Kursy i szkolenia

<b>Kursy i szkolenia</b>

Znacząca większość oferowanych przez nas kursów ma formę warsztatową. Pracujemy w niewielkich grupach większość liczy nie więcej niż 16 osób. Podczas zajęć wykorzystujemy liczne case studies, ćwiczenia, burzę mózgów, moderowaną dyskusję, prezentacje i inne formy pracy.