Nowe kursy weekendowe dla psychologów w wakacje!

Nowe kursy weekendowe dla psychologów w wakacje!

Zapraszamy na nowe kursy dla psychologów odbywające się w lipcu, sierpniu i wrześniu 2017 r.

Tematem dwóch kursów pierwszych jest diagnoza zdolności poznawczych, temperamentu i osobowości z zastosowaniem testów i kwestionariuszy psychologicznych. Kursy składają się z wprowadzenia do tematu diagnozy testowej oraz warsztatów z wykorzystaniem wybranych narzędzi diagnostycznych i studiów przypadków.

Diagnoza zdolności poznawczych w praktyce psychologicznej (15-16.07.2017 r.) – zapisy do 1.07.2017 r.

Diagnoza temperamentu i osobowości w praktyce psychologicznej (2-3.09.2017 r.) – zapisy do 20.08.2017 r.

Trzeci kurs Narracyjna terapia więzi, czyli o kłopotach z bliskością poświęcony jest prezentacji głównych założeń narracyjnej terapii więzi oraz nabyciu podstawowych kompetencji w jej prowadzeniu. Kurs odbędzie się 30.09.2017 r., zapisy do 17.09.2017 r.


Data publikacji: 14 czerwca 2017