Psychologia transportu

<b>Psychologia transportu</b>
O studiachRekrutacjaCzesneProgram studiówPlan zjazdówWykładowcyMateriały dla słuchaczy

Program studiów został dostosowany do nowych przepisów prawnych.

Celem studiów jest dostarczenie niezbędnej wiedzy i umiejętności osobom chcącym przeprowadzać badania psychologiczne kierowców.

Samodzielne wykonywanie tego rodzaju badań, podejmowanie decyzji od których zależy z jednej strony byt materialny kierowców, z drugiej zaś bezpieczeństwo – ich własne, pasażerów i innych użytkowników dróg – jest zajęciem niezwykle odpowiedzialnym. Chcemy podzielić się tą odpowiedzialnością, dostarczając wiedzy i umiejętności, umożliwiających ocenę psychologicznej zdolności do prowadzenia pojazdów.

Studia z gwarancją
Co nas wyróżnia?
O studiach w skrócie

Kierownik studiów – dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW
Z-ca Kierownika studiów – dr Dorota Rutkowska

Rada Programowa
prof. dr hab. Bogdan Zawadzki
dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska
dr Dorota Rutkowska
dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska

Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające dyplom magistra psychologii.
Chcemy, aby każdy kto podejmie nasze Studia, odnalazł się w zawodzie psychologa transportu. Dlatego przed podjęciem studiów rozmawiamy z każdym Kandydatem o jego doświadczeniu i planach. Dzięki temu studia grupują osoby nieprzypadkowe, zmotywowane i odpowiedzialne. Jeśli potrzeba, doradzamy i pomagamy w odbyciu praktyk które pomogą stać się kompetentnym psychologiem-diagnostą.

Limit miejsc
Rozmowa wstępna
Terminy
Etap pierwszy (rejestracja)
Etap drugi (decyzja Komisji Rekrutacyjnej)
Etap trzeci (po przyjęciu na studia)

Przejdź do IRK

Informacje dla osób niebędących obywatelami Polski

Czesne w roku akademickim 2017/18 - edycja T24
Czesne w roku akademickim 2016/17 oraz 2017/18 - edycja T23

Każdy słuchacz otrzymuje indywidualny numer konta, który dostępny jest w systemie USOSweb po wygenerowaniu go w momencie przyjęcia na studia. Na to konto należy dokonywać wszystkich opłat.

Faktury

Program został dostosowany do nowych przepisów prawnych.
Wykłady teoretyczne (88 godz.) mają na celu prezentację aktualnego stanu wiedzy z dziedzin powiązanych bezpośrednio ze sprawnością działania kierowcy oraz z oceną zaburzeń. Część wykładów dotyczy także szerszego kontekstu pracy psychologa transportu.

Ćwiczenia (66 godz.) umożliwiają zdobycie i pogłębienie praktycznych umiejętności diagnozy psychologicznej oraz oddziaływania psychoprofilaktycznego.

Metodyka badań kierowców (wykład - 8 godzin, ćwiczenia - 20 godzin, 7 ECTS)
Aparaturowe metody badań kierowców (ćwiczenia - 14 godzin, 3 ECTS)
Wywiad psychologiczny (ćwiczenia - 14 godzin, 5 ECTS)
Ćwiczenia z psychologii klinicznej (ćwiczenia - 10 godzin, 3 ECTS)
Profilaktyka i reedukacja sprawców przestępstw drogowych (wykład - 4 godziny, 2 ECTS)
Badanie uzależnień (ćwiczenia - 6 godzin, 2 ECTS)
Szkolenia dla kierowców (ćwiczenia - 2 godziny, 1 ECTS)
Procesy poznawcze (wykład - 8 godzin, 3 ECTS)
Psychologia osobowości (wykład - 8 godzin, 3 ECTS)
Stres w pracy kierowcy (wykład - 4 godzin, 3 ECTS)
Rozpoznawanie zaburzeń osobowości (wykład - 6 godzin, 3 ECTS)
Rozpoznawanie zaburzeń emocjonalnych (wykład - 6 godzin, 3 ECTS)
Procesy starzenia się i zaburzenia organiczne (wykład - 8 godzin, 3 ECTS)
Psychologia pracy - niezawodność człowieka (wykład - 4 godziny, 3 ECTS)
Psychologiczne i medyczne podstawy uzależnień (wykład - 6 godzin, 3 ECTS)
Prawne i etyczne problemy diagnozy psychologicznej (wykład - 6 godzin, 3 ECTS)
Wypadki drogowe - przyczyny, ocena i profilaktyka (wykład - 6 godzin, 3 ECTS)
Psychometria (wykład - 6 godzin, 3 ECTS)
Konwersatorium prawne (wykład - 2 godziny, 1 ECTS)
Osoba niepełnosprawna jako kierowca (wykład - 2 godziny, 1 ECTS)
Fizjologiczne aspekty pracy kierowców (wykład - 2 godziny, 1 ECTS)
Najczęstsze błędy w diagnozie psychologicznej (wykład - 2 godziny, 1 ECTS)
Zasady ukończenia studiów

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu zajęć z powodu nieprzewidzianych okoliczności (np. nagłej choroby wykładowcy).

Edycja letnia (T23)

Semestr I

25-26.03.2017
8-9.04.2017
22-23.04.2017
13-14.05.2017
27-28.05.2017
10-11.06.2017

Semestr II

30.09-1.10.2017
14-15.10.2017
28-29.10.2017
25-26.11.2017
09-10.12.2017
13-14.01.2018

Edycja zimowa (T24)

Semestr I

14-15.10.2017
28-29.10.2017
18-19.11.2017
02-03.12.2017
16-17.12.2017
20-21.01.2018

Wśród naszych wykładowców są nie tylko pracownicy UW, ale również psychologowie i lekarze i specjaliści związani z takimi instytucjami jak Stowarzyszenie Psychologów Transportu, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Infrastruktury, Komenda Stołeczna Policji, Centrum Terapii Behawioralno- Poznawczej, Instytut Psychologii Zdrowia, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Grupa Image oraz praktycy prowadzący własne pracownie.
Kierownik studiów:

dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW

Wykładowcy:

 • prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko
 • prof. dr hab. Emilia Łojek
 • dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW
 • dr Dorota Rutkowska
 • dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska
 • dr Marcin Biernacki
 • dr Krzysztof Kowalczuk
 • dr Piotr Zieliński
 • mgr Magdalena Bicka-Capała
 • mgr Halina Dakowska
 • mgr Tomasz Biduś
 • mgr Barbara Junak-Błędowska
 • mgr Andrzej Markowski
 • mgr Witold Wiśniewski
 • insp. w st. spocz. Wojciech Pasieczny
 • mgr Wojciech Szefke
 • mgr Grażyna Płachcińska