Psychologia poznawcza

Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Psychologia poznawcza.
Czyli opowieść o uważności, uczeniu się, zapamiętywaniu i przypisywaniu znaczenia nowym informacjom.

Wykłady mają na celu przybliżenie uczestnikom wiedzy psychologicznej (popartej wynikami badań naukowych) z zakresu wybranych procesów poznawczych. Opisywane będą głównie mechanizmy poznania społecznego, które uczestnicy mogą identyfikować w swoim codziennym życiu zawodowych i prywatnym. Uzyskana wiedza może przydać się w lepszym rozumieniu procesów spostrzegania, interpretowania sytuacji czy podejmowania decyzji.

Dla kogo?
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych tematem, niezależnie od wykształcenia.

O kursie
Wykład obejmuje 12 godzin dydaktycznych.

Warunki ukończenia kursu
Minimum 80% obecności.
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu Psychologia poznawcza.
Prowadzący
dr Dorota Kobylińska (Wydział Psychologii UW) – od roku 2003 adiunkt na Wydziale Psychologii UW (absolwentka tego wydziału oraz Zarządzania i Marketingu na SGH). Wykładowca, trener oraz coach biznesu. Prowadzi zajęcia z zakresu psychologii osobowości, emocji i motywacji oraz pracy z grupą. Jej zainteresowania naukowe dotyczą głównie psychologii emocji (w tym: emocji nieświadomych oraz mózgowych mechanizmów emocji), regulacji emocji, wspierania rozwoju osobowości. Brała udział w ponad trzydziestu psychologicznych konferencjach międzynarodowych i krajowych. Członek European Association of Social Psychology, Society of Personality and Social Psychology oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Specjalizuje się w szkoleniach z komunikacji interpersonalnej, inteligencji emocjonalnej oraz motywacji.

Termin kursu: rok akademicki 2017/18
Zapisy: od 10 lipca 2017 przez formularz internetowy
Prowadzący: dr Dorota Kobylińska
Miejsce: Wydział Psychologii UW

Cena: podamy wkrótce
Po wypełnieniu formularza należy uiścić przedpłatę w wysokości 150 zł, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

Wpłaty

Konto:
Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii (25)
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
numer konta: 44 1160 2202 0000 0000 6084 9470
W tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko oraz tytuł kursu

Faktury
Faktury zwykłe
1. Uczestnik może otrzymać fakturę za kurs.
2. Prośbę o wystawienie faktury uczestnik zgłasza do sekretariatu składając wniosek o wystawienie faktury (pobierz).
3. Faktury wystawiane są zawsze na płatnika – jeżeli należność opłaca uczestnik, faktura zostanie wystawiona na uczestnika, jeżeli czesne za uczestnika opłaca firma, faktura zostanie wystawiona na firmę. W tytule podane jest nazwisko uczestnika i nazwa kursu.

Faktury PRO-FORMA
1. Istnieje możliwość wystawienia faktury PRO-FORMA na firmę, która opłaca należność za uczestnika. W tym przypadku konieczne jest złożenie wniosku o wystawienie faktury proforma (pobierz).
2. Po wpłacie należności na podstawie pro-formy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dowód wpłaty do sekretariatu i zgłosić prośbę o wystawienie faktury.

W ramach zajęć omówione zostaną niżej podane zagadnienia:

– Procesy spostrzegania (dane zmysłowe a interpretacje, zniekształcenia percepcyjne, spostrzeżenie a wrażenie).
– Procesy interpretacji napływających informacji (szczególnie w relacjach społecznych – spostrzegania innych ludzi) -konstruowanie poznawcze przyszłości, teraźniejszości i przeszłości, zniekształcenia poznawcze.
– Procesy uczenia się i pamięci.
– Procesy uwagowe, w tym funkcje uwagi.
– Wpływ procesów uczenia się i pamięci oraz procesów uwagowych na podejmowanie decyzji.