Psychologia emocji i motywacji

Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Psychologia emocji i motywacji.
Czyli opowieść o tym jakie miejsce zajmują i jaką rolę pełnią w naszym życiu odczuwane emocje i motywacja do działania.

Wykład dotyczyć będzie roli emocji i motywacji w życiu człowieka. Omawiane zjawiska będą analizowane zarówno z perspektywy badań i teorii psychologicznej, jak i w kontekście codziennego funkcjonowania człowieka oraz potencjalnych zastosowań przekazywanej wiedzy w praktyce zawodowej i w relacjach interpersonalnych.

Dla kogo?
O kursie
Warunki ukończenia kursu
Prowadzący

Termin kursu: wakacje 2017 roku
Zapisy: od 10 lipca 2017 przez formularz internetowy
Prowadzący: dr Maciej Stolarski
Miejsce: Wydział Psychologii UW

Cena: podamy wkrótce
Po wypełnieniu formularza należy uiścić przedpłatę w wysokości 150 zł, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

Wpłaty
Faktury

W ramach zajęć omówione zostaną niżej podane zagadnienia:

– Kluczowe psychologiczne koncepcje emocji.
– Biologiczne podstaw emocji.
– Zjawiska nastroju oraz jego uwarunkowań.
– Zależności pomiędzy emocjami a funkcjonowaniem poznawczym.
– Ekspresja i percepcja emocji.
– Samoregulacja i regulacja emocji.
– Główne teorii motywacji.
– Problematyka różnic indywidualnych i międzykulturowych w funkcjonowaniu afektywnym.
– Nurty psychologii pozytywnej.