Psychologia w coachingu

O studiachRekrutacjaCzesneProgram studiówPlan zjazdówWykładowcyMateriały dla słuchaczy

Studia podyplomowe Psychologia w coachingu skierowane są do osób, które ukończyły szkolenie certyfikacyjne lub studia podyplomowe dające możliwość wykonywania pracy coacha i które chciałyby poprzeć swoje umiejętności znajomością praw i teorii psychologicznych. W programie studiów znajdują się wykłady z różnych dziedzin psychologii akademickiej rozszerzone o ćwiczenia i seminaria prowadzone przez coachów i superwizorów coachingu, których celem będzie powiązanie aktualnych teorii i modeli psychologicznych z praktyką coachingu. Dzięki takiemu połączeniu absolwenci zyskają większą świadomość uruchamianych procesów związanych m.in. z procesami poznawczymi, emocjami, motywacją i funkcjonowaniem organizacji. Dowiedzą się jakie prawidłowości psychologiczne stoją za technikami używanymi w coachingu na podstawie wybranych narzędzi i pracy z nimi podczas warsztatów. Ponadto rozwiną uważność na objawy psychopatologii, umiejętność krytycznej oceny różnych technik coachingu oraz skorzystają z superwizji prowadzonych przez siebie procesów.

Dla kogo?
O studiach w skrócie

Kierownik studiów – dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik, twórczyni metody Multi-Level Concept

Czym w istocie jest coaching i do kogo jest skierowany oraz o korzeniach psychoterapeutycznych coachingu przeczytasz w wywiadzie z dr hab. Mirosławą Huflejt-Łukasik, pionierką coachingu w Polsce:

Posłuchaj wywiadów z kierownikiem studiów, dr hab. Mirosławą Huflejt-Łukasik w Akademickim Radiu Kampus!

Na studia zapraszamy osoby, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie oraz ukończyły szkolenie certyfikacyjne w coachingu lub studia podyplomowe dające możliwość wykonywania pracy coacha.

Limit miejsc
Zasady rekrutacji
Terminy
Etap pierwszy (rejestracja)
Etap drugi (decyzja Komisji Rekrutacyjnej)
Etap trzeci (po przyjęciu na studia)

Przejdź do IRK

Informacje dla osób niebędących obywatelami Polski

Czesne w roku akademickim 2017/2018
Faktury

Studia liczą 216 godzin dydaktycznych, w tym 68 godz. wykładów, 23 godz. seminariów oraz 125 godz. warsztatów.

Coaching jako metoda - dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik
Psychologia emocji i motywacji - dr hab. Maciej Stolarski
Psychologia poznawcza - dr Dorota Kobylińska
Proces i mechanizmy zmiany w coachingu - dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik
Psychologia w coachingu - mgr Jan Jędrzejczyk
Emocje, motywacja wewnętrzna i motywowanie w coachingu - dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik, mgr Jan Jędrzejczyk
Fenomeny poznawcze w coachingu - dr Katarzyna Sekścińska
Neuronauka - dr Agnieszka Pluta
Uważność – zastosowania w coachingu - mgr Jan Jędrzejczyk
Superwizja coachingu - mgr Piotr Pawłowski
Psychologia różnic indywidualnych - prof. dr hab. Bogdan Zawadzki
Psychologia rozwojowa - prof. dr hab. Elżbieta Wiśniewska-Dryll
Podstawy psychopatologii - dr n. med. Radosław Tworus
Psychologia społeczna - dr hab. Maciej Stolarski
Psychologia organizacji i pracy - dr Rafał Stefański
Różnice indywidualne w coachingu - mgr Piotr Pawłowski, Mgr Jan Jędrzejczyk
Psychologia rozwojowa w coachingu - prof. dr hab. Elżbieta Wiśniewska-Dryll
Coaching a psychoterapia – klient czy pacjent - mgr Piotr Pawłowski
Zjawiska psychologii społecznej w coachingu - dr Katarzyna Sekścińska
Coach w organizacji - dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik
Superwizja coachingu - mgr Piotr Pawłowski

Zasady ukończenia studiów

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu zajęć z powodu nieprzewidzianych okoliczności (np. nagłej choroby wykładowcy).

Semestr I

07-08.10.2017
14-15.10.2017
21-22.10.2017
04-05.11.2017
18-19.11.2017
02-03.12.2017
16-17.12.2017
20-21.01.2018

Semestr II

Terminy zjazdów w II semestrze podamy w późniejszym terminie.

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik

Biografia
Prof. dr hab. Elżbieta Wiśniewska-Dryll
Prof. dr hab. Bogdan Zawadzki
Dr hab. Maciej Stolarski
Dr n. med. Radosław Tworus
Dr Dorota Kobylińska
Dr Agnieszka Pluta
Dr Katarzyna Sekścińska
Dr Rafał Stefański
Mgr Jan Jędrzejczyk
Mgr Piotr Pawłowski