Być autorytetem

Być autorytetem
Informacje ogólneZapisyProgram kursu

Być autorytetem
Trening budowania autorytetu z elementami wpływu społecznego i komunikacji asertywnej

Celem kursu jest dotyczący jest przedstawienie uczestnikom czynników warunkujących postrzeganie osoby jako autorytetu, mechanizmów wpływu społecznego oraz asertywnego komunikowania oczekiwań.

Proponowany kurs stanowi element Modułu obejmującego cztery kursy mające na celu doskonalenie umiejętności i kompetencji miękkich przydatnych podczas realizacji zadań w ramach studiów trzeciego stopnia, w szczególności umiejętności i kompetencji przydatnych podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów.
W skład modułu Doskonały Dydaktyk wchodzą poniższe kursy:

Na każdy z kursów należy zapisać się oddzielnie. Można zapisać się na dowolną liczbę kursów. W razie dużego zainteresowania kursami, pierwszeństwo zapisu do grupy bedą miały osoby, które nie zostały przyjęte na żaden inny kurs. W miarę wolnych miejsc, będzie można skorzystać z większej liczby zajęć.

Słowo od koordynatorki Kursów dla Doktorantów
Drodzy Koleżanki i Koledzy Doktoranci,
Mam przyjemność zaprosić Was do udziału w serii warsztatów opracowanych od początku do końca z myślą o Was.
Wraz z zespołem fantastycznych dydaktyków z Wydziału Psychologii UW, w oparciu o trudności i wyzwania napotykane i sygnalizowane przez studentów studiów doktoranckich, jak również biorąc pod uwagę własne doświadczenia, stworzyliśmy ofertę kursów doskonalących kluczowe kompetencje w pracy doktoranta.
Dziś dzięki wsparciu Władz Uniwersytetu Warszawskiego i Dziekana Wydziału Psychologii UW oferujemy Wam pierwszy Moduł kursów pt. Doskonały Dydaktyk obejmujący cztery zajęcia mające na celu doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, budowania autorytetu, efektywnego prowadzenia grupy, przełamując ewentualne bariery oraz projektowania atrakcyjnych i wyjątkowych zajęć dydaktycznych.
Dołożyliśmy i dołożymy wszelkich starań by proponowane kursy w najlepszym stopniu odpowiadały Waszym potrzebom. Czekamy na Was podczas warsztatów!

dr Katarzyna Sekścińska
Koordynatorka Kursów dla Doktorantów

Dla kogo?
O kursie
Warunki ukończenia kursu
Prowadzący
Można zapisać się na dowolną liczbę kursów.W razie dużego zainteresowania kursami, pierwszeństwo zapisu do grupy bedą miały osoby, które nie zostały przyjęte na żaden inny kurs. W miarę wolnych miejsc, będzie można skorzystać z większej liczby zajęć.
Przy wyborze uczestników kursu będziemy się kierować kolejnością zgłoszeń.
Ze względu na warsztatową formę zajęć maksymalna liczba uczestników kursu wynosi 16 osób.
Nie należy, więc tracić czasu i zbyt długo zastanawiać się czy się zapisać. :)
Termin kursu: 13-14 lipca 2017 roku
Zapisy: do 10 lipca 2017 r. poprzez formularz internetowy
Prowadzący: mgr Piotr Pawłowski
Miejsce: Wydział Psychologii UW

Zakres tematyczny warsztatu będzie obejmował zagadnienia:

 • Pojęcie, rodzaje i rola autorytetu
 • Rola pierwszego wrażenia w budowaniu autorytetu
 • Rola wiarygodności w budowaniu autorytetu
  • Wiedza
  • Prezentacja
  • Zaangażowanie
  • Komunikacja
  • Rzetelność
  • Kontrola emocji
 • Budowanie i świadoma zmiana własnego wizerunku w zgodzie ze samym sobą narzędzia i błędy w kreowaniu własnego wizerunku
 • Sposoby reagowania w sytuacjach podważania autorytetu
 • Asertywne wyrażanie oczekiwań, ustanawiania zasad i egzekwowania wykonania zadań oraz granice osobiste
 • Mechanizmy psychologiczne w wywieraniu wpływu i perswazji (m.in. reguła konformizmu, podążania za autorytetem, niedostępności, wzajemności, efekt pierwszeństwa i inne)
 • Etyczne aspekty wywierania wpływu