Psychologia emocji i motywacji

Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Psychologia emocji i motywacji.
Czyli opowieść o tym jakie miejsce zajmują i jaką rolę pełnią w naszym życiu odczuwane emocje i motywacja do działania.

Wykład dotyczyć będzie roli emocji i motywacji w życiu człowieka. Omawiane zjawiska będą analizowane zarówno z perspektywy badań i teorii psychologicznej, jak i w kontekście codziennego funkcjonowania człowieka oraz potencjalnych zastosowań przekazywanej wiedzy w praktyce zawodowej i w relacjach interpersonalnych.

Dla kogo?
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych tematem, niezależnie od wykształcenia.

O kursie
Wykład obejmuje 12 godzin dydaktycznych.

Warunki ukończenia kursu
Minimum 80% obecności.
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu Psychologia emocji i motywacji.
Prowadzący
dr Maciej Stolarski (Wydział Psychologii UW) – doktor psychologii, członek Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych na Wydziale Psychologii UW. Jego zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim wokół zagadnień inteligencji emocjonalnej, orientacji temporalnej oraz pogranicza sfer osobowości i intelektu. Współpracuje z wybitnymi umysłami światowej psychologii, m.in., Philipem G. Zimbardo czy Gerladem Matthewsem. Wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii wykorzystuje w praktyce, prowadząc warsztaty i treningi, m.in. zakresu inteligencji emocjonalnej, diagnostyki psychologicznej, komunikacji, a także szybkiego czytania. Jest autorem licznych publikacji naukowych, m.in. w prestiżowych czasopismach o zasięgu światowym, takich jak Journal of Happiness Studies, Intelligence, Personality and Individual Differences, PLoS One czy Time & Society. Współautor monografii Temperament i poznanie: energetyczne i czasowe zaplecze umysłu (2013, Scholar); redaktor tomu Time Perspective Theory: Review, Research, Application (2014, Springer).

Termin kursu: wakacje 2017 roku
Zapisy: od 10 lipca 2017 przez formularz internetowy
Prowadzący: dr Maciej Stolarski
Miejsce: Wydział Psychologii UW

Cena: podamy wkrótce
Po wypełnieniu formularza należy uiścić przedpłatę w wysokości 150 zł, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

Wpłaty

Konto:
Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii (25)
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
numer konta: 44 1160 2202 0000 0000 6084 9470
W tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko oraz tytuł kursu

Faktury
Faktury zwykłe
1. Uczestnik może otrzymać fakturę za kurs.
2. Prośbę o wystawienie faktury uczestnik zgłasza do sekretariatu składając wniosek o wystawienie faktury (pobierz).
3. Faktury wystawiane są zawsze na płatnika – jeżeli należność opłaca uczestnik, faktura zostanie wystawiona na uczestnika, jeżeli czesne za uczestnika opłaca firma, faktura zostanie wystawiona na firmę. W tytule podane jest nazwisko uczestnika i nazwa kursu.

Faktury PRO-FORMA
1. Istnieje możliwość wystawienia faktury PRO-FORMA na firmę, która opłaca należność za uczestnika. W tym przypadku konieczne jest złożenie wniosku o wystawienie faktury proforma (pobierz).
2. Po wpłacie należności na podstawie pro-formy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dowód wpłaty do sekretariatu i zgłosić prośbę o wystawienie faktury.

W ramach zajęć omówione zostaną niżej podane zagadnienia:

– Kluczowe psychologiczne koncepcje emocji.
– Biologiczne podstaw emocji.
– Zjawiska nastroju oraz jego uwarunkowań.
– Zależności pomiędzy emocjami a funkcjonowaniem poznawczym.
– Ekspresja i percepcja emocji.
– Samoregulacja i regulacja emocji.
– Główne teorii motywacji.
– Problematyka różnic indywidualnych i międzykulturowych w funkcjonowaniu afektywnym.
– Nurty psychologii pozytywnej.