6084 9470
W tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko oraz tytuł kursu

Faktury
Faktury zwykłe
1. Uczestnik może otrzymać fakturę za kurs.
2. Prośbę o wystawienie faktury uczestnik zgłasza do sekretariatu składając wniosek o wystawienie faktury (pobierz).
3. Faktury wystawiane są zawsze na płatnika – jeżeli należność opłaca uczestnik, faktura zostanie wystawiona na uczestnika, jeżeli czesne za uczestnika opłaca firma, faktura zostanie wystawiona na firmę. W tytule podane jest nazwisko uczestnika i nazwa kursu.

Faktury PRO-FORMA
1. Istnieje możliwość wystawienia faktury PRO-FORMA na firmę, która opłaca należność za uczestnika. W tym przypadku konieczne jest złożenie wniosku o wystawienie faktury proforma (pobierz).
2. Po wpłacie należności na podstawie pro-formy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dowód wpłaty do sekretariatu i zgłosić prośbę o wystawienie faktury.

Zakres tematyczny warsztatu będzie obejmował poniżej wymienione zagadnienia:

– Różnica między kierowaniem konfliktami a ich rozwiązywaniem.
– Rodzaje konfliktów: ze względu na źródło ich powstawania, ze z względu na podmiot, ze względu na przebieg.
– Rodzaje konfliktów a sposoby postępowania.
– Zależność między rodzajem konfliktu i stylem zachowania.
– Mechanizmy wpływające na przebieg konfliktowych sytuacji.
– Prawidłowości postrzegania i zniekształcenia spostrzegania.
– Przygotowanie do poradzenia sobie z konfliktem.
– Sprawdzenie motywacji do radzenia sobie z konfliktem.
– Umiejętność odkrywania punktu widzenia drugiej strony w konflikcie. Dokładne widzenie konfliktu.
– Reguły komunikowania się w sytuacjach konfliktowych.
– Sposoby radzenie sobie z konfliktem wynikającym z niezrozumienia.
– Budowanie klimatu zaufania.
– Strategie rozwiązywania konfliktów.