Budowanie relacji ze współpracownikami i przełożonymi

Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Budowanie relacji ze współpracownikami i przełożonymi.
Czyli jak budować konstruktywne relacje w środowisku pracy.

Celem zajęć jest trenowanie umiejętności pomagających budować konstruktywne relacje w pracy, mimo trudnych sytuacji i napięć. Uwzględnione zostaną różne relacje służbowe.

Dla kogo?
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych tematem, niezależnie od wykształcenia.

O kursie
Kurs trwa 2 dni, łącznie 12 godzin dydaktycznych.

Warunki ukończenia kursu
Obecność, aktywność na zajęciach, poprawność wykonania zadań podczas zajęć.
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu Budowanie relacji ze współpracownikami i przełożonymi.
Prowadzący
mgr Piotr Pawłowski (Wydział Psychologii UW) – psycholog, pracownik Katedry Psychopatologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Trener, certyfikowany coach MLC (Multi-Level Coaching Certificate), akredytowany przy Izbie Coachingu (IC) coach i superwizor. Certyfikowany psychoterapeuta (European Association for Psychotherapy – EAP, Polska Federacja Psychoterapii – PFP). Od piętnastu lat prowadzi coaching zespołowy oraz menedżerski w organizacjach oraz indywidualny dla osób prywatnych (life coaching). Od wielu lat prowadzi i współprowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim z „Psychologii zarządzania personelem”, „Coachingu w organizacji”, „Komunikacji medialnej”, Psychologia dla liderów”. W organizacjach szkoli pracowników w zakresie przywództwa, budowania zespołów, komunikacji interpersonalnej, asertywności, rozwiązywania konfliktów, zarządzania emocjami. Wykładowca i superwizor Studium Coachingu MLC

Termin kursu: 15-16 września 2017 roku (w piątek zajęcia od 17:00)
Zapisy: do 3 września 2017 przez formularz internetowy
Prowadzący: mgr Piotr Pawłowski
Miejsce: Wydział Psychologii UW

Cena: 640 zł
Należność za kurs należy uiścić po otrzymaniu informacji mailowej dotyczącej otwarcia grupy.
Wpłaty

Konto:
Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii (25)
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
numer konta: 44 1160 2202 0000 0000 6084 9470
W tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko oraz tytuł kursu

Faktury
Faktury zwykłe
1. Uczestnik może otrzymać fakturę za kurs.
2. Prośbę o wystawienie faktury uczestnik zgłasza do sekretariatu składając wniosek o wystawienie faktury (pobierz).
3. Faktury wystawiane są zawsze na uczestnika.

Faktury PRO-FORMA
1. Istnieje możliwość wystawienia faktury PRO-FORMA na firmę, która opłaca należność za uczestnika. W tym przypadku konieczne jest złożenie wniosku o wystawienie faktury proforma (pobierz).
2. Po wpłacie należności na podstawie pro-formy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dowód wpłaty do sekretariatu i zgłosić prośbę o wystawienie faktury.

Zakres tematyczny warsztatu będzie obejmował poniżej wymienione zagadnienia:

– Relacje w pracy, w tym znaczenie relacji przełożony – podwładny.
– Na czym polega nasz wpływ na innych.
– Jak reagować, by było to konstruktywne.
– Sytuacje krytyki, różne jej rodzaje i sposoby reagowania.
– Ja radzić sobie z zakamuflowaną agresją czy krytyką.
– Ja sprawić by różne opinie nie prowadziły do konfliktów.
– Komunikowanie się w sytuacjach emocjonalnie trudnych (m.in. zadawanie pytań, zdejmowanie ładunku emocjonalnego, język szakala vs żyrafy).
– Strategie rozwiązywania problemów w relacjach z innymi.