WPs UWPsychologia Transportu

Studia dla psychologów

Studia z GWARANCJĄ

Inicjatywą Psychologii Transportu na Wydziale Psychologii UW jest GWARANCJA. Gwarantujemy, że każdy z naszych absolwentów zdobędzie tu wiedzę niezbędną do samodzielnej pracy w charakterze Psychologa Transportu. Jeśli odczuje potrzebę uzupełnienia wiedzy po studiach oferujemy:

 • bezpłatny udział w wykładach i w konwersatorium prawnym, realizowanych na kolejnych edycjach oraz dostęp do zaktualizowanych materiałów
 • bezpłatne konsultacje telefoniczne i osobiste wszelkich problemów związanych z diagnostyką psychologiczną
 • wsparcie w razie trudności formalnych i urzędowych
 • zjazdy doszkalające i warsztaty

Nasi Absolwenci (którzy ukończyli studia w czerwcu 2014 r.
i później) objęci są promocją "pracownia za złotówkę"
w firmie Alta.
Oprogramowanie (działające na monitorach dotykowych) umożliwia prowadzenie całości badań (w tym aparaturowych)
i prowadzenie dokumentacji zgodnie z aktualnymi przepisami.

Osoby, które ukończyły nasze studia przed czerwcem 2014 r. mają możliwość zakupienia tego oprogramowania z 50% rabatem.

W sprawie szczegółów można kontaktować się z firmą Alta mailowo: b.adamski@alta.pl lub telefonicznie +48 32 249 50 40 (wew. 27).

Co to za studia?

Program studiów został dostosowany do nowych przepisów prawnych.

Celem studiów jest dostarczenie niezbędnej wiedzy i umiejętności osobom chcącym przeprowadzać badania psychologiczne kierowców.

Samodzielne wykonywanie tego rodzaju badań, podejmowanie decyzji od których zależy z jednej strony byt materialny kierowców, z drugiej zaś bezpieczeństwo - ich własne, pasażerów i innych użytkowników dróg - jest zajęciem niezwykle odpowiedzialnym. Chcemy podzielić się tą odpowiedzialnością, dostarczając wiedzy
i umiejętności, umożliwiających ocenę psychologicznej zdolności do prowadzenia pojazdów.

Nasze studia wyróżniają się:

 • Programem zajęć i kadrą. Oferujemy szereg przedmiotów nieobecnych w programach konkurencyjnych studiów oraz program zajęć praktycznych elastycznie dostosowany do potrzeb słuchaczy. Gwarantujemy, że nasza kadra składa się
  z wykładowców (naukowców i praktyków) na najwyższym w kraju poziomie. Jesteśmy dla Słuchaczy nie tylko nazwiskami w indeksie
  i twarzami przy tablicy - w razie problemów służymy konsultacjami
  w czasie studiów i po ich zakończeniu.
 • Indywidualnym podejściem do każdego słuchacza, które zaczyna się od rozmowy wstępnej, a w trakcie studiów jest rozwijane dzięki pracy w małych grupach. Znamy i lubimy naszych Słuchaczy,
  i pozostajemy w kontakcie często wiele lat po zakończeniu Studiów.
 • Dostosowaniem treści nie tylko do istniejących, ale również projektowanych w najbliższej przyszłości przepisów prawnych.
 • GWARANCJĄ uzyskania wiedzy niezbędnej do samodzielnej pracy.

O studiach w skrócie:

 • zapraszamy tylko osoby posiadające tytuł magistra psychologii
 • 2 edycje studiów rocznie: zimowa (październik - czerwiec) oraz letnia (marzec - styczeń)
 • 2 semestry
 • 154 godziny dydaktyczne
 • zjazdy średnio co 2 tygodnie
 • zajęcia w soboty i niedziele
 • absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na UW
Kierownik studiów - dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW
Z-ca Kierownika studiów - dr Dorota Rutkowska

Rada Programowa
dr Dorota Rutkowska
prof. dr hab. Bogdan Zawadzki
dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska
dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska