Diagnoza temperamentu i osobowości w praktyce psychologicznej

Diagnoza temperamentu i osobowości w praktyce psychologicznej
Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Celem kursu jest nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności diagnozowania temperamentu i osobowości z zastosowaniem standardowych metod diagnostycznych. Kurs składa się z wprowadzenia do tematu diagnozy testowej oraz warsztatów z wykorzystaniem wybranych narzędzi diagnostycznych i studiów przypadków.

Dla kogo?
Kurs przeznaczony jest dla absolwentów studiów psychologicznych oraz studentów 5. roku psychologii.

Kurs polecany jest osobom, które nie mają doświadczenia w przeprowadzaniu badań z użyciem testów psychologicznych i/lub chcą odświeżyć informacje na temat prawidłowego przeprowadzania takich badań.

O kursie
Kurs trwa 2 dni, łącznie 14 godzin dydaktycznych (I dzień 8 godzin, II dzień 6 godzin).

Warunki ukończenia kursu
100% uczestnictwo w zajęciach.
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu Diagnoza temperamentu i osobowości w praktyce psychologicznej.
Prowadzący
dr Dominika Świerżewska-Chadaj (Wydział Psychologii UW) – doktor nauk społecznych w zakresie psychologii (Wydział Psychologii UW), doktorat z obszaru psychologii różnic indywidualnych, psycholog transportu wpisany do rejestru psychologów uprawnionych do przeprowadzania psychologicznych badań kierowców, były wykładowca akademicki zajęć ze standardowych metod diagnostycznych na studiach magisterskich na Wydziale Psychologii UW.

Uwaga! Aktualnie nie prowadzimy naboru na kurs.

Termin kursu:
Zapisy: poprzez formularz internetowy
Prowadzący: dr Dominika Świerżewska-Chadaj
Miejsce: Wydział Psychologii UW

Cena: 690 zł
Po wypełnieniu formularza należy uiścić przedpłatę w wysokości 150 zł na konto, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

Wpłaty

Konto:
Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii (25)
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
numer konta: 44 1160 2202 0000 0000 6084 9470
W tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko oraz tytuł kursu

Faktury
Faktury zwykłe
1. Uczestnik może otrzymać fakturę za kurs.
2. Prośbę o wystawienie faktury uczestnik zgłasza do sekretariatu składając wniosek o wystawienie faktury (pobierz).
3. Faktury wystawiane są zawsze na płatnika – jeżeli należność opłaca uczestnik, faktura zostanie wystawiona na uczestnika, jeżeli czesne za uczestnika opłaca firma, faktura zostanie wystawiona na firmę. W tytule podane jest nazwisko uczestnika i nazwa kursu.

Faktury PRO-FORMA
1. Istnieje możliwość wystawienia faktury PRO-FORMA na firmę, która opłaca należność za uczestnika. W tym przypadku konieczne jest złożenie wniosku o wystawienie faktury proforma (pobierz).
2. Po wpłacie należności na podstawie pro-formy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dowód wpłaty do sekretariatu i zgłosić prośbę o wystawienie faktury.

Uczestnicy kursu poznają podstawy teoretyczne każdego z omawianych testów oraz będą potrafili znaleźć potrzebne informacje w podręczniku testowym. Nabędą praktyczne umiejętności związane z przeprowadzaniem badania z użyciem testu psychologicznego, obliczaniem wyników, tworzeniem przedziałów ufności, interpretacją wyników oraz formułowaniem informacji zwrotnej. Uczestnicy kursu zapoznają się także z etycznymi aspektami stosowania testów psychologicznych.

1. Przypomnienie standardów używania testów psychologicznych.
2. Przypomnienie podstawowych pojęć psychometrycznych (standaryzacja, normalizacja, rzetelność, trafność, obiektywność testu).
3. Diagnoza temperamentu Kwestionariuszem FCZ-KT(R).
4. Diagnoza temperamentu Kwestionariuszem PTS.
5. Diagnoza osobowości Kwestionariuszem NEO-PI-R.
6. Diagnoza osobowości Kwestionariuszem EPQ-R.
7. Diagnoza osobowości Kwestionariuszem IVE.
8. Diagnoza osobowości Kwestionariuszem STAI.

Każda z części 3-8 składa się z następujących punktów:
a. Omówienie podstaw teoretycznych testu
b. Omówienie budowy testu
c. Omówienie procedury i przeprowadzenie badania testem
d. Obliczanie wyników
e. Opis wyników
f. Studium przypadku

Materiały, udostępniane bezpłatnie uczestnikom dotyczą problematyki poruszanej podczas kursu. Organizator szkolenia nie dystrybuuje żadnych materiałów wydanych przez PTP. Wszystkim uczestnikom rekomenduje się zakup oficjalnego podręcznika testowego i autoryzowanych materiałów wydanych przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP.