Jak mówić by być zrozumianym?

Jak mówić by być zrozumianym?
Informacje ogólneZapisyProgram kursu

Jak mówić by być zrozumianym?
Jak słuchać by zrozumieć i jak sprawić by rozmówca czuł się słuchanym?

Celem kursu jest rozwinięcie w uczestnikach umiejętności skutecznej komunikacji (w szczególności między prowadzącym a uczestnikami zajęć), budowania relacji z grupą, decentracji, wrażliwości na zmianę.

Proponowany kurs stanowi element Modułu obejmującego cztery kursy mające na celu doskonalenie umiejętności i kompetencji miękkich przydatnych podczas realizacji zadań w ramach studiów trzeciego stopnia, w szczególności umiejętności i kompetencji przydatnych podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów.
W skład modułu Doskonały Dydaktyk wchodzą poniższe kursy:

Na każdy z kursów należy zapisać się oddzielnie. Można zapisać się na dowolną liczbę kursów.W razie dużego zainteresowania kursami, pierwszeństwo zapisu do grupy bedą miały osoby, które nie zostały przyjęte na żaden inny kurs. W miarę wolnych miejsc, będzie można skorzystać z większej liczby zajęć.

Słowo od koordynatorki Kursów dla Doktorantów
Drodzy Koleżanki i Koledzy Doktoranci,
Mam przyjemność zaprosić Was do udziału w serii warsztatów opracowanych od początku do końca z myślą o Was.
Wraz z zespołem fantastycznych dydaktyków z Wydziału Psychologii UW, w oparciu o trudności i wyzwania napotykane i sygnalizowane przez studentów studiów doktoranckich, jak również biorąc pod uwagę własne doświadczenia, stworzyliśmy ofertę kursów doskonalących kluczowe kompetencje w pracy doktoranta.
Dziś dzięki wsparciu Władz Uniwersytetu Warszawskiego i Dziekana Wydziału Psychologii UW oferujemy Wam pierwszy Moduł kursów pt. Doskonały Dydaktyk obejmujący cztery zajęcia mające na celu doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, budowania autorytetu, efektywnego prowadzenia grupy, przełamując ewentualne bariery oraz projektowania atrakcyjnych i wyjątkowych zajęć dydaktycznych.
Dołożyliśmy i dołożymy wszelkich starań by proponowane kursy w najlepszym stopniu odpowiadały Waszym potrzebom. Czekamy na Was podczas warsztatów!

dr Katarzyna Sekścińska
Koordynatorka Kursów dla Doktorantów

Dla kogo?
Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim, którzy dostrzegają wartość doskonalenia umiejętności dydaktycznych oraz są skłonni przeznaczyć dwa dni w czasie wakacji by rozwijać swoje kompetencje i umiejętności przydatne podczas realizacji zadań w ramach studiów doktoranckich.
O kursie
Kurs trwa 2 dni, łącznie 15 godzin dydaktycznych.

Kurs będzie miał formę warsztatową. Podczas zajęć będziemy pracować wykorzystując liczne case studies, ćwiczenia, burzę mózgów, moderowaną dyskusję, prezentacje i inne formy pracy. Ostateczny szczegółowy program zostanie ustalony po rozpoznaniu potrzeb Uczestników, gdyż bardzo zależy nam, by te zajęcia były „uszyte na miarę” i możliwie najlepiej dopasowane do oczekiwań Uczestników.

Kurs jest finansowany z dotacji celowej przyznanej przez Władze Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki temu udział w nim jest BEZPŁATNY dla studentów studiów III stopnia UW.

Ukończenie kursu pozwala uzyskać 2 ECTS w kategorii zajęcia fakultatywne w ramach studiów III stopnia realizowanych na Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu w Uniwersytecie Warszawskim.

Warunki ukończenia kursu
Obecność, aktywność na zajęciach, poprawność wykonania zadań podczas zajęć.
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu w Uniwersytecie Warszawskim.
Prowadzący
katarzyna sekścińska zdjęciedr Katarzyna Sekścińska (Wydział Psychologii UW) – doktor psychologii, ukończyła Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menadżerskie, ekonomistka, zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Psychologii Społecznej (Zespół organizacji i pracy) na Wydziale Psychologii UW, certyfikowany coach MLC (Multi-Level Coaching Certificate). Jej zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim wokół zagadnień psychologii ekonomicznej, psychologii pracy, psychologicznych determinant podejmowania decyzji (w tym również decyzji ryzykownych). Wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii wykorzystuje w praktyce, prowadząc warsztaty i treningi, m.in. zakresu komunikacji, prowadzenia i pracy w grupie, kontroli i zarządzania emocjami, podstawowych umiejętności psychologicznych i zarządzania sobą w czasie. Jest autorką kilkunastu publikacji naukowych w krajowych i międzynarodowych czasopismach oraz kilkudziesięciu wystąpień konferencyjnych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Członkini 6 międzynarodowych towarzystw naukowych (m.in. International Association of Applied Psychology, International Association for Research in Economic Psychology, Society for Personality and Social Psychology).

Uwaga! Aktualnie nie prowadzimy naboru na kurs.

Przy wyborze uczestników kursu będziemy się kierować kolejnością zgłoszeń.
Ze względu na warsztatową formę zajęć maksymalna liczba uczestników kursu wynosi 16 osób.
Nie należy, więc tracić czasu i zbyt długo zastanawiać się czy się zapisać. :)
Termin kursu:
Zapisy: poprzez formularz internetowy
Prowadzący: dr Katarzyna Sekścińska
Miejsce: Wydział Psychologii UW

Zakres tematyczny warsztatu będzie obejmował zagadnienia:

  • kanały komunikacji interpersonalnej,
  • efektywna komunikacja werbalna,
  • efektywna komunikacja niewerbalna (dopasowanie, mowa ciała, aktywne słuchanie),
  • bariery komunikacyjne,
  • style słuchania i odpowiadania,
  • udzielanie efektywnych informacji zwrotnych,
  • meta-programy