Trener umiejętności poznawczych

<b>Trener umiejętności poznawczych</b>
O studiachRekrutacjaCzesneProgram studiówPlan zjazdówWykładowcyMateriały dla słuchaczy

Współczesny świat stawia przed człowiekiem bardzo wysokie wymagania odnośnie wykorzystywania własnych zdolności i umiejętności poznawczych: percepcji, pamięci, myślenia, czytania itd. Lawinowo narastająca wiedza ogólna i specjalistyczna sprawia, że podstawowym wyzwaniem dla współczesnego człowieka jest nabycie umiejętności lepszego korzystania z własnego potencjału oraz stałe uczenie się, pogłębianie własnej wiedzy, zmiany zawodu i nabywanie nowych kompetencji.
W ramach studiów można poznać podstawy funkcjonowania poznawczego człowieka, teoretyczne podstawy jego usprawniania oraz nabyć praktyczne umiejętności kierowania rozwojem innych ludzi w tym zakresie. W trakcie zajęć uwzględniane są zarówno znane i dobrze udokumentowane stwierdzenia dotyczące funkcjonowania poznawczego człowieka, jak i najnowsze doniesienia z zakresu neuronauki.

Dla kogo?
O studiach w skrócie

Kierownik studiów – prof. dr hab. Ewa Czerniawska
Z-ca kierownika – dr Dorota Karwowska

Na studia będą przyjmowane wyłącznie osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie z zakresu szeroko rozumianych nauk społecznych i humanistycznych (psychologia, pedagogika, socjologia, filozofia, stosowane nauki społeczne, itp.).

Limit miejsc
Rozmowa kwalifikacyjna
Terminy
Etap pierwszy (rejestracja)
Etap drugi (decyzja Komisji Rekrutacyjnej)
Etap trzeci (po przyjęciu na studia)

Przejdź do IRK

Informacje dla osób niebędących obywatelami Polski

Czesne w roku akademickim 2017/2018
Faktury

Zajęcia podzielone są na trzy bloki tematyczne. Po każdym bloku słuchacze przystępują do egzaminu, który ma charakter testu jednokrotnego wyboru, a na jego treść składają się pytania przygotowane przez wszystkich prowadzących zajęcia w danym bloku.

Blok 1 - Podstawy wiedzy na temat funkcjonowania poznawczego
Blok 2 - Trening wybranych umiejętności poznawczych
Blok 3 - Funkcjonowanie poznawcze w specyficznych warunkach
Zasady ukończenia studiów

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu zajęć z powodu nieprzewidzianych okoliczności (np. nagłej choroby wykładowcy).

Plan zjazdów zostanie podany wkrótce.

Kierownik specjalizacji:

prof. dr hab. Ewa Czerniawska

Wykładowcy:

 • prof. dr hab. Ewa Czerniawska
 • prof. dr hab. Maria Ledzińska
 • prof. UW, dr hab. Maciej Haman
 • dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska
 • dr hab. Marcin Zajenkowski
 • dr Dorota Karwowska
 • dr Zuzanna Toeplitz
 • dr Dorota Król
 • dr Katarzyna Grunt-Mejer
 • dr Maciej Stolarski
 • dr Bartłomiej Wrzałka