Psychologia transportu

<b>Psychologia transportu</b>
O studiachRekrutacjaCzesneProgram studiówPlan zjazdówWykładowcyMateriały dla słuchaczy

Program studiów został dostosowany do nowych przepisów prawnych.

Celem studiów jest dostarczenie niezbędnej wiedzy i umiejętności osobom chcącym przeprowadzać badania psychologiczne kierowców.

Samodzielne wykonywanie tego rodzaju badań, podejmowanie decyzji od których zależy z jednej strony byt materialny kierowców, z drugiej zaś bezpieczeństwo – ich własne, pasażerów i innych użytkowników dróg – jest zajęciem niezwykle odpowiedzialnym. Chcemy podzielić się tą odpowiedzialnością, dostarczając wiedzy i umiejętności, umożliwiających ocenę psychologicznej zdolności do prowadzenia pojazdów.

Studia z gwarancją
Co nas wyróżnia?
O studiach w skrócie

Kierownik studiów – dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW
Z-ca Kierownika studiów – dr Dorota Rutkowska

Rada Programowa
prof. dr hab. Bogdan Zawadzki
dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska
dr Dorota Rutkowska
dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska

Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające dyplom magistra psychologii.
Chcemy, aby każdy kto podejmie nasze Studia, odnalazł się w zawodzie psychologa transportu. Dlatego przed podjęciem studiów rozmawiamy z każdym Kandydatem o jego doświadczeniu i planach. Dzięki temu studia grupują osoby nieprzypadkowe, zmotywowane i odpowiedzialne. Jeśli potrzeba, doradzamy i pomagamy w odbyciu praktyk które pomogą stać się kompetentnym psychologiem-diagnostą.

Limit miejsc
Rozmowa wstępna
Terminy
Etap pierwszy (rejestracja)
Etap drugi (decyzja Komisji Rekrutacyjnej)
Etap trzeci (po przyjęciu na studia)

Przejdź do IRK

Informacje dla osób niebędących obywatelami Polski

Wysokość opłat za studia.

Czesne w roku akademickim 2016/2017
Faktury

Program został dostosowany do nowych przepisów prawnych.
Wykłady teoretyczne (88 godz.) mają na celu prezentację aktualnego stanu wiedzy z dziedzin powiązanych bezpośrednio ze sprawnością działania kierowcy oraz z oceną zaburzeń. Część wykładów dotyczy także szerszego kontekstu pracy psychologa transportu.

Ćwiczenia (66 godz.) umożliwiają zdobycie i pogłębienie praktycznych umiejętności diagnozy psychologicznej oraz oddziaływania psychoprofilaktycznego.

Metodyka badań kierowców (wykład - 8 godzin, ćwiczenia - 20 godzin, 7 ECTS)
Aparaturowe metody badań kierowców (ćwiczenia - 14 godzin, 3 ECTS)
Wywiad psychologiczny (ćwiczenia - 14 godzin, 5 ECTS)
Ćwiczenia z psychologii klinicznej (ćwiczenia - 10 godzin, 3 ECTS)
Profilaktyka i reedukacja sprawców przestępstw drogowych (wykład - 4 godziny, 2 ECTS)
Badanie uzależnień (ćwiczenia - 6 godzin, 2 ECTS)
Szkolenia dla kierowców (ćwiczenia - 2 godziny, 1 ECTS)
Procesy poznawcze (wykład - 8 godzin, 3 ECTS)
Psychologia osobowości (wykład - 8 godzin, 3 ECTS)
Stres w pracy kierowcy (wykład - 4 godzin, 3 ECTS)
Rozpoznawanie zaburzeń osobowości (wykład - 6 godzin, 3 ECTS)
Rozpoznawanie zaburzeń emocjonalnych (wykład - 6 godzin, 3 ECTS)
Procesy starzenia się i zaburzenia organiczne (wykład - 8 godzin, 3 ECTS)
Psychologia pracy - niezawodność człowieka (wykład - 4 godziny, 3 ECTS)
Psychologiczne i medyczne podstawy uzależnień (wykład - 6 godzin, 3 ECTS)
Prawne i etyczne problemy diagnozy psychologicznej (wykład - 6 godzin, 3 ECTS)
Wypadki drogowe - przyczyny, ocena i profilaktyka (wykład - 6 godzin, 3 ECTS)
Psychometria (wykład - 6 godzin, 3 ECTS)
Konwersatorium prawne (wykład - 2 godziny, 1 ECTS)
Osoba niepełnosprawna jako kierowca (wykład - 2 godziny, 1 ECTS)
Fizjologiczne aspekty pracy kierowców (wykład - 2 godziny, 1 ECTS)
Najczęstsze błędy w diagnozie psychologicznej (wykład - 2 godziny, 1 ECTS)
Zasady ukończenia studiów

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu zajęć z powodu nieprzewidzianych okoliczności (np. nagłej choroby wykładowcy).

Edycja Zimowa (T22)

Semestr I

08-09.10.16
22-23.10.16
12-13.11.16
26-27.11.16
10-11.12.16
14-15.01.17

Semestr II

11-12.03.2017
01-02.04.2017
22-23.04.2017
06-07.05.2017
20-21.05.2017
10-11.06.2017

Edycja Letnia (T23)

Semestr I

25-26.03.2017
8-9.04.2017
22-23.04.2017
13-14.05.2017
27-28.05.2017
10-11.06.2017

Wśród naszych wykładowców są nie tylko pracownicy UW, ale również psychologowie i lekarze i specjaliści związani z takimi instytucjami jak Stowarzyszenie Psychologów Transportu, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Infrastruktury, Komenda Stołeczna Policji, Centrum Terapii Behawioralno- Poznawczej, Instytut Psychologii Zdrowia, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Grupa Image oraz praktycy prowadzący własne pracownie.
Kierownik specjalizacji:

dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW,

Wykładowcy:

 • prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko
 • prof. dr hab. Emilia Łojek
 • dr Agnieszka Popiel
 • dr Ewa Pragłowska
 • dr Dorota Rutkowska
 • dr Małgorzata
  Toeplitz-Winiewska
 • dr Marcin Biernacki
 • dr Krzysztof Kowalczuk
 • dr Olaf Truszczyński
 • dr Piotr Zieliński
 • mgr Magdalena Bicka-Capała
 • mgr Halina Dakowska
 • mgr Tomasz Biduś
 • mgr Zuzanna Wiśniewska
 • mgr Andrzej Markowski
 • mgr Witold Wiśniewski
 • insp. w st. spocz.
  Wojciech Pasieczny
 • mgr Wojciech Szefke
 • mgr Grażyna Płachcińska
 • mgr Barbara Junak-Błędowska