Coaching ścieżki kariery

Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Coaching ścieżki kariery.
Czyli jak zaplanować swoją przyszłość by zrealizować swoje marzenia.

Zajęcia będą miały charakter warsztatu rozwojowego. W jego trakcie uczestnicy będą mieli okazję zwiększyć świadomość swoich osobistych celów zawodowych, zaplanować ścieżkę ich realizacji oraz doświadczyć działania technik coachingowych przydatnych podczas planowania realizacji zamierzeń i budowania motywacji. Cennym elementem będą informacje zwrotne od pozostałych uczestników.
Oprócz zajęć warsztatowych do pracy nad swoimi celami uczestnicy będą mieli trzy indywidualne sesje coachingowe.

Dla kogo?
O kursie
Warunki ukończenia kursu
Prowadzący

Termin kursu: wakacje 2017 roku
Zapisy: wakacje 2017 przez formularz internetowy
Prowadzący: dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik
Miejsce: Wydział Psychologii UW

Cena: podamy wkrótce
Należność za kurs należy uiścić po otrzymaniu informacji mailowej dotyczącej otwarcia grupy.

Wpłaty
Faktury

Zakres tematyczny warsztatu będzie obejmował poniżej wymienione zagadnienia:

– Ustalenie osobistych celów zawodowych.
– Znaczenie misji zawodowej w wyborze roli zawodowej.
– Zaplanowanie ścieżek realizacji.
– Refleksja na temat wartości zaangażowanych w realizację celów.
– Budowanie spójnej motywacji w oparciu o wartości.
– Uruchamianie wspierających przekonań służących realizacji konkretnych zaplanowanych celów.
– Praca z ograniczającymi przekonaniami.
– Kreatywne poszukiwanie rozwiązań i twórcze planowanie.
– Refleksja na temat szerokich konsekwencji i długoterminowych efektów realizacji celów.
– Znacznie planowanej życiowej zmiany.