Trening asertywnego komunikowania się w pracy

Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Trening asertywnego komunikowania się w pracy.
Czyli jak wyrażać własne potrzeby i uczucia, szanując prawa swoje i rozmówcy.

Trening ma na celu doskonalenie asertywności w obszarze komunikacji interpersonalnej oraz poczucia własnej wartości, zgodnie z akcentowaniem własnych praw oraz szanowaniem praw innych osób. Uczestnicy na podstawie mini-wykładów, dyskusji, ćwiczeń indywidualnych i grupowych będę mieli okazję zarówno do poszerzenia wiedzy na temat asertywności jak i doskonalenia umiejętności asertywnego zachowania się.

Dla kogo?
O kursie
Warunki ukończenia kursu
Prowadzący

Termin kursu: 1-2 września 2017 roku (w piątek zajęcia od g. 17:00)
Zapisy: do 20 sierpnia 2017 przez formularz internetowy
Prowadzący: dr Dorota Kobylińska
Miejsce: Wydział Psychologii UW

Cena: 640 zł
Należność za kurs należy uiścić po otrzymaniu informacji mailowej dotyczącej otwarcia grupy.
Wpłaty
Faktury

Zakres tematyczny warsztatu będzie obejmował poniżej wymienione zagadnienia:

– Definiowanie asertywności (na tle uległości oraz agresji).
– Diagnozowanie własnych silnych i słabszych obszarów w zakresie asertywności (mapa asertywności).
– Asertywne odmawianie i przyjmowanie odmowy.
– Asertywne wyrażanie pozytywnych i negatywnych emocji (komunikat Ja).
– Asertywne przyjmowanie pochwał.
– Asertywność a samoocena i poczucie własnej wartości.
– Ćwiczenia praktyczne asertywnych zachowań i wypowiedzi na przykładach sytuacji z doświadczenia uczestników.