Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne.
Czyli jak zrobić dobre wrażenie i skutecznie mówić do audytorium.

Celem zajęć jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności pomagających im świadomie kształtować swój wizerunek w oczach innych, a przede wszystkim radzić sobie dobrze w sytuacjach publicznych wystąpień.

Dla kogo?
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych tematem, niezależnie od wykształcenia.

O kursie

Kurs trwa 2 dni, łącznie 12 godzin dydaktycznych.

Warunki ukończenia kursu
Obecność, aktywność na zajęciach, poprawność wykonania zadań podczas zajęć.
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu Autoprezentacja i wystąpienia publiczne.
Prowadzący
mgr Piotr Pawłowski (Wydział Psychologii UW) – psycholog, pracownik Katedry Psychopatologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Trener, certyfikowany coach MLC (Multi-Level Coaching Certificate), akredytowany przy Izbie Coachingu (IC) coach i superwizor. Certyfikowany psychoterapeuta (European Association for Psychotherapy – EAP, Polska Federacja Psychoterapii – PFP). Od piętnastu lat prowadzi coaching zespołowy oraz menedżerski w organizacjach oraz indywidualny dla osób prywatnych (life coaching). Od wielu lat prowadzi i współprowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim z „Psychologii zarządzania personelem”, „Coachingu w organizacji”, „Komunikacji medialnej”, Psychologia dla liderów”. W organizacjach szkoli pracowników w zakresie przywództwa, budowania zespołów, komunikacji interpersonalnej, asertywności, rozwiązywania konfliktów, zarządzania emocjami. Wykładowca i superwizor Studium Coachingu MLC

Termin kursu: 8-9 września 2017 roku (w piątek zajęcia od g. 17:00)
Zapisy: do 27 sierpnia 2017 przez formularz internetowy
Prowadzący: mgr Piotr Pawłowski
Miejsce: Wydział Psychologii UW

Cena: 640 zł
Należność za kurs należy uiścić po otrzymaniu informacji mailowej dotyczącej otwarcia grupy.
Wpłaty

Konto:
Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii (25)
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
numer konta: 44 1160 2202 0000 0000 6084 9470
W tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko oraz tytuł kursu

Faktury
Faktury zwykłe
1. Uczestnik może otrzymać fakturę za kurs.
2. Prośbę o wystawienie faktury uczestnik zgłasza do sekretariatu składając wniosek o wystawienie faktury (pobierz).
3. Faktury wystawiane są zawsze na płatnika – jeżeli należność opłaca uczestnik, faktura zostanie wystawiona na uczestnika, jeżeli czesne za uczestnika opłaca firma, faktura zostanie wystawiona na firmę. W tytule podane jest nazwisko uczestnika i nazwa kursu.

Faktury PRO-FORMA
1. Istnieje możliwość wystawienia faktury PRO-FORMA na firmę, która opłaca należność za uczestnika. W tym przypadku konieczne jest złożenie wniosku o wystawienie faktury proforma (pobierz).
2. Po wpłacie należności na podstawie pro-formy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dowód wpłaty do sekretariatu i zgłosić prośbę o wystawienie faktury.

Zakres tematyczny warsztatu będzie obejmował poniżej wymienione zagadnienia:

– Ustosunkowywanie się innych – w jaki sposób ludzie budują opinie na nasz temat.
– Prawidłowości postrzegania innych ludzi, wnioskowanie o cechach, efekt pierwszego wrażenia.
– Zachowania „zarządzające” naszym wizerunkiem, wrażeniem, jakie robimy na innych.
– Specyfika komunikowania się w zależności od pełnionej roli.
– Spójność wewnętrzna i zewnętrzna jako podstawa pozytywnego wizerunku.
– Umiejętność bycia przekonującym.
– Przygotowywanie wystąpień publicznych i sposób organizowania treści.
– Budowanie i utrzymywanie dobrego kontaktu z grupą ludzi.
– Techniki autoprezentacji – konstruowania wypowiedzi oraz wykorzystania niewerbalnych środków przekazu.
– Wpływ obszarów i stref przestrzennych na przebieg komunikacji.
– Kontakt wzrokowy.
– Prawidłowa postawa ciała i ustawienie prezentera w przestrzeni.
– Gestykulacja a akcentowanie treści.
– Technika mówienia: ton głosu, sposób wypowiedzi.
– Trenowanie niewerbalnej ekspresji.
– Wykorzystanie emocji własnych oraz odbiorcy.
– Wzbogacanie przekazu: grafika, dźwięki, dialogi, pytania itp.
– Dobór ubioru i stylizacja.
– Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, pytaniami.
– Dbanie o pozytywne emocje podczas wystąpień, radzenie sobie ze stresem.
– Wpływ przekonań na sposób prezentacji.
– Trenowanie wystąpień wraz z sesją informacji zwrotnych.