Psychologia zarządzania personelem

<b>Psychologia zarządzania personelem</b>
O studiachRekrutacjaCzesneProgram studiówPlan zjazdówWykładowcyMateriały dla słuchaczy

Studia podyplomowe Psychologia Zarządzania Personelem od pierwszej edycji w roku 1998 niezmiennie cieszą się zainteresowaniem kandydatów, czym zapewniły sobie status ,,must have” w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Aktualne trendy w świecie HR nieuchronnie prowadzą do odrzucenia starego myślenia o pracownikach, zastępując je nową erą – zarządzaniem opartym na wynikach badań naukowych.

Program studiów to kompendium wiedzy pozwalającej lepiej zrozumieć funkcjonowanie ludzi, pomóc w rozwiązywaniu problemów w pracy, znaleźć odpowiednich pracowników i zarządzać nimi skutecznie czyli tak, aby czuli się zadowoleni, a firma osiągała sukcesy.

Program studiów jest tak skonstruowany, aby najpierw uczestnicy poznali podstawy wiedzy psychologicznej (wykłady poświęcone psychologii ogólnej i psychologii społecznej oraz metodologii badań społecznych), a następnie nauczyli się stosować ją do konkretnych zadań, związanych z zarządzaniem (warsztaty i treningi poświęcone rozwiązywaniu konfliktów, rekrutacji, motywowaniu, rozwojowi i budowaniu zespołu).

Dla kogo?
Dlaczego nie dla psychologów?
O studiach w skrócie

Kierownik studiówdr hab. Joanna Czarnota-Bojarska

Na studia przyjmowane są osoby, które ukończyły studia magisterskie (z wyłączeniem magistrów psychologii).

Limit miejsc
Rozmowa kwalifikacyjna
Terminy
Etap pierwszy (rejestracja)
Etap drugi (decyzja Komisji Rekrutacyjnej)
Etap trzeci (po przyjęciu na studia)

Przejdź do IRK

Informacje dla osób niebędących obywatelami Polski

Czesne w roku akademickim 2017/2018
Faktury

Program zajęć został zaplanowany w taki sposób, aby pokazać zastosowanie wiedzy psychologicznej w różnych, ważnych zadaniach, za które zazwyczaj odpowiedzialny jest dział personalny.

Psychologia organizacji (warsztat - 12 godzin, 3 ECTS)
Rekrutacja i selekcja (warsztat - 28 godzin, 7 ECTS)
Zasady komunikacji interpersonalnej (trening - 28 godzin, 6 ECTS)
Metody rozwiązywania konfliktów (trening - 28 godzin, 6 ECTS)
Szkolenia i rozwój zawodowy (warsztat - 28 godzin, 7 ECTS)
Ocenianie i motywowanie (warsztat - 28 godzin, 7 ECTS)
Budowanie zespołu i przywództwo (warsztat - 28 godzin, 7 ECTS)
Psychologia ogólna (wykład - 28 godzin, 6 ECTS)
Psychologia społeczna (wykład - 28 godzin, 6 ECTS)
Zasady prowadzenia badań społecznych (wykład - 12 godzin, warsztat - 12 godzin, 5 ECTS)
Zasady ukończenia studiów

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu zajęć z powodu nieprzewidzianych okoliczności (np. nagłej choroby wykładowcy).

Plan na rok akademicki 2017/18
Prowadzący zajęcia są psychologami, wykładowcami Wydziału Psychologii UW, świadomymi trudności, jakie najczęściej napotykają pracownicy działów personalnych.
Orientują się dzięki temu, jakiego rodzaju wiedza i umiejętności niezbędne są osobom w nich zatrudnionym.

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska

Wykładowcy:

  • dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz, prof. UW
  • dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik
  • dr Dorota Kobylińska
  • dr hab. Ewa Goryńska
  • dr Dorota Rutkowska
  • dr Rafał Stefański
  • mgr Piotr Pawłowski
  • mgr Krzysztof Kosy
  • mgr Benedykt Peczko