Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne.
Czyli jak zrobić dobre wrażenie i skutecznie mówić do audytorium.

Celem zajęć jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności pomagających im świadomie kształtować swój wizerunek w oczach innych, a przede wszystkim radzić sobie dobrze w sytuacjach publicznych wystąpień.

Dla kogo?
O kursie
Warunki ukończenia kursu
Prowadzący

Termin kursu: 8-9 września 2017 roku (w piątek zajęcia od g. 17:00)
Zapisy: do 27 sierpnia 2017 przez formularz internetowy
Prowadzący: mgr Piotr Pawłowski
Miejsce: Wydział Psychologii UW

Cena: 640 zł
Należność za kurs należy uiścić po otrzymaniu informacji mailowej dotyczącej otwarcia grupy.
Wpłaty
Faktury

Zakres tematyczny warsztatu będzie obejmował poniżej wymienione zagadnienia:

– Ustosunkowywanie się innych – w jaki sposób ludzie budują opinie na nasz temat.
– Prawidłowości postrzegania innych ludzi, wnioskowanie o cechach, efekt pierwszego wrażenia.
– Zachowania „zarządzające” naszym wizerunkiem, wrażeniem, jakie robimy na innych.
– Specyfika komunikowania się w zależności od pełnionej roli.
– Spójność wewnętrzna i zewnętrzna jako podstawa pozytywnego wizerunku.
– Umiejętność bycia przekonującym.
– Przygotowywanie wystąpień publicznych i sposób organizowania treści.
– Budowanie i utrzymywanie dobrego kontaktu z grupą ludzi.
– Techniki autoprezentacji – konstruowania wypowiedzi oraz wykorzystania niewerbalnych środków przekazu.
– Wpływ obszarów i stref przestrzennych na przebieg komunikacji.
– Kontakt wzrokowy.
– Prawidłowa postawa ciała i ustawienie prezentera w przestrzeni.
– Gestykulacja a akcentowanie treści.
– Technika mówienia: ton głosu, sposób wypowiedzi.
– Trenowanie niewerbalnej ekspresji.
– Wykorzystanie emocji własnych oraz odbiorcy.
– Wzbogacanie przekazu: grafika, dźwięki, dialogi, pytania itp.
– Dobór ubioru i stylizacja.
– Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, pytaniami.
– Dbanie o pozytywne emocje podczas wystąpień, radzenie sobie ze stresem.
– Wpływ przekonań na sposób prezentacji.
– Trenowanie wystąpień wraz z sesją informacji zwrotnych.