Budowanie dobrostanu i równowagi w życiu (work-life balance)

Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Budowanie dobrostanu i równowagi w życiu (work-life balance).
Czyli jak zadbać o swój komfort w codziennym natłoku spraw i jak nie dać się stresowi.

Celem warsztatu jest wzmocnienie w uczestnikach umiejętności dbania o swój dobrobyt poprzez efektywne zarządzanie sobą w sytuacji stresowej i w sytuacji zmiany, utrzymywanie równowagi między pracą a życiem prywatnych (work-life balance) oraz poznanie własnych wartości.

Dla kogo?
O kursie
Warunki ukończenia kursu
Prowadzący

Termin kursu: 1-2 września 2017 roku (w piątek zajęcia od g. 17:00)
Zapisy: do 20 sierpnia 2017 r. przez formularz internetowy
Prowadzący: dr Katarzyna Sekścińska
Miejsce: Wydział Psychologii UW

Cena: 640 zł
Należność za kurs należy uiścić po otrzymaniu informacji mailowej dotyczącej otwarcia grupy.
Wpłaty
Faktury

Zakres tematyczny warsztatu będzie obejmował poniżej wymienione zagadnienia:

– Rodzaje stresu i rola stresu.
– Źródła długotrwałego i sytuacyjnego stresu.
– Sposoby i style radzenia sobie ze stresem.
– Rozpoznawanie własnych zasobów pomagających w redukcji nadmiernych emocji.
– Techniki zarządzania emocjami i radzenia sobie ze stresem (m.in. ćwiczenia ruchowe, oddechowe i relaksacyjne, oddziaływanie przez wyobraźnię, narzędzia szybkiej redukcji napięcia, przeformułowanie problem- wyzwanie).
– Profilaktyka stresu i techniki radzenia sobie ze stresem przewlekłym.
– Świadoma wiedza na temat swojego systemu wartości i sposoby jego odkrywania.
– Ustalanie i priorytetyzacja celów i zadań w oparciu o własną hierarchię wartości.
– Definicja zmiany i postrzeganie jej jako szansy, zagrożenia lub konieczności.
– Przeformułowanie zagrożenia na szansę – analiza korzyści ze zmiany, zmiana perspektywy, pozytywne myślenie.
– Zmiany wewnętrzne, zmiany zewnętrzne i procesy adaptacyjne – specyfika i zakres moich możliwości.
– Analiza gotowości, intuicji, energii zmiany, silnych i słabych stron obszaru, którego dotyczy zmiana oraz szans i zagrożeń płynących ze zmiany.
– Zarządzanie emocjami w zmianie.