Akredytacja programu studiów podyplomowych Coaching w organizacji przez Izbę Coachingu

Akredytacja programu studiów podyplomowych Coaching w organizacji przez Izbę Coachingu

Program studiów „Coaching w organizacji” uzyskał akredytację Izby Coachingu.

Akredytacja w Izbie Coachingu jest przyznawana programom służącym kształceniu i rozwijaniu kompetencji coacha. Jest to gwarancja, że zajęcia zostały przygotowane profesjonalnie, sprawdzone i uczą umiejętności istotnych dla coacha oraz że program w minimum 70% składa się z zajęć praktycznych – warsztatowych.


Data publikacji: 31 sierpnia 2017