Psychologia poznawcza

Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Psychologia poznawcza.
Czyli opowieść o uważności, uczeniu się, zapamiętywaniu i przypisywaniu znaczenia nowym informacjom.

Wykłady mają na celu przybliżenie uczestnikom wiedzy psychologicznej (popartej wynikami badań naukowych) z zakresu wybranych procesów poznawczych. Opisywane będą głównie mechanizmy poznania społecznego, które uczestnicy mogą identyfikować w swoim codziennym życiu zawodowych i prywatnym. Uzyskana wiedza może przydać się w lepszym rozumieniu procesów spostrzegania, interpretowania sytuacji czy podejmowania decyzji.

Dla kogo?
O kursie
Warunki ukończenia kursu
Prowadzący

Termin kursu: rok akademicki 2017/18
Zapisy: od 10 lipca 2017 przez formularz internetowy
Prowadzący: dr Dorota Kobylińska
Miejsce: Wydział Psychologii UW

Cena: podamy wkrótce
Po wypełnieniu formularza należy uiścić przedpłatę w wysokości 150 zł, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

Wpłaty
Faktury

W ramach zajęć omówione zostaną niżej podane zagadnienia:

– Procesy spostrzegania (dane zmysłowe a interpretacje, zniekształcenia percepcyjne, spostrzeżenie a wrażenie).
– Procesy interpretacji napływających informacji (szczególnie w relacjach społecznych – spostrzegania innych ludzi) -konstruowanie poznawcze przyszłości, teraźniejszości i przeszłości, zniekształcenia poznawcze.
– Procesy uczenia się i pamięci.
– Procesy uwagowe, w tym funkcje uwagi.
– Wpływ procesów uczenia się i pamięci oraz procesów uwagowych na podejmowanie decyzji.