Interwencja kryzysowa w praktyce – stopień II

<b>Interwencja kryzysowa w praktyce – stopień II</b>
Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Celem kursu jest utrwalenie wiedzy nabytej w trakcie I części kursu Interwencji Kryzysowa w praktyce. Rozwój praktycznych umiejętności pomagania w konwencji Interwencji Kryzysowej oraz analizy i oceny stanu osób w kryzysie.

Dla kogo?
O kursie
Prowadzący
Warunki ukończenia kursu

Zapisy: przez formularz
Najbliższy termin kursu: 24-25.06.2017
Zapisy: do 9.06.2017 lub do wyczerpania limitu miejsc
Miejsce: Wydział Psychologii UW
Liczba miejsc ograniczona! (max. 20 osób)

Cena: 530 zł

Wpłaty
Faktury

Kurs obejmuje 18 godzin ćwiczeń.

Ćwiczenia

  1) Przypomnienie najważniejszych informacji dotyczących tego, czym jest kryzys, kiedy się go stwierdza i jak dokonuje się analizy i oceny stanu osoby w kryzysie.
  2) Omówienie strategii (technik) stosowanych w IK.
  3) Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem tzw. podstawowych umiejętności psychologicznych, tj. podstawowego narzędzia IK.
  4) Analiza kazusów pod kątem stwierdzenia obecności kryzysu oraz analizy i oceny stanu tej osoby.
  5) Rozwijanie umiejętności podejmowania właściwych decyzji wobec osoby w kryzysie w zależności od jej stanu.
  6) Ćwiczenia praktyczne w zakresie analizy i oceny stanu – w oparciu o odgrywanie rol.
  7) Ćwiczenia praktycznie w zakresie poszczególnych etapów IK – w oparciu o odgrywanie ról.
  8) Omówienie sposobu informowania o śmierci osoby bliskiej – w oparciu o odgrywanie ról.
  9) Analiza dodatkowych zagadnień (w zależności od potrzeb) – m.in. kontakt z agresywnym pacjentem.