Interwencja kryzysowa

<b>Interwencja kryzysowa</b>
Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z założeniami Interwencji Kryzysowej oraz przedstawienie różnic między Interwencją Kryzysową a innymi formami pomocy psychologicznej. Uczestnicy rozwiną umiejętności dokonywania oceny zagrożenia dla zdrowia i życia pacjenta w związku z przeżywanym kryzysem – m.in. rozpoznawania zachowań samobójczych/zabójczych. Przedstawione zostaną metody udzielania tzw. pierwszej pomocy psychologicznej na miejscu zdarzenia traumatycznego (np. wypadku drogowego) lub bezpośrednio po nim oraz sposoby prowadzenia Interwencji Kryzysowej w stosunku do osób doświadczających śmierci osoby bliskiej, ofiar przemocy domowej oraz osób planujących podjęcie próby samobójczej.

Dla kogo?
Kurs przeznaczony jest dla przedstawicieli zawodów związanych z pomaganiem – m.in. ratowników medycznych, pielęgniarzy, lekarzy, strażaków, policjantów, pedagogów, nauczycieli, pedagogów resocjalizacyjnych, duchownych. A także dla innych osób pracujących z ludźmi, którzy mogą napotykać sytuacje kryzysowe.
Kurs jest przeznaczony dla osób z wykształceniem wyższym, aktualnie pracujących.
O kursie

Kurs trwa 2 dni i liczy 18 godzin dydaktycznych (wykład – 6 godzin, ćwiczenia – 12 godzin).
Kurs zaczyna się w sobotę o godzinie 9:15 i kończy w niedzielę o 17:30.
Przed rozpoczęciem kursu należy zgłosić się do Sekretariatu Studiów Podyplomowych w celu rejestracji.
Rejestracja jest możliwa od 8:30.

Prowadzący

dr Rafał Wochna – absolwent Wydziału Psychologii UW, ukończył staż w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie, były pracownik jednego z Ośrodków Interwencji Kryzysowej w Warszawie, od 2006 roku prowadzący zajęcia dydaktyczne i szkolenia dla różnych grup zawodowych związane z tematyką Interwencji Kryzysowej. Zainteresowania naukowe z zakresu psychotraumatologii, diagnozy klinicznej, psychofizjologii i ratownictwa medycznego.

Warunki ukończenia kursu
100% uczestnictwo w zajęciach.
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu Interwencja kryzysowa w Uniwersytecie Warszawskim.

Uwaga! Aktualnie nie prowadzimy naboru na kurs.

Najbliższy termin kursu:
Zapisy: przez formularz elektroniczny
Miejsce: Wydział Psychologii UW
Liczba miejsc ograniczona! (max. 20 osób).
Decyduje kolejność zgłoszeń i przedpłata 150 zł na konto, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym niż 10 dni przed rozpoczęciem kursu.

Cena: 690 zł
Po wypełnieniu formularza należy uiścić przedpłatę w wysokości 150 zł na konto, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

Wpłaty

Konto:
Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii (25)
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
numer konta: 44 1160 2202 0000 0000 6084 9470
W tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko oraz tytuł kursu

Faktury
Faktury zwykłe
1. Słuchacz może otrzymać fakturę za naukę na studiach podyplomowych.
2. Prośbę o wystawienie faktury słuchacz zgłasza każdorazowo do sekretariatu studiów składając wniosek o wystawienie faktury (pobierz).
3. Faktury wystawiane są zawsze na płatnika – jeżeli opłaca słuchacz, faktura zostanie wystawiona na słuchacza, jeżeli czesne za słuchacza opłaca firma, faktura zostanie wystawiona na firmę. W tytule podane jest nazwisko słuchacza i nazwa studiów.

Faktury PRO-FORMA
1. Istnieje możliwość wystawienia faktury PRO-FORMA na firmę, która opłaca czesne za słuchacza. W tym przypadku konieczne jest złożenie wniosku o wystawienie faktury proforma (pobierz).
2. Po wpłacie należności na podstawie pro-formy słuchacz zobowiązany jest dostarczyć dowód wpłaty do sekretariatu i zgłosić proœbę o wystawienie faktury.

Kurs obejmuje 6 godzin wykładu oraz 12 godzin ćwiczeń.

Wykład:

  • Definicja i rodzaje kryzysu; założenia Interwencji Kryzysowej; Interwencja Kryzysowa a inne formy pomocy psychologicznej – gdzie szukać pomocy w zależności od sytuacji,
  • Ocena poziomu zagrożenia dla życia w związku z przeżywanym kryzysem,
  • Pierwsza pomoc psychologiczna na miejscu zdarzenia lub bezpośrednio po nim,
  • Przemoc domowa – możliwości i ograniczenia Interwencji Kryzysowej,
  • Śmierć osoby bliskiej – w jaki sposób postępować z osobami przeżywającymi żałobę,
  • Zachowania samobójcze – jakie działania podjąć przed i po próbie samobójczej.

Ćwiczenia:

  • Ocena poziomu zagrożenia dla życia w oparciu o prawdziwe przypadki,
  • Podstawowe umiejętności pomagającego – ćwiczenia w oparciu o odgrywane role
  • Udzielanie praktycznej pomocy w wybranych przypadkach – z udziałem pozorantów