Interwencja kryzysowa w praktyce

<b>Interwencja kryzysowa w praktyce</b>
Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z założeniami Interwencji Kryzysowej i z definicją kryzysu oraz kształtowanie umiejętności odróżniania kryzysu od stanu spowodowanego innymi czynnikami. Szczególny nacisk zostanie położony na analizę i ocenę stanu osoby w kryzysie oraz na ocenę poziomu zagrożenia dla zdrowia i życia pacjenta (m.in. zagrożenie próbą samobójczą). Celem kursu jest też rozwijanie umiejętności doboru adekwatnych działań w zależności od stanu pacjenta.

Dla kogo?
Kurs przeznaczony dla psychologów zainteresowanych zagadnieniami związanymi z analizą i oceną stanu psychicznego osób w kryzysie oraz praktycznym udzielaniem pomocy w przypadku kryzysu. Kurs skierowany jest w pierwszej kolejności do uczestników i absolwentów studiów podyplomowych z psychologii sądowej i psychologii transportu, a w dalszej kolejności do innych psychologów.
O kursie

Kurs trwa 2 dni i liczy 18 godzin dydaktycznych (wykład – 6 godzin, ćwiczenia – 12 godzin).
Kurs zaczyna się w sobotę o godzinie 9:15 i kończy w niedzielę o 17:30.
Przed rozpoczęciem kursu należy zgłosić się do Sekretariatu Studiów Podyplomowych w celu rejestracji.
Rejestracja jest możliwa od 8:30.

Prowadzący

dr Rafał Wochna – absolwent Wydziału Psychologii UW, ukończył staż w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie, były pracownik jednego z Ośrodków Interwencji Kryzysowej w Warszawie, od 2006 roku prowadzący zajęcia dydaktyczne i szkolenia dla różnych grup zawodowych związane z tematyką Interwencji Kryzysowej. Zainteresowania naukowe: psychotraumatologia, diagnoza kliniczna, psychofizjologia i ratownictwo medyczne.

Warunki ukończenia kursu
100% uczestnictwo w zajęciach.
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu Interwencja kryzysowa w praktyce w Uniwersytecie Warszawskim.

Uwaga! Aktualnie nie prowadzimy naboru na kurs.

Zapisy: przez formularz elektroniczny
Najbliższy termin kursu:
Miejsce: Wydział Psychologii UW
Liczba miejsc ograniczona! (max. 20 osób)

Cena: 690 zł
Po wypełnieniu formularza należy uiścić przedpłatę w wysokości 150 zł na konto, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

Wpłaty

Konto:
Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii (25)
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
numer konta: 44 1160 2202 0000 0000 6084 9470
W tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko oraz tytuł kursu

Faktury
Faktury zwykłe
1. Słuchacz może otrzymać fakturę za naukę na studiach podyplomowych.
2. Prośbę o wystawienie faktury słuchacz zgłasza każdorazowo do sekretariatu studiów składając wniosek o wystawienie faktury (pobierz).
3. Faktury wystawiane są zawsze na płatnika – jeżeli opłaca słuchacz, faktura zostanie wystawiona na słuchacza, jeżeli czesne za słuchacza opłaca firma, faktura zostanie wystawiona na firmę. W tytule podane jest nazwisko słuchacza i nazwa studiów.

Faktury PRO-FORMA
1. Istnieje możliwość wystawienia faktury PRO-FORMA na firmę, która opłaca czesne za słuchacza. W tym przypadku konieczne jest złożenie wniosku o wystawienie faktury proforma (pobierz).
2. Po wpłacie należności na podstawie pro-formy słuchacz zobowiązany jest dostarczyć dowód wpłaty do sekretariatu i zgłosić prośbę o wystawienie faktury.

Kurs trwa 2 dni i liczy 18 godzin dydaktycznych (wykład – 6 godzin, ćwiczenia – 12 godzin).

Wykład:

  • Wprowadzenie do Interwencji Kryzysowej – definicja i rodzaje kryzysu; definicja, cele, zakres i etapy Interwencji Kryzysowej;
  • Analiza i ocena stanu psychicznego osoby w kryzysie;
  • Ocena poziomu zagrożenia dla życia (m.in. samobójstwo, zabójstwo/akt przemocy w stosunku do lub ze strony innych osób) i podejmowanie określonych działań w oparciu o stan pacjenta.

Ćwiczenia:

  • Rozpoznawanie i odróżnianie kryzysu od stanu spowodowanego innymi czynnikami
  • Analiza i ocena stanu psychicznego osoby w kryzysie oraz ocena zagrożenia dla życia w oparciu o prawdziwe przypadki, materiały multimedialne i doświadczenia własne