Trening asertywnego komunikowania się w pracy

Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Trening asertywnego komunikowania się w pracy.
Czyli jak wyrażać własne potrzeby i uczucia, szanując prawa swoje i rozmówcy.

Trening ma na celu doskonalenie asertywności w obszarze komunikacji interpersonalnej oraz poczucia własnej wartości, zgodnie z akcentowaniem własnych praw oraz szanowaniem praw innych osób. Uczestnicy na podstawie mini-wykładów, dyskusji, ćwiczeń indywidualnych i grupowych będę mieli okazję zarówno do poszerzenia wiedzy na temat asertywności jak i doskonalenia umiejętności asertywnego zachowania się.

Dla kogo?
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych tematem, niezależnie od wykształcenia.

O kursie
Kurs trwa 2 dni, łącznie 12 godzin dydaktycznych.

Warunki ukończenia kursu
Obecność, aktywność na zajęciach, poprawność wykonania zadań podczas zajęć.
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu Trening asertywnego komunikowania się w pracy.
Prowadzący
dr Dorota Kobylińska (Wydział Psychologii UW) – od roku 2003 adiunkt na Wydziale Psychologii UW (absolwentka tego wydziału oraz Zarządzania i Marketingu na SGH). Wykładowca, trener oraz coach biznesu. Prowadzi zajęcia z zakresu psychologii osobowości, emocji i motywacji oraz pracy z grupą. Jej zainteresowania naukowe dotyczą głównie psychologii emocji (w tym: emocji nieświadomych oraz mózgowych mechanizmów emocji), regulacji emocji, wspierania rozwoju osobowości. Brała udział w ponad trzydziestu psychologicznych konferencjach międzynarodowych i krajowych. Członek European Association of Social Psychology, Society of Personality and Social Psychology oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Specjalizuje się w szkoleniach z komunikacji interpersonalnej, inteligencji emocjonalnej oraz motywacji.

Termin kursu: 1-2 września 2017 roku (w piątek zajęcia od g. 17:00)
Zapisy: do 20 sierpnia 2017 przez formularz internetowy
Prowadzący: dr Dorota Kobylińska
Miejsce: Wydział Psychologii UW

Cena: 640 zł
Należność za kurs należy uiścić po otrzymaniu informacji mailowej dotyczącej otwarcia grupy.
Wpłaty

Konto:
Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii (25)
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
numer konta: 44 1160 2202 0000 0000 6084 9470
W tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko oraz tytuł kursu

Faktury
Faktury zwykłe
1. Uczestnik może otrzymać fakturę za kurs.
2. Prośbę o wystawienie faktury uczestnik zgłasza do sekretariatu składając wniosek o wystawienie faktury (pobierz).
3. Faktury wystawiane są zawsze na uczestnika.

Faktury PRO-FORMA
1. Istnieje możliwość wystawienia faktury PRO-FORMA na firmę, która opłaca należność za uczestnika. W tym przypadku konieczne jest złożenie wniosku o wystawienie faktury proforma (pobierz).
2. Po wpłacie należności na podstawie pro-formy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dowód wpłaty do sekretariatu i zgłosić prośbę o wystawienie faktury.

Zakres tematyczny warsztatu będzie obejmował poniżej wymienione zagadnienia:

– Definiowanie asertywności (na tle uległości oraz agresji).
– Diagnozowanie własnych silnych i słabszych obszarów w zakresie asertywności (mapa asertywności).
– Asertywne odmawianie i przyjmowanie odmowy.
– Asertywne wyrażanie pozytywnych i negatywnych emocji (komunikat Ja).
– Asertywne przyjmowanie pochwał.
– Asertywność a samoocena i poczucie własnej wartości.
– Ćwiczenia praktyczne asertywnych zachowań i wypowiedzi na przykładach sytuacji z doświadczenia uczestników.