Jak mówić by być zrozumianym?

Jak mówić by być zrozumianym?
Informacje ogólneZapisyProgram kursu

Jak mówić by być zrozumianym?
Jak słuchać by zrozumieć i jak sprawić by rozmówca czuł się słuchanym?

Celem kursu jest rozwinięcie w uczestnikach umiejętności skutecznej komunikacji (w szczególności między prowadzącym a uczestnikami zajęć), budowania relacji z grupą, decentracji, wrażliwości na zmianę.

Proponowany kurs stanowi element Modułu obejmującego cztery kursy mające na celu doskonalenie umiejętności i kompetencji miękkich przydatnych podczas realizacji zadań w ramach studiów trzeciego stopnia, w szczególności umiejętności i kompetencji przydatnych podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów.
W skład modułu Doskonały Dydaktyk wchodzą poniższe kursy:

Na każdy z kursów należy zapisać się oddzielnie. Można zapisać się na dowolną liczbę kursów.W razie dużego zainteresowania kursami, pierwszeństwo zapisu do grupy bedą miały osoby, które nie zostały przyjęte na żaden inny kurs. W miarę wolnych miejsc, będzie można skorzystać z większej liczby zajęć.

Słowo od koordynatorki Kursów dla Doktorantów
Drodzy Koleżanki i Koledzy Doktoranci,
Mam przyjemność zaprosić Was do udziału w serii warsztatów opracowanych od początku do końca z myślą o Was.
Wraz z zespołem fantastycznych dydaktyków z Wydziału Psychologii UW, w oparciu o trudności i wyzwania napotykane i sygnalizowane przez studentów studiów doktoranckich, jak również biorąc pod uwagę własne doświadczenia, stworzyliśmy ofertę kursów doskonalących kluczowe kompetencje w pracy doktoranta.
Dziś dzięki wsparciu Władz Uniwersytetu Warszawskiego i Dziekana Wydziału Psychologii UW oferujemy Wam pierwszy Moduł kursów pt. Doskonały Dydaktyk obejmujący cztery zajęcia mające na celu doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, budowania autorytetu, efektywnego prowadzenia grupy, przełamując ewentualne bariery oraz projektowania atrakcyjnych i wyjątkowych zajęć dydaktycznych.
Dołożyliśmy i dołożymy wszelkich starań by proponowane kursy w najlepszym stopniu odpowiadały Waszym potrzebom. Czekamy na Was podczas warsztatów!

dr Katarzyna Sekścińska
Koordynatorka Kursów dla Doktorantów


Dla kogo?
O kursie
Warunki ukończenia kursu
Prowadzący
Można zapisać się na dowolną liczbę kursów.W razie dużego zainteresowania kursami, pierwszeństwo zapisu do grupy bedą miały osoby, które nie zostały przyjęte na żaden inny kurs. W miarę wolnych miejsc, będzie można skorzystać z większej liczby zajęć.
Przy wyborze uczestników kursu będziemy się kierować kolejnością zgłoszeń.
Ze względu na warsztatową formę zajęć maksymalna liczba uczestników kursu wynosi 16 osób.
Nie należy, więc tracić czasu i zbyt długo zastanawiać się czy się zapisać. :)
Termin kursu: 12-13 lipca 2017 roku
Zapisy: do 10 lipca 2017 r. poprzez formularz internetowy
Prowadzący: dr Katarzyna Sekścińska
Miejsce: Wydział Psychologii UW

Zakres tematyczny warsztatu będzie obejmował zagadnienia:

  • kanały komunikacji interpersonalnej,
  • efektywna komunikacja werbalna,
  • efektywna komunikacja niewerbalna (dopasowanie, mowa ciała, aktywne słuchanie),
  • bariery komunikacyjne,
  • style słuchania i odpowiadania,
  • udzielanie efektywnych informacji zwrotnych,
  • meta-programy