Być autorytetem

Być autorytetem
Informacje ogólneZapisyProgram kursu

Być autorytetem
Trening budowania autorytetu z elementami wpływu społecznego i komunikacji asertywnej

Celem kursu jest dotyczący jest przedstawienie uczestnikom czynników warunkujących postrzeganie osoby jako autorytetu, mechanizmów wpływu społecznego oraz asertywnego komunikowania oczekiwań.

Proponowany kurs stanowi element Modułu obejmującego cztery kursy mające na celu doskonalenie umiejętności i kompetencji miękkich przydatnych podczas realizacji zadań w ramach studiów trzeciego stopnia, w szczególności umiejętności i kompetencji przydatnych podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów.
W skład modułu Doskonały Dydaktyk wchodzą poniższe kursy:

Na każdy z kursów należy zapisać się oddzielnie. Można zapisać się na dowolną liczbę kursów. W razie dużego zainteresowania kursami, pierwszeństwo zapisu do grupy bedą miały osoby, które nie zostały przyjęte na żaden inny kurs. W miarę wolnych miejsc, będzie można skorzystać z większej liczby zajęć.

Słowo od koordynatorki Kursów dla Doktorantów
Drodzy Koleżanki i Koledzy Doktoranci,
Mam przyjemność zaprosić Was do udziału w serii warsztatów opracowanych od początku do końca z myślą o Was.
Wraz z zespołem fantastycznych dydaktyków z Wydziału Psychologii UW, w oparciu o trudności i wyzwania napotykane i sygnalizowane przez studentów studiów doktoranckich, jak również biorąc pod uwagę własne doświadczenia, stworzyliśmy ofertę kursów doskonalących kluczowe kompetencje w pracy doktoranta.
Dziś dzięki wsparciu Władz Uniwersytetu Warszawskiego i Dziekana Wydziału Psychologii UW oferujemy Wam pierwszy Moduł kursów pt. Doskonały Dydaktyk obejmujący cztery zajęcia mające na celu doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, budowania autorytetu, efektywnego prowadzenia grupy, przełamując ewentualne bariery oraz projektowania atrakcyjnych i wyjątkowych zajęć dydaktycznych.
Dołożyliśmy i dołożymy wszelkich starań by proponowane kursy w najlepszym stopniu odpowiadały Waszym potrzebom. Czekamy na Was podczas warsztatów!

dr Katarzyna Sekścińska
Koordynatorka Kursów dla Doktorantów

Dla kogo?
Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim, którzy dostrzegają wartość doskonalenia umiejętności dydaktycznych oraz są skłonni przeznaczyć dwa dni w czasie wakacji by rozwijać swoje kompetencje i umiejętności przydatne podczas realizacji zadań w ramach studiów doktoranckich.
O kursie
Kurs trwa 2 dni, łącznie 15 godzin dydaktycznych.

Kurs będzie miał formę warsztatową. Podczas zajęć będziemy pracować wykorzystując liczne case studies, ćwiczenia, burzę mózgów, moderowaną dyskusję, prezentacje i inne formy pracy. Ostateczny szczegółowy program zostanie ustalony po rozpoznaniu potrzeb Uczestników, gdyż bardzo zależy nam, by te zajęcia były „uszyte na miarę” i możliwie najlepiej dopasowane do oczekiwań Uczestników.

Kurs jest finansowany z dotacji celowej przyznanej przez Władze Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki temu udział w nim jest BEZPŁATNY dla studentów studiów III stopnia UW.

Ukończenie kursu pozwala uzyskać 2 ECTS w kategorii zajęcia fakultatywne w ramach studiów III stopnia realizowanych na Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu w Uniwersytecie Warszawskim.

Warunki ukończenia kursu
Obecność, aktywność na zajęciach, poprawność wykonania zadań podczas zajęć.
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu w Uniwersytecie Warszawskim.
Prowadzący
mgr Piotr Pawłowski (Wydział Psychologii UW) – psycholog, pracownik Katedry Psychopatologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Trener, certyfikowany coach MLC (Multi-Level Coaching Certificate), akredytowany przy Izbie Coachingu (IC) coach i superwizor. Certyfikowany psychoterapeuta (European Association for Psychotherapy – EAP, Polska Federacja Psychoterapii – PFP). Od piętnastu lat prowadzi coaching zespołowy oraz menedżerski w organizacjach oraz indywidualny dla osób prywatnych (life coaching). Od wielu lat prowadzi i współprowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim z „Psychologii zarządzania personelem”, „Coachingu w organizacji”, „Komunikacji medialnej”, Psychologia dla liderów”. W organizacjach szkoli pracowników w zakresie przywództwa, budowania zespołów, komunikacji interpersonalnej, asertywności, rozwiązywania konfliktów, zarządzania emocjami. Wykładowca i superwizor Studium Coachingu MLC

Uwaga! Aktualnie nie prowadzimy naboru na kurs.

Przy wyborze uczestników kursu będziemy się kierować kolejnością zgłoszeń.
Ze względu na warsztatową formę zajęć maksymalna liczba uczestników kursu wynosi 16 osób.
Nie należy, więc tracić czasu i zbyt długo zastanawiać się czy się zapisać. :)
Termin kursu:
Zapisy: poprzez formularz internetowy
Prowadzący: mgr Piotr Pawłowski
Miejsce: Wydział Psychologii UW

Zakres tematyczny warsztatu będzie obejmował zagadnienia:

 • Pojęcie, rodzaje i rola autorytetu
 • Rola pierwszego wrażenia w budowaniu autorytetu
 • Rola wiarygodności w budowaniu autorytetu
  • Wiedza
  • Prezentacja
  • Zaangażowanie
  • Komunikacja
  • Rzetelność
  • Kontrola emocji
 • Budowanie i świadoma zmiana własnego wizerunku w zgodzie ze samym sobą narzędzia i błędy w kreowaniu własnego wizerunku
 • Sposoby reagowania w sytuacjach podważania autorytetu
 • Asertywne wyrażanie oczekiwań, ustanawiania zasad i egzekwowania wykonania zadań oraz granice osobiste
 • Mechanizmy psychologiczne w wywieraniu wpływu i perswazji (m.in. reguła konformizmu, podążania za autorytetem, niedostępności, wzajemności, efekt pierwszeństwa i inne)
 • Etyczne aspekty wywierania wpływu