Budowanie dobrostanu i równowagi w życiu (work-life balance)

Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Budowanie dobrostanu i równowagi w życiu (work-life balance).
Czyli jak zadbać o swój komfort w codziennym natłoku spraw i jak nie dać się stresowi.

Celem warsztatu jest wzmocnienie w uczestnikach umiejętności dbania o swój dobrobyt poprzez efektywne zarządzanie sobą w sytuacji stresowej i w sytuacji zmiany, utrzymywanie równowagi między pracą a życiem prywatnych (work-life balance) oraz poznanie własnych wartości.

Dla kogo?
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych tematem, niezależnie od wykształcenia.

O kursie
Kurs trwa 2 dni, łącznie 12 godzin dydaktycznych.

Warunki ukończenia kursu
Obecność, aktywność na zajęciach, poprawność wykonania zadań podczas zajęć.
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu Budowanie dobrostanu i równowagi w życiu (work-life balance).
Prowadzący
dr Katarzyna Sekścińska (Wydział Psychologii UW) – doktor psychologii, ukończyła Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menadżerskie, ekonomistka, zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Psychologii Społecznej (Zespół organizacji i pracy) na Wydziale Psychologii UW, certyfikowany coach MLC. Jej zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim wokół zagadnień psychologii ekonomicznej, psychologii pracy, psychologicznych determinant podejmowania decyzji (w tym również decyzji ryzykownych). Wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii wykorzystuje w praktyce, prowadząc warsztaty i treningi, m.in. zakresu komunikacji, prowadzenia i pracy w grupie, kontroli i zarządzania emocjami, podstawowych umiejętności psychologicznych i zarządzania sobą w czasie. Jest autorką kilkunastu publikacji naukowych w krajowych i międzynarodowych czasopismach oraz kilkudziesięciu wystąpień konferencyjnych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Członkini 6 międzynarodowych towarzystw naukowych (m.in. International Association of Applied Psychology, International Association for Research in Economic Psychology, Society for Personality and Social Psychology).

Termin kursu: 1-2 września 2017 roku (w piątek zajęcia od g. 17:00)
Zapisy: do 20 sierpnia 2017 r. przez formularz internetowy
Prowadzący: dr Katarzyna Sekścińska
Miejsce: Wydział Psychologii UW

Cena: 640 zł
Należność za kurs należy uiścić po otrzymaniu informacji mailowej dotyczącej otwarcia grupy.
Wpłaty

Konto:
Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii (25)
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
numer konta: 44 1160 2202 0000 0000 6084 9470
W tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko oraz tytuł kursu

Faktury
Faktury zwykłe
1. Uczestnik może otrzymać fakturę za kurs.
2. Prośbę o wystawienie faktury uczestnik zgłasza do sekretariatu składając wniosek o wystawienie faktury (pobierz).
3. Faktury wystawiane są zawsze na uczestnika.

Faktury PRO-FORMA
1. Istnieje możliwość wystawienia faktury PRO-FORMA na firmę, która opłaca należność za uczestnika. W tym przypadku konieczne jest złożenie wniosku o wystawienie faktury proforma (pobierz).
2. Po wpłacie należności na podstawie pro-formy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dowód wpłaty do sekretariatu i zgłosić prośbę o wystawienie faktury.

Zakres tematyczny warsztatu będzie obejmował poniżej wymienione zagadnienia:

– Rodzaje stresu i rola stresu.
– Źródła długotrwałego i sytuacyjnego stresu.
– Sposoby i style radzenia sobie ze stresem.
– Rozpoznawanie własnych zasobów pomagających w redukcji nadmiernych emocji.
– Techniki zarządzania emocjami i radzenia sobie ze stresem (m.in. ćwiczenia ruchowe, oddechowe i relaksacyjne, oddziaływanie przez wyobraźnię, narzędzia szybkiej redukcji napięcia, przeformułowanie problem- wyzwanie).
– Profilaktyka stresu i techniki radzenia sobie ze stresem przewlekłym.
– Świadoma wiedza na temat swojego systemu wartości i sposoby jego odkrywania.
– Ustalanie i priorytetyzacja celów i zadań w oparciu o własną hierarchię wartości.
– Definicja zmiany i postrzeganie jej jako szansy, zagrożenia lub konieczności.
– Przeformułowanie zagrożenia na szansę – analiza korzyści ze zmiany, zmiana perspektywy, pozytywne myślenie.
– Zmiany wewnętrzne, zmiany zewnętrzne i procesy adaptacyjne – specyfika i zakres moich możliwości.
– Analiza gotowości, intuicji, energii zmiany, silnych i słabych stron obszaru, którego dotyczy zmiana oraz szans i zagrożeń płynących ze zmiany.
– Zarządzanie emocjami w zmianie.