Jak dobrze prowadzić grupę, by się w niej dobrze działo?

Jak dobrze prowadzić grupę, by się w niej dobrze działo?
Informacje ogólneZapisyProgram kursu

Jak dobrze prowadzić grupę, by się w niej dobrze działo?
Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach podczas prowadzenia grupy i jak zapobiegać ich powstawaniu?

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności prowadzenia grupy, ze szczególnym uwzględnieniem radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Proponowany kurs stanowi element Modułu obejmującego cztery kursy mające na celu doskonalenie umiejętności i kompetencji miękkich przydatnych podczas realizacji zadań w ramach studiów trzeciego stopnia, w szczególności umiejętności i kompetencji przydatnych podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów.
W skład modułu Doskonały Dydaktyk wchodzą poniższe kursy:

Na każdy z kursów należy zapisać się oddzielnie. Można zapisać się na dowolną liczbę kursów.W razie dużego zainteresowania kursami, pierwszeństwo zapisu do grupy bedą miały osoby, które nie zostały przyjęte na żaden inny kurs. W miarę wolnych miejsc, będzie można skorzystać z większej liczby zajęć.

Słowo od koordynatorki Kursów dla Doktorantów
Drodzy Koleżanki i Koledzy Doktoranci,
Mam przyjemność zaprosić Was do udziału w serii warsztatów opracowanych od początku do końca z myślą o Was.
Wraz z zespołem fantastycznych dydaktyków z Wydziału Psychologii UW, w oparciu o trudności i wyzwania napotykane i sygnalizowane przez studentów studiów doktoranckich, jak również biorąc pod uwagę własne doświadczenia, stworzyliśmy ofertę kursów doskonalących kluczowe kompetencje w pracy doktoranta.
Dziś dzięki wsparciu Władz Uniwersytetu Warszawskiego i Dziekana Wydziału Psychologii UW oferujemy Wam pierwszy Moduł kursów pt. Doskonały Dydaktyk obejmujący cztery zajęcia mające na celu doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, budowania autorytetu, efektywnego prowadzenia grupy, przełamując ewentualne bariery oraz projektowania atrakcyjnych i wyjątkowych zajęć dydaktycznych.
Dołożyliśmy i dołożymy wszelkich starań by proponowane kursy w najlepszym stopniu odpowiadały Waszym potrzebom. Czekamy na Was podczas warsztatów!

dr Katarzyna Sekścińska
Koordynatorka Kursów dla Doktorantów

 

Dla kogo?
O kursie
Warunki ukończenia kursu
Prowadzący
Można zapisać się na dowolną liczbę kursów.W razie dużego zainteresowania kursami, pierwszeństwo zapisu do grupy bedą miały osoby, które nie zostały przyjęte na żaden inny kurs. W miarę wolnych miejsc, będzie można skorzystać z większej liczby zajęć.
Przy wyborze uczestników kursu będziemy się kierować kolejnością zgłoszeń.
Ze względu na warsztatową formę zajęć maksymalna liczba uczestników kursu wynosi 16 osób.
Nie należy, więc tracić czasu i zbyt długo zastanawiać się czy się zapisać. :)
Termin kursu: 18-20 lipca 2017 roku
Zapisy: do 11 lipca 2017 r. poprzez formularz internetowy
Prowadzący: dr Katarzyna Sekścińska
Miejsce: Wydział Psychologii UW

Kurs ma na celu doskonalenie umiejętności prowadzenia grupy, ze szczególnym uwzględnieniem radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
Obejmuje 5 bloków tematycznych. 1 blok stanowi wprowadzenie do tematyki prowadzenia grupy, kolejne 4 bloki odpowiadają źródłom barier podczas prowadzenia grupy: prowadzący, uczestnicy, relacja, materiały
Blok 1 – zagadnienia ról grupowych i procesów grupowych i ich znaczenia dla prowadzenia grupy
Blok 2 – źródła trudności w prowadzeniu grupy wynikających z trwałych i sytuacyjnych dyspozycji prowadzącego oraz doskonalenie umiejętności ograniczania występowania tego rodzaju barier. Szczególny nacisk zostanie położony na kontrolę i regulację emocji m. in. w sytuacjach stresowych, świadome używanie komunikacji niewerbalnej i budowanie adekwatnej samooceny prowadzącego
Blok 3 – bariery wynikające ze stałych i sytuacyjnych dyspozycji uczestników. Blok będzie miał na celu doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, których źródłem są uczestnicy, jak również umiejętności zapobieganiu pojawieniu się barier ze strony uczestników.
Blok 4 – rola relacji między uczestnikami oraz między uczestnikami a prowadzącym. Podczas zajęć doskonalona będzie między innymi umiejętność budowania relacji z grupą jako całością i poszczególnymi uczestnikami, budowania autorytetu, budowania dobrej atmosfery w grupie
Blok 5 – doskonalenie umiejętności przedstawiania materiału w sposób ograniczający ryzyko pojawienia się barier zarówno ze strony uczestników (np. znudzenie, rozproszenie uwagi, brak motywacji) jak i prowadzących (np. niechęć do przedstawianego materiału, brak przekonania do przekazywanych treści, powtarzalność materiałów etc.)