Budowanie relacji ze współpracownikami i przełożonymi

Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Budowanie relacji ze współpracownikami i przełożonymi.
Czyli jak budować konstruktywne relacje w środowisku pracy.

Celem zajęć jest trenowanie umiejętności pomagających budować konstruktywne relacje w pracy, mimo trudnych sytuacji i napięć. Uwzględnione zostaną różne relacje służbowe.

Dla kogo?
O kursie
Warunki ukończenia kursu
Prowadzący

Termin kursu: 15-16 września 2017 roku (w piątek zajęcia od 17:00)
Zapisy: do 3 września 2017 przez formularz internetowy
Prowadzący: mgr Piotr Pawłowski
Miejsce: Wydział Psychologii UW

Cena: 640 zł
Należność za kurs należy uiścić po otrzymaniu informacji mailowej dotyczącej otwarcia grupy.
Wpłaty
Faktury

Zakres tematyczny warsztatu będzie obejmował poniżej wymienione zagadnienia:

– Relacje w pracy, w tym znaczenie relacji przełożony – podwładny.
– Na czym polega nasz wpływ na innych.
– Jak reagować, by było to konstruktywne.
– Sytuacje krytyki, różne jej rodzaje i sposoby reagowania.
– Ja radzić sobie z zakamuflowaną agresją czy krytyką.
– Ja sprawić by różne opinie nie prowadziły do konfliktów.
– Komunikowanie się w sytuacjach emocjonalnie trudnych (m.in. zadawanie pytań, zdejmowanie ładunku emocjonalnego, język szakala vs żyrafy).
– Strategie rozwiązywania problemów w relacjach z innymi.