Psychologia w praktyce – efektywność osobista w życiu zawodowym i prywatnym

Psychologia w praktyce – efektywność osobista w życiu zawodowym i prywatnym
O studiachRekrutacjaCzesneProgram studiówPlan zjazdówWykładowcyMateriały dla słuchaczy

Głównym celem studiów jest rozwinięcie umiejętności psychologicznych i społecznych przydatnych w codziennym funkcjonowaniu uczestników zarówno w środowisku pracy, jak i poza nim.

W szczególności celami studiów jest podniesienie umiejętności uczestników w poniższych obszarach:
• komunikacja interpersonalna,
• komunikacja asertywna,
• negocjacje,
• wystąpienia publiczne,
• rozpoznawanie emocji i zarządzanie emocjami,
• radzenie sobie z nadmiernym stresem,
• budowanie dobrych relacji w pracy,
• radzenie sobie w sytuacji konfliktu,
• kreatywne rozwiązywanie problemów,
• efektywne zarządzanie sobą w czasie,
• ustalanie, planowania i realizacja celów,
• automotywacja i motywowanie innych,
• znajdowanie równowagi praca-dom,
• dbanie o własny dobrostan.

Dla kogo?
O studiach w skrócie

Kierownictwo studiów – dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik i dr Katarzyna Sekścińska

Na studia będą przyjmowane osoby posiadające wykształcenie wyższe (magisterskie lub licencjackie).

Limit miejsc
Terminy
Etap pierwszy (rejestracja)
Etap drugi (decyzja Komisji Rekrutacyjnej)
Etap trzeci (po przyjęciu na studia)

Przejdź do IRK

Informacje dla osób niebędących obywatelami Polski

Czesne w roku akademickim 2017/2018
Faktury

Studia liczą 200 godzin dydaktycznych, w tym 56 godzin wykładów oraz 144 godziny warsztatów.

1. Psychologia emocji i motywacji - dr hab. Maciej Stolarski
(Czyli opowieść o tym jakie miejsce zajmują i jaką rolę pełnią w naszym życiu odczuwane emocje i motywacja do działania)
2. Psychologia społeczna - dr hab. Maciej Stolarski
Czyli opowieść o tym, jak inni ludzie oddziałują na nas i jak kształtują się nasze przekonania)
3. Psychologia różnic indywidualnych - prof. dr hab. Bogdan Zawadzki
(Czyli krótka opowieść o temperamencie i stylach poznawczych i ich oddziaływaniu na nasze codzienne funkcjonowanie)
4. Psychologia poznawcza - dr Dorota Kobylińska
(Czyli opowieść o uważności, uczeniu się, zapamiętywaniu i przypisywaniu znaczenia nowym informacjom)
5. Psychologia organizacji i pracy - dr Rafał Stefański
(Czyli opowieść o człowieku w różnorodnym środowisku pracy)
6. Psychologia ekonomiczna - dr Katarzyna Sekścińska
(Czyli opowieść o tym, jak być świadomym konsumentem i jak zarządzać swoimi finansami)
7. Skuteczne komunikowanie się - dr Katarzyna Sekścińska
(Czyli jak mówić by nas słuchano i jak słuchać by dobrze zrozumieć)
8. Zarządzanie emocjami - mgr Piotr Pawłowski
(Czyli jak sprawić bym to ja rządził emocjami a nie one mną)
9. Osiąganie celów i motywacja - dr hab. Mirosława Huflejt - Łukasik
(Czyli jak sprawić by się chciało i jak przekuć chęć w działanie)
10. Efektywne zarządzanie sobą w czasie - dr Katarzyna Sekścińska
(Czyli jak zrealizować to co zaplanowałem na dziś zanim zerwę kartkę z kalendarza)
11. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - mgr Piotr Pawłowski
(Czyli jak zrobić dobre wrażenie i skutecznie mówić do audytorium)
12. Trening asertywnego komunikowania się w pracy - dr Dorota Kobylińska
(Czyli jak wyrażać własne potrzeby i uczucia, szanując prawa swoje i rozmówcy)
13. Budowanie relacji ze współpracownikami i z przełożonym - mgr Piotr Pawłowski
(Czyli jak budować konstruktywne relacje w środowisku pracy)
14. Metody rozwiązywania konfliktów - mgr Piotr Pawłowski
(Czyli jak budować porozumienie w szczególnie trudnych sytuacjach)
15. Negocjacje - dr Rafał Stefański
(Czyli jak osiągnąć rozwiązanie możliwie optymalne dla wszystkich stron)
16. Trening budowania dobrostanu i równowagi w życiu (work-life balance) - dr Katarzyna Sekścińska
(Czyli jak zadbać o swój komfort w codziennym natłoku spraw i jak nie dać się stresowi)
17. Coaching ścieżki kariery - dr hab. Mirosława Huflejt – Łukasik
(Czyli jak zaplanować swoją przyszłość by zrealizować swoje marzenia)

Zasady ukończenia studiów
Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu zajęć z powodu nieprzewidzianych okoliczności (np. nagłej choroby wykładowcy).

Semestr I

21-22.10.2017
04-05.11.2017
18-19.11.2017
02-03.12.2017
16-17.12.2017
20-21.01.2018

Semestr II

Terminy zjazdów w II semestrze podamy w późniejszym terminie.

Kierownicy studiów podyplomowych:

Dr Katarzyna Sekścińska

Doktor psychologii, ukończyła Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menadżerskie, ekonomistka, zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Psychologii Społecznej (Zespół organizacji i pracy) na Wydziale Psychologii UW.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim wokół zagadnień psychologii ekonomicznej, psychologii pracy, psychologicznych determinant podejmowania decyzji (w tym również decyzji ryzykownych). Wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii wykorzystuje w praktyce, prowadząc warsztaty i treningi, m.in. zakresu komunikacji, prowadzenia i pracy w grupie, kontroli i zarządzania emocjami, podstawowych umiejętności psychologicznych i zarządzania sobą w czasie.

Jest autorką kilkunastu publikacji naukowych w krajowych i międzynarodowych czasopismach oraz kilkudziesięciu wystąpień konferencyjnych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Członkini 6 międzynarodowych towarzystw naukowych (m.in. International Association of Applied Psychology, International Association for Research in Economic Psychology, Society for Personality and Social Psychology).

Dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik

Doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie psychologii, pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Centrum Zastosowań Psychologii UW. Autorka badań i artykułów z zakresu psychologii społecznej, poznawczej, klinicznej i osobowości, a także dotyczących coachingu.

Specjalizuje się w tematyce samoregulacji, standardów Ja, celów oraz sytuacji zmiany w życiu człowieka. Senior Coach i superwizor The European Coaching Federation (EuCF), a także członek Komisji ds. Standardów Szkolenia w tym Stowarzyszeniu oraz przedstawiciel (mentor) tego Stowarzyszenia na Polskę. Akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu. Członek prezydium Izby Coachingu. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor (The European Certificate of Psychotherapy, ECP; Polska Federacja Psychoterapii, PFP).

Kierownik studiów podyplomowych Wydziału Psychologii UW „Coaching w organizacji”, także autorka kompleksowej metody usług dla firm Multi-Level Concept oraz Szkoły Coachingu MLC. W Uniwersytecie Warszawskim prowadziła ponadto zajęcia na studiach podyplomowych Wydziału Psychologii „Psychologia zarządzania personelem”, „Psychologia zachowań rynkowych”, „Psychologiczne podstawy komunikacji medialnej”, „Psychologia dla liderów” oraz w Wydziale Zarządzania „Doradztwo zawodowe”. W SWPS prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych „Psychologia klienta w marketingu usług”, „Praktyczna psychologia społeczna”, „Metodyka i psychologia zarządzania projektami”, a na UMCS w ramach studiów „Coaching i mentoring”. Prowadziła także zajęcia w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN na studiach „Executive Doktor of Business Administration Program”.

Pracuje z Zarządami firm oraz kluczowymi menedżerami w organizacjach, prowadząc szkolenia oraz coaching indywidualny i zespołowy. Zajmuje się także konsultacjami dla firm.

Prof. dr hab. Bogdan Zawadzki
Dr hab. Maciej Stolarski
Dr Dorota Kobylińska
Dr Rafał Stefański
Mgr Piotr Pawłowski