Interwencja kryzysowa w praktyce – stopień II

<b>Interwencja kryzysowa w praktyce – stopień II</b>
Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Celem kursu jest utrwalenie wiedzy nabytej w trakcie I części kursu Interwencji Kryzysowa w praktyce. Rozwój praktycznych umiejętności pomagania w konwencji Interwencji Kryzysowej oraz analizy i oceny stanu osób w kryzysie.

Dla kogo?
Kurs przeznaczony wyłącznie dla absolwentów części I kursu Interwencja kryzysowa w praktyce na Wydziale Psychologii UW, którzy po części I-szej znają już zakres analizy i oceny osoby w kryzysie, umieją zastosować założenia Interwencji Kryzysowej w pracy z osobami przeżywającymi kryzys.
O kursie

Kurs trwa 2 dni i liczy 18 godzin dydaktycznych ćwiczeń.

Prowadzący

dr Rafał Wochna – absolwent Wydziału Psychologii UW, ukończył staż w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie, były pracownik jednego z Ośrodków Interwencji Kryzysowej w Warszawie, od 2006 roku prowadzący zajęcia dydaktyczne i szkolenia dla różnych grup zawodowych związane z tematyką Interwencji Kryzysowej. Zainteresowania naukowe: psychotraumatologia, diagnoza kliniczna, psychofizjologia i ratownictwo medyczne.

Warunki ukończenia kursu
100% uczestnictwo w zajęciach.
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu Interwencja kryzysowa w praktyce-stopień II w Uniwersytecie Warszawskim.

Uwaga! Aktualnie nie prowadzimy naboru na kurs.

Zapisy: przez formularz
Najbliższy –
Miejsce: Wydział Psychologii UW
Liczba miejsc ograniczona! (max. 20 osób)

Cena: 530 zł

Wpłaty

Konto:
Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii (25)
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
numer konta: 44 1160 2202 0000 0000 6084 9470
W tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko oraz tytuł kursu

Faktury
Faktury zwykłe
1. Słuchacz może otrzymać fakturę za naukę na studiach podyplomowych.
2. Prośbę o wystawienie faktury słuchacz zgłasza każdorazowo do sekretariatu studiów składając wniosek o wystawienie faktury (pobierz).
3. Faktury wystawiane są zawsze na płatnika – jeżeli opłaca słuchacz, faktura zostanie wystawiona na słuchacza, jeżeli czesne za słuchacza opłaca firma, faktura zostanie wystawiona na firmę. W tytule podane jest nazwisko słuchacza i nazwa studiów.

Faktury PRO-FORMA
1. Istnieje możliwość wystawienia faktury PRO-FORMA na firmę, która opłaca czesne za słuchacza. W tym przypadku konieczne jest złożenie wniosku o wystawienie faktury proforma (pobierz).
2. Po wpłacie należności na podstawie pro-formy słuchacz zobowiązany jest dostarczyć dowód wpłaty do sekretariatu i zgłosić prośbę o wystawienie faktury.

Kurs obejmuje 18 godzin ćwiczeń.

Ćwiczenia

  1) Przypomnienie najważniejszych informacji dotyczących tego, czym jest kryzys, kiedy się go stwierdza i jak dokonuje się analizy i oceny stanu osoby w kryzysie.
  2) Omówienie strategii (technik) stosowanych w IK.
  3) Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem tzw. podstawowych umiejętności psychologicznych, tj. podstawowego narzędzia IK.
  4) Analiza kazusów pod kątem stwierdzenia obecności kryzysu oraz analizy i oceny stanu tej osoby.
  5) Rozwijanie umiejętności podejmowania właściwych decyzji wobec osoby w kryzysie w zależności od jej stanu.
  6) Ćwiczenia praktyczne w zakresie analizy i oceny stanu – w oparciu o odgrywanie rol.
  7) Ćwiczenia praktycznie w zakresie poszczególnych etapów IK – w oparciu o odgrywanie ról.
  8) Omówienie sposobu informowania o śmierci osoby bliskiej – w oparciu o odgrywanie ról.
  9) Analiza dodatkowych zagadnień (w zależności od potrzeb) – m.in. kontakt z agresywnym pacjentem.