Interwencja kryzysowa w praktyce

<b>Interwencja kryzysowa w praktyce</b>
Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z założeniami Interwencji Kryzysowej i z definicją kryzysu oraz kształtowanie umiejętności odróżniania kryzysu od stanu spowodowanego innymi czynnikami. Szczególny nacisk zostanie położony na analizę i ocenę stanu osoby w kryzysie oraz na ocenę poziomu zagrożenia dla zdrowia i życia pacjenta (m.in. zagrożenie próbą samobójczą). Celem kursu jest też rozwijanie umiejętności doboru adekwatnych działań w zależności od stanu pacjenta.

Dla kogo?
O kursie
Prowadzący
Warunki ukończenia kursu

Zapisy: przez formularz elektroniczny
Najbliższy termin kursu: 9-10 września 2017 r.
Miejsce: Wydział Psychologii UW
Liczba miejsc ograniczona! (max. 20 osób)

Cena: 690 zł
Po wypełnieniu formularza należy uiścić przedpłatę w wysokości 150 zł na konto, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

Wpłaty
Faktury

Kurs trwa 2 dni i liczy 18 godzin dydaktycznych (wykład – 6 godzin, ćwiczenia – 12 godzin).

Wykład:

  • Wprowadzenie do Interwencji Kryzysowej – definicja i rodzaje kryzysu; definicja, cele, zakres i etapy Interwencji Kryzysowej;
  • Analiza i ocena stanu psychicznego osoby w kryzysie;
  • Ocena poziomu zagrożenia dla życia (m.in. samobójstwo, zabójstwo/akt przemocy w stosunku do lub ze strony innych osób) i podejmowanie określonych działań w oparciu o stan pacjenta.

Ćwiczenia:

  • Rozpoznawanie i odróżnianie kryzysu od stanu spowodowanego innymi czynnikami
  • Analiza i ocena stanu psychicznego osoby w kryzysie oraz ocena zagrożenia dla życia w oparciu o prawdziwe przypadki, materiały multimedialne i doświadczenia własne