Interwencja kryzysowa

<b>Interwencja kryzysowa</b>
Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z założeniami Interwencji Kryzysowej oraz przedstawienie różnic między Interwencją Kryzysową a innymi formami pomocy psychologicznej. Uczestnicy rozwiną umiejętności dokonywania oceny zagrożenia dla zdrowia i życia pacjenta w związku z przeżywanym kryzysem – m.in. rozpoznawania zachowań samobójczych/zabójczych. Przedstawione zostaną metody udzielania tzw. pierwszej pomocy psychologicznej na miejscu zdarzenia traumatycznego (np. wypadku drogowego) lub bezpośrednio po nim oraz sposoby prowadzenia Interwencji Kryzysowej w stosunku do osób doświadczających śmierci osoby bliskiej, ofiar przemocy domowej oraz osób planujących podjęcie próby samobójczej.

Dla kogo?
O kursie
Prowadzący
Warunki ukończenia kursu

Najbliższy termin kursu: 15-16 lipca 2017 r.
Zapisy: do 2 lipca 2017 r. przez formularz elektroniczny
Miejsce: Wydział Psychologii UW
Liczba miejsc ograniczona! (max. 20 osób).
Decyduje kolejność zgłoszeń i przedpłata 150 zł na konto, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym niż 10 dni przed rozpoczęciem kursu.

Cena: 690 zł
Po wypełnieniu formularza należy uiścić przedpłatę w wysokości 150 zł na konto, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

Wpłaty
Faktury

Kurs obejmuje 6 godzin wykładu oraz 12 godzin ćwiczeń.

Wykład:

  • Definicja i rodzaje kryzysu; założenia Interwencji Kryzysowej; Interwencja Kryzysowa a inne formy pomocy psychologicznej – gdzie szukać pomocy w zależności od sytuacji,
  • Ocena poziomu zagrożenia dla życia w związku z przeżywanym kryzysem,
  • Pierwsza pomoc psychologiczna na miejscu zdarzenia lub bezpośrednio po nim,
  • Przemoc domowa – możliwości i ograniczenia Interwencji Kryzysowej,
  • Śmierć osoby bliskiej – w jaki sposób postępować z osobami przeżywającymi żałobę,
  • Zachowania samobójcze – jakie działania podjąć przed i po próbie samobójczej.

Ćwiczenia:

  • Ocena poziomu zagrożenia dla życia w oparciu o prawdziwe przypadki,
  • Podstawowe umiejętności pomagającego – ćwiczenia w oparciu o odgrywane role
  • Udzielanie praktycznej pomocy w wybranych przypadkach – z udziałem pozorantów