Coaching ścieżki kariery

Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Coaching ścieżki kariery.
Czyli jak zaplanować swoją przyszłość by zrealizować swoje marzenia.

Zajęcia będą miały charakter warsztatu rozwojowego. W jego trakcie uczestnicy będą mieli okazję zwiększyć świadomość swoich osobistych celów zawodowych, zaplanować ścieżkę ich realizacji oraz doświadczyć działania technik coachingowych przydatnych podczas planowania realizacji zamierzeń i budowania motywacji. Cennym elementem będą informacje zwrotne od pozostałych uczestników.
Oprócz zajęć warsztatowych do pracy nad swoimi celami uczestnicy będą mieli trzy indywidualne sesje coachingowe.

Dla kogo?
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych tematem, niezależnie od wykształcenia.

O kursie
Kurs trwa 2 dni, łącznie 12 godzin dydaktycznych plus 6 godzin sesji coachingowych (3 sesje w indywidualnie ustalanych terminach).

Warunki ukończenia kursu
Obecność, aktywność na zajęciach, poprawność wykonania zadań podczas zajęć.
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu Coaching ścieżki kariery.
Prowadzący
dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik (Wydział Psychologii UW) – doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie psychologii, pracownik Wydziału Psychologii UW, dyrektor Centrum Zastosowań Psychologii UW. Autorka badań i artykułów z zakresu psychologii społecznej, poznawczej, klinicznej i osobowości, a także dotyczących coachingu. Senior Coach i superwizor The European Coaching Federation (EuCF), a także członek Komisji ds. Standardów Szkolenia w tym Stowarzyszeniu oraz przedstawiciel (mentor) tego Stowarzyszenia na Polskę. Akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu. Członek prezydium Izby Coachingu. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor (The European Certificate of Psychotherapy, ECP; Polska Federacja Psychoterapii, PFP). Kierownik studiów podyplomowych Wydziału Psychologii UW „Coaching w organizacji”, także autorka kompleksowej metody usług dla firm Multi-Level Concept oraz Szkoły Coachingu MLC. W Uniwersytecie Warszawskim prowadziła ponadto zajęcia na studiach podyplomowych Wydziału Psychologii „Psychologia zarządzania personelem”, „Psychologia zachowań rynkowych”, „Psychologiczne podstawy komunikacji medialnej”, „Psychologia dla liderów” oraz w Wydziale Zarządzania „Doradztwo zawodowe”. W SWPS prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych „Psychologia klienta w marketingu usług”, „Praktyczna psychologia społeczna”, „Metodyka i psychologia zarządzania projektami”, a na UMCS w ramach studiów „Coaching i mentoring”. Prowadziła także zajęcia w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN na studiach „Executive Doktor of Business Administration Program”. Pracuje z Zarządami firm oraz kluczowymi menedżerami w organizacjach, prowadząc szkolenia oraz coaching indywidualny i zespołowy. Zajmuje się także konsultacjami dla firm.

Termin kursu: wakacje 2017 roku
Zapisy: wakacje 2017 przez formularz internetowy
Prowadzący: dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik
Miejsce: Wydział Psychologii UW

Cena: podamy wkrótce
Należność za kurs należy uiścić po otrzymaniu informacji mailowej dotyczącej otwarcia grupy.

Wpłaty

Konto:
Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii (25)
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
numer konta: 44 1160 2202 0000 0000 6084 9470
W tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko oraz tytuł kursu

Faktury
Faktury zwykłe
1. Uczestnik może otrzymać fakturę za kurs.
2. Prośbę o wystawienie faktury uczestnik zgłasza do sekretariatu składając wniosek o wystawienie faktury (pobierz).
3. Faktury wystawiane są zawsze na płatnika – jeżeli należność opłaca uczestnik, faktura zostanie wystawiona na uczestnika, jeżeli czesne za uczestnika opłaca firma, faktura zostanie wystawiona na firmę. W tytule podane jest nazwisko uczestnika i nazwa kursu.

Faktury PRO-FORMA
1. Istnieje możliwość wystawienia faktury PRO-FORMA na firmę, która opłaca należność za uczestnika. W tym przypadku konieczne jest złożenie wniosku o wystawienie faktury proforma (pobierz).
2. Po wpłacie należności na podstawie pro-formy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dowód wpłaty do sekretariatu i zgłosić prośbę o wystawienie faktury.

Zakres tematyczny warsztatu będzie obejmował poniżej wymienione zagadnienia:

– Ustalenie osobistych celów zawodowych.
– Znaczenie misji zawodowej w wyborze roli zawodowej.
– Zaplanowanie ścieżek realizacji.
– Refleksja na temat wartości zaangażowanych w realizację celów.
– Budowanie spójnej motywacji w oparciu o wartości.
– Uruchamianie wspierających przekonań służących realizacji konkretnych zaplanowanych celów.
– Praca z ograniczającymi przekonaniami.
– Kreatywne poszukiwanie rozwiązań i twórcze planowanie.
– Refleksja na temat szerokich konsekwencji i długoterminowych efektów realizacji celów.
– Znacznie planowanej życiowej zmiany.