Zapraszamy na kursy weekendowe z Interwencji Kryzysowej

Zapraszamy na kursy weekendowe z Interwencji Kryzysowej

24-25.06. II część kursu dla psychologów, 15-16.07. nowy kurs przeznaczony m.in. dla ratowników medycznych, pielęgniarzy, lekarzy, strażaków, policjantów, pedagogów.


Zajęcia prowadzi dr Rafał Wochna – absolwent Wydziału Psychologii UW, ukończył staż w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie, były pracownik jednego z Ośrodków Interwencji Kryzysowej w Warszawie, od 2006 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne i szkolenia dla różnych grup zawodowych związane z tematyką Interwencji Kryzysowej.

Kurs dla psychologów (24-25.06.2017) to II część, na którą zapraszamy wszystkich uczestników części I. Podczas zajęć uczestnicy biorą udział w symulacjach poszczególnych etapów Interwencji Kryzysowej – pracy z osobą w kryzysie, analizują i oceniają stan psychiczny osoby w kryzysie i poziomu zagrożenia dla życia w oparciu o odgrywane role oraz scenki z udziałem pozorantów, ćwiczą przekazywanie informacji o śmierci osoby bliskiej. Zapisy trwają! Więcej informacji.

Na kurs dla przedstawicieli zawodów związanych z pomaganiem (15-16.07.2017) zapraszamy osoby pracujące z ludźmi, którzy mogą napotykać sytuacje kryzysowe. Podczas zajęć uczestnicy między innymi uczą się oceniania poziomu zagrożenia dla życia w oparciu o prawdziwe przypadki, ćwiczą umiejętności pomagającego w oparciu o odgrywane role oraz scenki z udziałem pozorantów. Podczas zajęć poruszane są takie tematy jak śmierć bliskiej osoby, zachowania samobójcze, przemoc domowa. Zapisy trwają! Więcej informacji.


Data publikacji: 22 maja 2017