Diagnoza zdolności poznawczych w praktyce psychologicznej

Diagnoza zdolności poznawczych w praktyce psychologicznej
Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Celem kursu jest nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności diagnozowania zdolności poznawczych z zastosowaniem standardowych metod diagnostycznych. Kurs składa się z wprowadzenia do tematu diagnozy testowej oraz warsztatów z wykorzystaniem wybranych narzędzi diagnostycznych i studiów przypadków.

Dla kogo?
O kursie
Warunki ukończenia kursu
Prowadzący

Termin kursu: jesień 2017 roku
Zapisy: poprzez formularz internetowy
Prowadzący: dr Dominika Świerżewska-Chadaj
Miejsce: Wydział Psychologii UW

Cena: 690 zł
Po wypełnieniu formularza należy uiścić przedpłatę w wysokości 150 zł, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

Wpłaty
Faktury

Uczestnicy kursu poznają podstawy teoretyczne każdego z omawianych testów oraz będą potrafili znaleźć potrzebne informacje w podręczniku testowym. Nabędą praktyczne umiejętności związane z przeprowadzaniem badania z użyciem testu psychologicznego, obliczaniem wyników, tworzeniem przedziałów ufności, interpretacją wyników oraz formułowaniem informacji zwrotnej. Uczestnicy kursu zapoznają się także z etycznymi aspektami stosowania testów psychologicznych.

1. Przypomnienie standardów używania testów psychologicznych.
2. Przypomnienie podstawowych pojęć psychometrycznych (standaryzacja, normalizacja, rzetelność, trafność, obiektywność testu).
3. Diagnoza inteligencji płynnej Testem Matryc Ravena.
4. Diagnoza inteligencji płynnej Neutralnym Kulturowo Testem Inteligencji CFT.
5. Diagnoza inteligencji skrystalizowanej Testem Rozumienia Słów TRS-Z.
6. Diagnoza procesów związanych z uwagą i funkcjami wykonawczymi Kolorowym Testem Połączeń CTT.
7. Diagnoza uwagi Testami Uwagi i Spostrzegawczości TUS.

Każda z części 3-7 składa się z następujących punktów:
a. Omówienie podstaw teoretycznych testu
b. Omówienie budowy testu
c. Omówienie procedury i przeprowadzenie badania testem
d. Obliczanie wyników
e. Opis wyników
f. Studium przypadku

Materiały, udostępniane bezpłatnie uczestnikom dotyczą problematyki poruszanej podczas kursu. Organizator szkolenia nie dystrybuuje żadnych materiałów wydanych przez PTP. Wszystkim uczestnikom rekomenduje się zakup oficjalnego podręcznika testowego i autoryzowanych materiałów wydanych przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP.